Adriaen Willemsz .
Zoon van Willem (???) .


Kinderen:
  1. ? Willem Adriaen Willemsz Jonckint .

    x   NN. , * ±1485 .

    5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.