NN. ("Nelletgen") .
Dochter van ? .


× <1520
    Sijmon Gheritsz , † <1543.
Kinderen:
 1. ? Baertgen Sijmonsdr .

  ×   Adriaen Wijtens .


 2. ? Griet Sijmonsdr .

  ×   Wijt Louwens .


 3. Aert Sijmonsz , † <1557 .

   Hij was heemraad (1547), schout (1549), dijkgraaf en opperkerkmr. van Ridderkerk.

   Hij zegelde met een schild met daarop een herautstuk overeenkomstig het zegel van zijn vader Symon Gerritsz., dat een beurtelings gekanteelde balk voorstelt. Het geheel ook hier gedragen door een engelenfiguur.

   Kinderen: Symon, Nelletgen en Rochus en mogelijk ook Pieter.

   In de Die Delfthouff komen zowel Symon Aerts met zijn zuster Nelletgen Aerts als Neelken Pieters met haar broer Willem Pieters als eigenaars voor. In beide gevallen is Willem Pieters tevens de beheerder.

  4 kind(eren)


 4. ? Adriaen Sijmonsz (Adriaen de Oude) .

   Hij wordt genoemd in de 10e penning 1542 en in het oudarchief van de polders Oud- en Nieuw-Reijerwaard.


 5. Cornelis Sijmonsz .

   Hij was heemraad in Ridderkerk (1545). Hij wordt genoemd in de 10e penning van 1542 en wordt genoemd in het oud archief van de polders Oud- en Nieuw Reijerwaart.

   Van hem zijn 4 kinderen bekend, Cleijs, Dierck, Goessen en Nelletgen, maar hij kan meer kinderen hebben gehad.

  5 kind(eren)


 6. ? Thonis Sijmonsz .

   Hij zal de vader zijn van Symon Thonisz. die in 1549 twee morgen lands koopt van Jan Jorisz. Deze Symon had een zoon Thonis Symonsz. die getrouwd was met Trijntje Jansdr. (waarschijnlijk Van der Giessen). Zij waren beiden reeds overleden in 1552 en lieten een weeskeind Symon Thonisz. na, waarvan Daem Gerrits de voogd was.

  1 kind(eren)


 7. ? Gerith Sijmonsz , † ±1559 .

  5 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.