Adriaentgen Zijmons , † <2-1602.
Dochter van Sijmon Jacobsz en Hildegonde Foppendr (Hillegont Voppensdr) .


x
    Dirck .
Kinderen:
  1. Marritgen Dirricx , † Langerak 25-11-1619 .

    x   Jan Willems de Best , † Langerak 26-8-1620.

    6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.