Cornelis Pietersz Cuijper , † ±1665.
Zoon van ? .×
    Lijsbeth Willems .
Kinderen:
 1. Arentje Cornelisse Cuijper , † ±1664 .

  ×   Cornelis Aelberts Bas , † ±1664.

  2 kind(eren)


 2. Philippina Cornelisse Cuijper , † ±1669 .

   Huwelijksvoorwaarden opgemaakt op 14-6-1664 te Schoonhoven door
   - Adam Ooms, J. M. van Ammers, toecomende bruydegom, geassisteert met Philippina de Cuyper weduwe wijlen Jan Ooms schout tot Ammers, syne moeder, Adriaen Ooms, secretaris van Nieuwpoort en Pieter Ooms synen oomen, Barent Hendricks van Emmelinghen syn aangehuwde oom, Barent van Asperen hooge dijck heemraad van de Alblasserwaard en schout tot Streefkerck en Jan Pieter Coorevaer syne neven, ter eenre, en
   - Maritgen Aerts Bas, JD wonende Streefkerk, aanstaende bruyt, met Aert Cornelis Bas haren vader, Symon Willems Voorspuy haren oudtoom, Cornelis Willem Cuyper en Thonis Willem van Abeel, hare voogden ter andere zijde.
   Maritge brengt in 13 morgen land en Adam een timmerage in Ammers Graveland en een half huis in Gelckenes.

   Gelkenes , 22-4-1669:
   Philippina de Cuijper, weduwe van Jan Adamsz. Oom, i.z. leven schout, verklaart hiermede, dat Adam Jansz. Oom en zijn huisvrouw zich heden borg gesteld hebben voor een som van 2500 car. gld. kapitaal, die zij comparante op intrest heeft genomen van monsr. Adriaen Helmichsz. in ‘sGravenhage en door haar verzekerd op haar huis, erf en boomgaard op Groot-Ammers.

  × ±1640   Jan Adamsz Ooms , * ±1610 , † ±1660.
      Zoon van Adam Adriaensz Ooms en Maritgen Maerten Huijbrechtsdr (Maritgen Maertensdr) .
   Kinderen: Adam, Pieter, Cornelis, Anthonia, Adriaen, Maria, Jacobus en Lijsbeth.
   Zoon Adam trouwde met Maritge Aerts de Bas.

   Jan Adamz Ooms was schout van Gelkenes en Groot-Ammers.

   Jan Adamsz Ooms was een zoon van Adam Adriaensz Ooms (±1575-±1639) en Maritgen Maertsens Verhuijsen. Hij was een kleinzoon van Adriaen Adriaensz Oom (±1552-±1622) en Nelletgen Adriaens en Maerten Huijbertsz Verhuisen (†±1624) en Adriana Pieters.
   Overleden tussen 26-8-1659 en 2-12-1661.

  8 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.