Adriaen Willemsz , † <1543.
Zoon van ? .


x
    Lijsbeth , † <1542.
Kinderen:
 1. Willem Adriaensz , † ±1549 .
   Overl. tussen 21-3-1649 en 20-6-1550.

   WILLEM ADRIAENSZ., geb. ca. 1495 (geschat), boer te Ridderkerk, landeigenaar in Nieuw-Reyerwaard, laagheemraad (1526)13, waarsman van Nieuw-Reyerwaard (1527-1531, 1534-1536)14, heemraad van Ridderkerk (1545-1549)15, overl. tussen 21 maart 1549 en 20 juni 1550. Hij huwde met Machtelt Cornelisdr., geb. ca. 1500 (geschat), boerin te Ridderkerk, landeigenaresse te Sandelingenambacht en Groote Lindt, landeigenaresse en -huurster in Oud- en Nieuw-Reyerwaard, overl. ca. 1575.
   Zie: "Ons Erfgoed" 2004, blz. 121.

  x   Machtelt Cornelis , * ±1500 , † ±1575.
   Van Willem Adriaensz. zijn 2 zonen en 3 dochters bekend.

   Zij was boerin te Ridderkerk, latideigenaresse te Sandelingenambacht eii Groote Lindt, landeigenaresse en -huurster in Oud- en Nieuw-Reyerwaard.

  4 kinderen


 2. NN. Adriaen Willemsdr .

  x   Jan Jacobs .

  3 kinderen


 3. Neeltje Adriaen Willemsdr , † <1545 .

  x ±1520   Cornelis Pietersz (Cornelis Pietersz de Jonge) , † <1545.
      Zoon van Pieter Dircksz en NN. Cornelisse van Driel .
   Zij lieten een drietal kinderen na: Cornelis, Dingen en Claesje Cornelisdr.
   "jonge" Cornelis Pietersz. was wsl. reeds overleden voor het jaar 1545.

   Hij was boer te Ridderkerk. Hij was een zoon van Pieter Dircxz., boer aan de Hordijk onder Oost-Barendrecht en OostIJsselmonde, landpoorter van Dordrecht, heemraad van het ambacht IJsselmonde, schout van West-IJsselmonde, dijkgraaf van de vier polders van West-IJsselmonde, en N.N. Cornelis van Drielsdocht.

  3 kinderen


 4. Margriete Adriaensdr (Grietgen in de Spiegel) , † <1590 .

   MARGRTETE ADRIAENSDR. alias GRIETGEN IN DE SPIEGEL, woonde in het huis ’de Spiegel’ te Dordrecht, landeigenaresse te Heeroudelandsambacht.

   Aert Janss., wonende in Mijnsheerenland, voor zichzelf en voor zijn broeder en zusters kinderen, voor een derde part, Lenaert Willemss. van Rijderkerck en Adriaen Ariaensz. Vinck, Willem Ariensz. Vinck en Willem Lenaertsz., voor zichzelf en inede voor hun broeders en zusters en broeders en zusters kinderen, voor een derde part, Cornelis Ingeilss. van Rotterdam, vanwege Grietken Cornelis zijn dochter geprocreerd bij Aechtgen Schellaerts, en Hillegont Ingensdr., inet Cornelis Tngenss. (zijn nageslacht noeinde zich: Van Driel) haar broeder en voogd in dezen, voor een derde part, bezaten elk 2 inorgen die hen aanbestorven waren bij overlijden vaii Margriete Adriaensdr., in haar leven gewoond hebbende in (het huis) De Spiegel binnen Dordrecht. Zij verklaarden verkocht te hebben: 6 morgen land in Heeroudelandsambacht.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.