Aeltge Joosten , *Groote Lindt ±1570 , † Heinenoord <5-2-1636.
Dochter van ? .


×
    Leendert Raucussen .    
× ±1590
    Adriaen IJngensz (Arijen Ingens) (aan de) Blaeck , *Heinenoord ±1562 , † Heinenoord 4-1652, [] Heinenoord (in de kerk) 14-4-1652.
Kinderen:
 1. Ingen Ariensz Blaeck (Reedijck) , * 1585 , † 30-4-1664 .

   Ingen ging op 26 juli 1620 in Puttershoek in ondertrouw en trouwde te Heinenoord op 16 aug 1620 (grf) met Lijsbeth Cornelisdr, die rond 1595 in Puttershoek werd geboren en ná 22 nov 1645 overleed.

  × Heinenoord 16-8-1620   Lijsbeth Cornelis .
      Dochter van Cornelis Jorisz en Elisabeth Gerrit Diercxdr Zeeuw .

   Puttershoek, 23 mei 1598:
   Cornelis Jorisz., wonende in Puttershoek, draagt over aan zijn vader Joris Cornelisz. al zijn huisraad, linnen, tinnen, koperwerk, paarden, koeien, jonge beesten, wagens, eggen, ploegen en wat nog alles tot zijn bedrijf behoort. En dat vanwege een schuld die zijn vader voor hem betaald heeft.
   Nota van de bewerker: Cornelis Jorisz. blijkt vanaf1596 - of ook reeds vroeger - bij verschillende geldschieters en graanhandelaren in het krijtte staan. Hij komt menigvuldig voor in de dossiers ofwel stukken van de Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland. Het zijn vaak aanzienlijke sommen, die hij de schuldeisers schuldig blijft. Het gaat voornamelijk om betaling van granen of koren. In 1597 is hij 280 Karolusgulden aan landpacht schuldig aan Herman Oem, de Ambachtsheer van de éne helft van Puttershoek. Ten dien tijde een tamelijk groot bedrag.
   De schuldverklaringen ondertekent hijmet: Coernelis Joerisz. Getrouwd is hij met Elisabeth Gerrit Diercxdr. Zeeuw, dochter van de schipper Geraert Diercxz. Zeeu te Puttershoek. Een dochter van hem is getrouwd met Inge Adriaensz. (Blaeck), geboren 1585, gestorven voor 30.4.1664 (hij). Uit dit huwelijk: Cornelis Ingen, geb. 10.7.1622 (tweeling) Klein kind, geboren 10.7.1622, begraven te Heinenoord 13.9.1622. Lijsbeth, trouwt Heinenoord 14.10.1640 Jan Pietersz. Hartichfeld, schipper te Puttershoek.

   Heinenoord,18 febr. 1653: Joost Aeriensz., voor zichzelf en als oom en bloedvoogd van het nagelaten weeskind van wijlen Aerien Ariensz., zijn broer en als oudoom en bloedvoogd van het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Aertsz., genaamd Aert Jacobsz., door hem verwekt bij Lijsbeth Willemsdr. en nog als voogd van zijn halfzusters en halfbroer, Aeltie Aeriens, Jan Aeriens en Biateris Aeriens, Cornelis Cornelisz. Sneep, echtgenoot van Anneke Aeriens, voor zichzelf, Jan Pietersz. Hartichsvelt, als gekoren voogd van Lijsbeth Cornelis, weduwe van Ingen Aeriensz. Reedijck en Marike Jacobs, weduwe van Willem Aeriens, met haar gekoren voogd, voornoemde Jan Pietersz., transporteren aan Aeriaentge Jans, weduwe van Aerien Ingensz., een stuk land in het Nieuwe Zomerland.

  2 kinderen


 2. Joost Ariensz Blaeck (Reedijck) , * ±1587 .

   Joost Ariens wonend aan de Blaeck betaalde in 1620 haardstedegeld.
   Joost otr. (1) Heinenoord zh 23 jan 1621 en tr. ald. 21 feb 1621 met Marietje Ariensd, geb. ± 1600, ovl. Heinenoord zh ± feb 1624.
   Joost tr. (2) Heinenoord zh 22 sep 1624 (grf) (2) met Neeltje Bastiaansd, geb. Mijnsheerenland zh ± 1600.


 3. Gerrit Ariensz Blaeck (Reedijck) , * ±1590 , † 5-2-1636 .

   Gerrit tr. Heinenoord zh 22 okt 1628 (grf) met Marietje Engelsd, geb.
   Ridderkerk zh ± 1605. Marietje tr. later Heinenoord zh 13 jun 1638 (grf) met Willem
   Bastiaansz, geb. Heinenoord zh ± 1609, z.v. IV-b.

  × Heinenoord 22-10-1628   Marietje Engelsd , *Ridderkerk ±1605 .
   Gereformeerd kerkelijk huwelijk.


 4. Annegie Ariens Reedijck (Blaak) , * ±1593 .

   Anneke Ariensd Reedijk ook genaamd Blaak.

  × ±1615   Andries Otten Snijder (Maaskant) , *Heinenoord ±1594 , † >1621.
      Zoon van Oth Andriesz Snijder en ?

   Andries Ottoosz Snider, ook genaamd Maaskant.

  × ±1630   Cornelis Cornelisz Sneep , *Mijnsheerenland ±1610 , † Mijnsheerenland ±1654.
      Zoon van Cornelis Janse (Cornelis Jansz) Sneep en Ercken Isebrants .
   Ovl. in Mijnsheerenland tussen 1-5-1652 en 1-2-1655.

   Op 8-4-1682 is sprake van de aveling der erfgenamen van Emmetge Arijens, weduwe van Cornelis Cornelisse Sneep.
   Beroep: Landbouwer


 5. Leentje Ariens Blaeck , * ±1594 .

   Leentje (1) otr. Heinenoord zh 9 mei 1615 en tr. ald. 31 mei 1615 (grf)
   met Willem Leendertsz, geb. Blaak zh ± 1586, wonende ald., ovl. v 12 jun
   1619.
   Leentje tr. (2) Heinenoord zh 14 mei 1623 (grf) met Leendert Rocusz,
   geb. Heinenoord zh ± 1600, wonende Blaak zh.


 6. Truitje Ariensd Blaeck (Reedijck) , * ±1602 , † >27-3-1622 .

   Truytke Ariensdr overleed waarschijnlijk ongehuwd.


 7. Arie Ariens Blaeck , * ±1604 , † 1629 , [] Heinenoord 2-1629.

   Arie Ariensz overleed ongehuwd.


 8. Willem Arijensen Ingensz (Willem Ariensz) Blaeck , *Heinenoord 1610 , † Heinenoord 1-1-1653 , [] Heinenoord (in de kerk) 1-1653.

  × Ridderkerk 6-5-1635   Neeltken Pieters op den Dijck , *Ridderkerk 1607 , ~Ridderkerk 11-11-1607 , † Heinenoord ±1638.
   Willem was j.m. van Heinenoord, wonende aan de Blaeck.
   Gereformeerde doop.
   Overleden tussen 21-4-1638 en apr 1639.

   Dcohter van Pieter Cornelis Hendricx op ten Dijck en Barbelke Cornelis Jongkind Romeijn uit Ridderkerk.

  × Heinenoord 24-6-1639   Maergien Jacobs Troost , *Heinenoord ±1615 , † Heinenoord 28-6-1676, [] Heinenoord (in de kerk) 1676.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.