NN. ("Aerien Aeriensen Salien wedue") .
Dochter van ? en Adriaen Leendertsz (Arien Leendertsz) (???) .


x ?
    Arien Ariensz Salij , * ±1565 , † <1633.
Kinderen:
 1. ? Ariaentge Ariens Salij , † <5-1631 .

  x   Willem Jansz Compeer , † <5-1631.

   Mogelijk was hij een zoon van Jan Willemsz Compeer.

   In een akte van 8-4-1631 machtigden Arien Ariensz. Sali en Cornelis Ariensz. Sali, wonende te Smitshoek, als voogden over de onmondige nagelaten kinderen van Willem Jansen Compeer en Ariaentge Ariens, beiden zaliger, een procureur te Rotterdam om uit naam van de weeskinderen te procederen. De genoemde kinderen zijn noch te Barendrecht noch te Charlois gevonden.


 2. ??? NN. Salij .

   Mogelijk stamt van Arien Ariensz Salij ook een tak Salij af in Barendrecht, maar dat is speculatie.

  1 kinderen


 3. ? Arien Ariensz Salij , * ±1590 , † Heerjansdam <1667 .

  x   NN. .
   De naam van de moeder van zoon Cornelis is onbekend.

  x ±1630   Lijsbet Ariens in ’t Hout , * ±1600 , † >1666.

  6 kinderen


 4. ? Cornelis Ariens (Cees) Salij , * ±1595 , † Barendrecht 2-1666 .
   "Cees Salij, op Smitshouck gestorven ende in het Nieuwlant ofte in Barendrecht begraven".

   Op 20-5-1667 transporteerden:
   - Sijmon Leendertsz Droogendijck, als voogd van de kinderen van Bstiaen Ariensz. Slurp [gehuwd met Maritge Cornelisdr. Salij],
   - Leendert Cornelisz Zalij,
   - Bastiaen Cornelisz. Zalij en
   - Arij Jansz. Cock [gehuwd met Pieterke Cornelisdr. Salij],
   allen erfgenamen van wijlen Cornelis Ariensz. Zalij,
   een huis met erf en boomgaard en met enige vruchten on het land onder Charlois op Smitshoek aan Clement Karsz. Deze voldeed met een schuldbrief ten bedrage van 504 Car. gld.

   Cornelis was boer.

   Cornelis Ariensen Saelij enMetje Cornelis waren op 30-10-1672 in Heerjansdam getuigen bij de doop van Aegje, dochter van Leendert Jaspersen en Neeltje Cornelis.

  x Barendrecht 24-5-1615   Pleuntje Bastiaans , * ±1595 , † <6-1667.
   Cornelis en Pleuntje waren j.g. en j.d. van West-Barendrecht, won. in Charlois.

   Cornelis Salij had een zoon met de naam Leendert. Bij Cornelis’ zoon Crijn, die op 12-5-1619 te Barendrecht ten doop werd gehouden, was o.a. een Adriaen Lenerts doopgetuige.

   Pleuntje was j.d. van Barendrecht.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.