Adriaentge Willems , *Hoornaar 1624 , ~Hoornaar 1-12-1624 , † >1685.
Dochter van Willem Lenaertsz (Willem Lenartsen) en Marijke Jans .
Adriaentge Willems trad op als getuige bij de doop van Wouter Maesz Schoonderwoert , de doop van IJgje Gijsberts (Eegje Gijsberts) Schoonderwoerd .


x Hoornaar 18-4-1660
    Wouter Maesz Schoonderwoert , *Woudrichem ±1620 , † Hoornaar <4-1729.

RECHTSBOVEN: Het dorp Hoornaar

Kinderen:
 1. Willem Woutersz Schoonderwoert , *Hoornaar 1661 , ~Hoornaar 17-4-1661 , † Bleskensgraaf >1715 .
  Get. bij de doop: Agata Willems (Aechjen Willems) .
  Willem Woutersz trad op als getuige bij de doop van Wouter Gijsbertse Schoonderwoerd , de doop van Wouter Maartens Brand , de doop van Maarten Maartens Brand , de doop van Ariaantje Schoonderwoerd , de doop van Maes Wouter Schoonderwoert .
   Zijn weduwe is eind 1722 hertrouwd met Pieter Pietersz. Barendrecht uit IJsselmonde, dus is Willem overleden in de periode 1716-1722.
   Doopget. Achjen Willems.

   28-05-1692: "Dierck Dammisse Sonnenburgh, smit in desen dorpe, draagt over aan Willem Woutersz Schoonderwoert, mede smit in desen dorpe ’n huys en erve op de Kerckebuert, streckende van de dijck, zuytwaerts tot de Graeff; oost: Lambert Cornelisz Middelcoops erf, west: tot ’t erff en de ree van de weduwe van Aart van den Bisdoms huys. 750 gld. Voldaen."
   Beroep: Smid

  x Hoornaar 15-3-1689   Marijchie Sieren , *Bleskensgraaf ±1665 .
   Otr. op 19-2-1689 in Bleskensgraaf.
   Willem Wouters Schoonderwoerd, j.m. van Hoornaar, ende Marighje Siere, j.d. van Bleskensgraaf.
   Zij hadden dochters Lena, Neeltien en Ariaentje.

   Hoornaar, 15-3-1689:
   Willem Wouterz Schoonderwoerd J.M. van Hoornaer, met Marijchie Sieren J.D. van Bleskensgrave, beijde alhier wonende. Zijn in ondertrou aengeteekend den 19 febr 1689 [in Bleskensgraaf]. Dito Attestatie verleend na Hoornaer.

   Bleskensgraaf, 1722:
   Pieter Pieterz. Barendrecht, j.m. van IJsselmonde en aldaar wonende, met
   Marigien Sierend., weduwe van Willem Wouterz. Schoonderwoerd, alhier wonende. Zijn aangeteekend den 24 Octob. Attestatie na IJsselmond. van daar 20 9ber, alhier getrouwd den 22 Novemb. 1722.

   Marijchie Sieren was op 14-10-1685 in Bleskensgraaf getuige bij de doop van Dirk, zoon van Cornelis Dirks Druit en Maeijke Jans.

   Marijchie Sieren trad op als getuige bij de doop van Wouter Gijsbertse Schoonderwoerd , de doop van Willem Klaasse Swartbol , de doop van Meijnsje Claas Swartbol .

  3 kinderen


 2. Gijsbert Wouters Schoonderwoerd , * 1663 , ~Hoornaar 6-1663 .

  x Hoornaar 4-3-1685   Dirkje Pieters Romijn , *Nederslingeland ±1665 , † <2-1708.

  x Hoornaar 11-3-1708   Marigje Ariens Brandwijck , *Nieuwland (ZH) ±1665 .
   Otr. op 17-2-1708 in Leerbroek.
   Den 17 febr. sijn tot Leerbroek in wettige ondertrouw opgenome:
   Gijsbert Wouters Schoonerwoert, wedr. van Dirckje Pieters Romijn, tot Hoorn., met
   Marigje Arienß Brandewijck, wed. van Cornelis Janß de Lucht, woonend in de Weverwijck onder Leerbroeck.
   Deselvs sijn alhier in den H. Huwel. STaat ingezeegent & bevestigt den 11 Maart.

   Marigje Ariens Brandewijck kwam uit Nieuland, vroeger een zelfstandige plaats in de Vijfheerenlanden.

  5 kinderen


 3. Metje Wouters Schoonderwoerd , *Hoornaar 1665 , ~Hoornaar 4-10-1665 , † Bleskensgraaf ±29-10-1746 .
  Metje Wouters trad op als getuige bij de doop van Neeltje Gijsberts Schoonderwoerd , de doop van Neeltien Willems Schoonderwoert , de doop van Ariaentje Willems Schoonderwoert .
   Op den 27e October 1746 Aangevinge gedaan vant lijk van de wed. Hendrik Meerkerk, als gehoorende onder de claasis van f3,-,-.

   Metje Wouters op Hoornaer deed voor kerstmis 1690 belijdenis te Hoornaar. Zij was vertrokken, maar is "weder gecomen".

  x Hoornaar 21-1-1694   Hendrick Cornelisz Meerkerk , *Bleskensgraaf ±1668 , † 1728, [] Bleskensgraaf 31-7-1728.
      Zoon van Cornelis Jansz Meerkerk en Neeltje Aarts van de Graeff .
   Otr. op 2-1-1694 in Hoornaar.
   Mettie Wouters Schoonderwoerd, j.d. won. Hoornaar, en Hendrik Cornelisz Meerkerk, j.m. van Bleskensgraaf., getrouwt den 21 dito.
   Kinderen: Cornelis (1703) en Neeltje (1707).

   Zoon van Cornelis Jansz Meerkerck en Neeltje Aerts van de Graeff.

   13.3.1711: Hendrick en zijn vrouw hebben kritiek op ds. Adrianus van Kruyskercken.
   17.6.1711: Hendrick verzamelt reeks grieven tegen de predikant.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.