Adriaen Jaspersz , † Bleskensgraaf <7-1660.
Zoon van Jasper Adriaensz en NN. Leenderts .


x ±1618
    Anneken Jans , *Wijngaarden (ZH) ±1590 , † <1-2-1664.
Kinderen:
 1. Jan Adriaen Jaspersz .


 2. Adriaentje Adriaen Jaspersdr .

   Adriaentje tr. 1e Cornelis Huijgen Jongbloed, tr. 2e Aert Pouwels.


 3. Pieter Ariensz Jas , *Bleskensgraaf >1618 , † Bleskensgraaf 21-5-1677 .

  1 kinderen


 4. Leendert Ariensz ( Jas) , * ±1623 , † ±1695 .
   Op 8-6-1708 is sprake van "de kinderen en erffgenamen van Leendert Ary Jasse".

   Kinderen: Fop Leendertsz (Hardinxveld); Sychje Leenders, gehuwd met Cornelis Ariensz Sterck (Giessendam); Jannigje Leenders (Bleskensgraaf); Annigje Leenders, gehuwd met Huybert Joosten Buyck (Hardinxveld).

   8-6-1660: Leendert Ariensz [Jas] bruyckt 2 morgen lants met gerechte ¼ deel in de huysinge, gemeen en onverdeelt in t voors. huysweer groot 8 m.

   3-6-1692: Herbert Rokussen draagt over aan Leendert Ariens (Jas), oudt-heemraet, een huys en erve, noortsyde westeynde Bleskensgraeff, buytendycks aen de Graeff ‘t erff van de dyck aff totte halve Graeff.

  x ±1660   Neeltje Foppen , *Nieuw-Lekkerland ±1635 .


 5. Marrigje Arien Japsers , * ±1625 , † ±1701 .

   Kinderen: Cornelis, Jasper, Sijgje en Marijke, die op 7-5-1675 trouwde met Cornelis Pelten van der Laan.

   De gerechtsbode moet zich begeven naar: Jasper Jacobsz Groote, gewesen heemraet, of Cornelis Jacobsz Groot, sijn broeder, om op last van schout Willem
   Jongeneel binnen acht dagen een inventaris over te leveren van alle goederen die de weeskinderen van Cornelis Pelle en Maryken Jacobs Groote, beyde overleden, aengecomen zijn uit de boedels van hun ouders en van Sijchen Jacobs Groote (overleden) en haar moeder zaliger (des kinderens moeye en nichte).
   De gerechtsbode moet naar Jacob Goossensen, die wordt gemaand binnen twee dagen te betalen de omslag van 7 m lant Noortzijde Bleskensgraeff [weer N44] op Sevenhoeve met de costen.

  x ±1649   Jacob Cornelisz de Groot , *Bleskensgraaf ±1625 , † Bleskensgraaf ±1675.
      Zoon van Cornelis Jacobs de Groot en Maritje Otten .
   Kinderen: Jasper, Cornelis, Sijchie en Maijke.

   Jacob Cornelisz den Groten ahd een zoon Cornelis.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.