Adriaen IJemantsz , † ±1561.
Zoon van IJeman Jansz (?) .


×
    NN. Jacobsdr .
×
    Heijltge Cornelisdr , † <1578.    

Kinderen:
 1. IJeman Adriaensz , † 2-12-1564 .

  ×   Marike Jans Meijnaerts , † ±1565.

  2 kind(eren)


 2. Digna Adriaens (IJngetje Adriaen IJemansdr.) .

  × <1559   Mathijs Maertensz ( Polderdijck) , * ±1510 , † >1570.

  4 kind(eren)


 3. ? Adriaentge Adriaen IJemansdr , † ±1557 .

   Mijnsheerenland, 14-9-1552: Sebastiaen Gobbensz. verkoopt aan Joost Jacobsz., priester te Delft, 4½ morgen land in het Oudeland van Moerkercken, gemeen voet onder voet met Jacob Dircksz., e.v. Ariaentge, wijlen weduwe van Claes Zegersz. en Jacob Cornelisz.; hebbende op het oosten de Maasweg en op het westen de Oude Kreek.

   Adriaantje Adriaen Yemansdr., weduwe van Claes Zegersz. pie memorie, verkoopt op 16-6-1544 aan haar weeskind Leendert Claesz., met goeddunken van de voogden van Leendert Claes Segertsz., met name: Cornells Jacobsz., Claes Joostensz. en Bastiaen Gobbensz., alsook Matthijs Govertsz. schout van Westmaas: een erfelijke losrente van 18 Car.gld. per jaar, die de weduwe verzekert op 1½ morgen 1½ hont land en nog op 2 morgen 75 roeden tijnsland, gelegen in het Oudeland van Moerkerken, gemeen met genoemd weeskind, gelegen met het noordeinde aan de Achterweg
   Zij overleed tussen sept. 1557 en 18-2-1558.

  × <1542   Claes Zegersz , * ±1510 , † ±1543.
      Zoon van Zeger Claesz en Volcxken Cornelisdr .
   Claas Zegersz. was de 1e man van Adriana Adriaensdr. Zij hadden een zoon Lenert Cleijs Zegersz die jong is overleden.

   Claes Zegersz was een zoon van Zeger Claesz en diens 1e vrouw Volcxken Cornelisdr. voor wie Zeger haar 4e echtgenoot was.

   Mijnsheerenland, 16-6-1544: Adriaentge Adriaen IJemansdr., weduwe van Claes Zegers, verkoopt aan haar weeskind Leenert Claesz., en dat met goeddunken van de voogden Cornelis Jacobsz., Claes Joostenz. en Bastiaen Gobbensz., alsook met goeddunken van Matthijs Govertsz., schout van Westmaas, een jaarlijkse losrente van 18 Cgld., verzekerd op 1½ morgen en 150 roeden land in het Oudeland van Moerkercken met het noordeinde aan de achterweg.
   Overleden tussen 18-4-1542 en 16-6-1544.

  × >1542   Jacob Cornelisz , † <3-1550.
   Jacob Cornelisz. was de 2e man van Adriana Adriaensdr.
   overl. vóór 27-2-1549 (=1550)

  × <1553   Jacob Dircksz , † <5-1569.

   Jacob was een jongere broer van Aert Dircksz. uit ’s-Heeraertsberch.

   Mijnsheerenland, 30 september 1557:
   Boedelscheiding tussen Ariaentge Adriaensdr., weduwe van Jacob Dircksz., en Yeman Adriaensz.
   Genoemd: Mathijs Maertensz., ev Yngetje Adriaensdr., Hilleken Jacobsdr., Adriaen Jacob Dircksz., Jacob Adriaensz., broeder van Ariaentge Adriaensdr., Willem Kors in Oud-Stryen, met beschrijving van land aldaar.

   18-2-1558: "IJeman Adriaensz, heemraad van Mijnsheerenland, Mathijs Martsz, schout van Sint Anthoniepolder als man van IJngetje Adriaensdr, als voogden van moederswege van Adriaen Jacobsz, nagelaten kind van Adriaentje Adriaensdr. zaliger, gehuwd geweest met Jacob Dircksz.
   Laatstgenoemd echtpaar had getesteerd in september 1557 bij pastoor Adriaen Cornelisz en dat testament werd uitgevoerd.

  4 kind(eren)


 4. Jacob Ariaensz , † >5-1535 .

   Mijnsheerenland, 30 september 1557:
   Boedelscheiding tussen Ariaentge Adriaensdr., weduwe van Jacob Dircksz., en Yeman Adriaensz.
   Genoemd: Mathijs Maertensz., ev Yngetje Adriaensdr., Hilleken Jacobsdr., Adriaen Jacob Dircksz., Jacob Adriaensz., broeder van Ariaentge Adriaensdr., Willem Kors in Oud-Stryen, met beschrijving van land aldaar.


 5. Maritge Ariaensdr .

   Op 10-6-1535 werd een losrente verkocht door Ariaan IJemansz, voor hemzelf, en Aris Jacobsz., als voogd van zijn zusters kinderen [bij Ariaen IJemansz], met name Jacob Ariaensz, Adriana Ariaensdr., Digna Adriaensdr. en Maritge Ariaensdr.

   Op 27 mei 1563 in Mijnsheerenland worden genoemd de nacomelinghen en clufte in de linie van de boom van Yeman Jansz., "deze wereld lange overleden":
   * Yeman Heynensz.,
   * Ocker Cornelisz., e.v. Lijntge Heynendr.,
   * Lauris Jorisz., e.v. Bastiaentge Heynendr., kinderen van Heynrick Damasz.
   * Adriaen Yemansz.,
   * Jacob Adriaensz.,
   * Mathijs Maertensz., ev Digna Adriaen Yemansdr.,
   * Yeman Adriaen,
   * Lenert Burgersz. [..], e.v. Ariaentge Yemansdr.,
   * Cornelis Joosten, e.v. Bastiaentge Yemansdr.,
   * Adriaen Jacobsz., als erfgenaam van zijn moeder Maritge Adriaensdr.,
   * Pieterke Yemansdr., e.v. Jan Louff Jansz., in haar leven zuster van Heynrick en Adriaen Yemansz.,
   * Pieter Jansz. Louff,
   * Mariken Pieter Jansdr.,
   * Lijn Yemansdr., e.v. Heijn Simonsz., in zijn leven schout op Westmaas,
   * Adriaen Heynen,
   * Cornelis Bastiaen Cornelisz.
   Zij verkopen aan Heynrick Ghijsbert Laurisz. 3 mrg land in het OvM ten oosten van ’t Hof van Moerkercken.
   Overleden tussen 10-6-1535 en 27-5-1563.

  ×   Jacob .

  1 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.