Adriaen Cornelisz , † ±1574.
Zoon van ? .    Willemtge Pieters , † <1570.
<1575
    Adriaentge Jacobs .    
    Dochter van Jacob Dirck Jacobsz en ?
Kinderen:
 1. Willem Adriaensz , † 1613 .

    Neeltge Leenderts .

   Neeltge Leenderts was de 1e echtgenote van Willem Adriaensz.

    Pleuntje Jans .

   Pleuntje Jans was de 2e echtgenote van Willem Adriaensz.

  ±1603   Neeltgen Philips , † 1639.

  14 kinderen


 2. Pouwel Ariensz .

   H’berg,1626 (in marge):
   - Comp Peije Ariensz en bekende voldaan te wezen door Pouwels Ariensz, zijn huisvrouws oom en voogd, en bekende ook zelfs ontvangen te hebben hetgene zijn huisvrouw bij overlijden van Iefge Adriaens en Joris Lenertsz, beiden tot Nieuwerkerk overleden, aangekomen is, zo ook door het overlijden van Machteldge Willems, zijn huijsvrouws halve zuster.

   H’berg, 6-2-1626: Rekening van Pouwels Ariensz als oom en voogd van Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, de vier jongste nagelaten weeskinderen van Willem Ariensz zaliger, in presentie van Severt Jeroensz, der kinderen stiefvader, mitsgaders Peije Ariensz, hun zwager, gehuwd met Trijntge Willems. (doorgehaald: Cornelis Ariensz, wonende op Wollefoppen)


 3. Iefge Adriaens , † Nieuwerkerk <1627 .

  ?   Joris Lenertsz , † Nieuwerkerk <1627.

   H’berg,1626 (in marge):
   - Comp Peije Ariensz en bekende voldaan te wezen door Pouwels Ariensz, zijn huisvrouws oom en voogd, en bekende ook zelfs ontvangen te hebben hetgene zijn huisvrouw bij overlijden van Iefge Adriaens en Joris Lenertsz, beiden tot Nieuwerkerk overleden, aangekomen is, zo ook door het overlijden van Machteldge Willems, zijn huijsvrouws halve zuster.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.