Adriaen IJemansz , † ±1561.
Zoon van IJeman Jansz (?) .


x
    NN. Jacobs .
x ?
    Heijltge Cornelisdr , † <1578.    

Kinderen:
 1. IJeman Adriaensz , † 2-12-1564 .

  x   Marike Jans Meijnaerts , † ±1565.

  7 kinderen


 2. Digna Adriaens (IJngetje Adriaen IJemansdr.) .

  x <1559   Mathijs Maertensz ( Polderdijck) , * ±1510 , † >1570.

  4 kinderen


 3. Adriaentge Adriaen IJemansdr , † ±1557 .
   Zij overleed tussen sept. 1557 en 18-2-1558.

   Mijnsheerenland, 14-9-1552: Sebastiaen Gobbensz. verkoopt aan Joost Jacobsz., priester te Delft, 4½ morgen land in het Oudeland van Moerkercken, gemeen voet onder voet met Jacob Dircksz., e.v. Ariaentge, wijlen weduwe van Claes Zegersz. en Jacob Cornelisz.; hebbende op het oosten de Maasweg en op het westen de Oude Kreek.

  x   Jacob Cornelisz , † <3-1750.

  x <1543   Claes Zegersz , * ±1510 , † ±1543.
      Zoon van Zeger Claesz en Volcxken Cornelisdr .
   Zij hadden een zoon Lenert Cleijs Zegersz die jong is overleden.
   Overleden tussen 18-4-1542 en 16-6-1544.

   Claes Zegersz was een zoon van Zeger Claesz en diens 1e vrouw Volcxken Cornelisdr. voor wie Zeger haar 4e echtgenoot was.

   Mijnsheerenland, 16-6-1544: Adriaentge Adriaen IJemansdr., weduwe van Claes Zegers, verkoopt aan haar weeskind Leenert Claesz., en dat met goeddunken van de voogden Cornelis Jacobsz., Claes Joostenz. en Bastiaen Gobbensz., alsook met goeddunken van Matthijs Govertsz., schout van Westmaas, een jaarlijkse losrente van 18 Cgld., verzekerd op 1½ morgen en 150 roeden land in het Oudeland van Moerkercken met het noordeinde aan de achterweg.

  x <1553   Jacob Dircksz , † <5-1569.

   Jacob was een jongere broer van Aert Dircksz. uit ’s-Heeraertsberch.

   Mijnsheerenland, 30 september 1557:
   Boedelscheiding tussen Ariaentge Adriaensdr., weduwe van Jacob Dircksz., en Yeman Adriaensz.
   Genoemd: Mathijs Maertensz., ev Yngetje Adriaensdr., Hilleken Jacobsdr., Adriaen Jacob Dircksz., Jacob Adriaensz., broeder van Ariaentge Adriaensdr., Willem Kors in Oud-Stryen, met beschrijving van land aldaar.

   18-2-1558: "IJeman Adriaensz, heemraad van Mijnsheerenland, Mathijs Martsz, schout van Sint Anthoniepolder als man van IJngetje Adriaensdr, als voogden van moederswege van Adriaen Jacobsz, nagelaten kind van Adriaentje Adriaensdr. zaliger, gehuwd geweest met Jacob Dircksz.
   Laatstgenoemd echtpaar had getesteerd in september 1557 bij pastoor Adriaen Cornelisz en dat testament werd uitgevoerd.

  4 kinderen


 4. Jacob Ariaensz , † >5-1535 .

   Mijnsheerenland, 30 september 1557:
   Boedelscheiding tussen Ariaentge Adriaensdr., weduwe van Jacob Dircksz., en Yeman Adriaensz.
   Genoemd: Mathijs Maertensz., ev Yngetje Adriaensdr., Hilleken Jacobsdr., Adriaen Jacob Dircksz., Jacob Adriaensz., broeder van Ariaentge Adriaensdr., Willem Kors in Oud-Stryen, met beschrijving van land aldaar.


 5. Maritge Ariaensdr .
   Overleden tussen 10-6-1535 en 27-5-1563.

  x   Jacob .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.