("Ver Machteld") .
Dochter van ? .


x ?
    Aernd Snider , † <1301.
Kinderen:
 1. ? Pieter van Leyden , † <9-1323 .

   heer Pieter van Leyden (1299-1321; dood 1323), een priester, die behalve kanunnik van de Sint Pieterskerken in Utrecht en in Middelburg ook persoon van de kerk van Zoeterwoude was. Hij is vooral bekend geworden als grafelijk ambtenaar en als grondlegger van de moderne kanselarij van Holland. Uit zijn goederen stichtte hij in de Sint Pieterskerk te Leiden vier kappelrieën, die bekend staan als de Van Leyden-kappelrieën.

   Toen heer Pieter van Leyden omstreeks 1316 aftrad als rentmeester van Zeeland, keerde hij terug naar het grafelijk hof om daar de functie van klerk van het register te aanvaarden. Hij is dat vier jaar gebleven, tot 1320. In deze tijd legde hij de grondslag voor het reuzewerk, dat zijn zwager - alweer - tot volle ontplooiing zou brengen: de moderne kanselarij van Holland.

   Pieter testeerde een eerste maal in Zeeland, een tweede maal 9 nov. 1316; hij wees toen tot executeurstest. aan: heer Hendrik Spiker, heer Jan van Cloetingen, zijn neef, heer Jan Rutgersz., pastoor van de Westkerk van Wolfaartsdijk, Gerrit Alewijnsz. en Philips Heinenz., zijn neef.


 2. ? Truden van Leyden , † ±1369 .
   ovl. 1368/1369

   Truden (1316-1344) was gehuwd met Dirk veren Bavent (1309-1314), een grafelijk leenman, van wie de Leidse Hoogstraten-groep afstamt.
   Hun oudste zoon Gerrit Hoogstraat (1328-1359), ook een grafelijk ambtenaar, was gehuwd met Sofia, een dochter van Gerrit Heynenz., die evenals Gerard Alewijnsz. opklom tot grafelijk raad.
   Gerrit Hoogstraat (132%1359), de zusterszoon van heer Pieter, komt reeds in 1335 voor als dienaar van graaf Willem 111, trad in 1336 op als secretaris en was rekenplichtig klerk van de herberg van de gravin in 1341, 1343 en 1344; in 1359 was hij kamerling van gravin Machteld.

  x   Dirck Ver Bavensz , † <1329, [] Leiden .
   ovl. vóór 16-12-1328, begr. Leiden, St. Pieterskerk

   Dirk veren Bavent was een grafelijk leenman.

   Dirck Ver Bavenz., vermeld als schepen van Leiden 28-3-1308, bezit huizen te ‘s-Gravenhage 16-8-1323, grafelijk leenman 1309, leenman van Wassenaar (Burcht) 26-1-1315.

  1 kinderen


 3. ? Gerrit van Leyden , † <1317 .


 4. ? Jan Aarndsz van Leyden , * 1280 , † Paris, France 12-1325 .

  x   Alijd Heijnen Rottier , * 1295 , † 1325.

  3 kinderen


 5. ? Machteld Arnts van Leyden , * ±1295 , † <4-1349 .

  x   Gerard Alewijnszn , *Leiden ±1280 , † ±1354.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.