Adriaentge Jacobs .
Dochter van Jacob Dirck Jacobsz .


x >1570
    Jan Corsz .    

x <1575
    Adriaen Cornelisz , † ±1574.
Kinderen:
 1. Willem Adriaensz (Willem Ariensz op Wollefoppen) , * >1552 , † 1613 .

  x >1574   Neeltge Leenderts .

  x <1587   Pleuntge Jans ( Eijckenhout) .
      Dochter van Jan Vranckensz Eijckenhout (?) en Leentge Corssen (?).
   Kinderen o.a. Adriaen (j†)
   , Vranck, Maritge en Cornelis (j†)
   .

   Pleuntje Jans was de 2e echtgenote van Willem Adriaensz.

   H’berg, 25-10-1608:
   Rekening van Cornelis Jansz van Bleijswijck als oom en voogd van de kinderen van Pleuntge Jans, die huisvrouw was van Willem Ariensz, namelijk van de kinderen die ten ouderdom van 18 jaar gekomen zijn, met name
   - Adriaen Willemsz, 17-06-1600 oud 13 jaar.
   - Vranck Willemsz, 18 jaar aangekomen was den 17-06-1606
   - Maritge Willems was mondig den 17 juni 1608
   - Cornelis Willemsz, die oud was ten tijde van het overlijden 8 1/2 jaar, zo zal eerst de 18 jaar aangekomen zijn den 17-12-1609.
   En alzo Adriaen Willemsz en Cornelis Willemsz overleden zijn, zo moet hun erfdeel verdeeld worden over de andere kinderen.

  x ±1603   Neeltgen Philips , † ±1639.

  19 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.