Aeltyn Pietersdr , † ±1652.
Dochter van ? .


x
    Pleun Jasperse Dura , † <9-1644.
Kinderen:
 1. ? Annichien Pleunen Dura , † >1683 .

  x ±1640   Pauwel Cornelisz Manshert .

  5 kinderen


 2. ? Pieter Pleunen .
  Pieter Pleunen trad op als getuige bij de doop van Pleun Pauwelsz Manshert .

   Pieter is nooit zelf met de naam Dura aangetroffen.

   Bij de 200e penning van Papendrecht van 1672 werd Pieter aangeslagen voor een vermogen van 2000 gld.

  x ±1640   Ariaentie Bastiaensdr , † Papendrecht 26-6-1705, [] Papendrecht 2-7-1705.
   Zij zouden beiden tot het geslacht Dura hebben behoord, maar voerden de naam nĂ­et.

   In het cohier van gezinnen van Papendrecht in 1680 komt Ariaentje Bastiaensdr. voor als weduwe met 7 kinderen, ’een halft capitalist’.

   Op 6-11-1659 comp. Pieter Pleunen, woonende op Papendrecht, als getrouwt hebbende Adriaengen Bastiaenen, sijnde geweest het achtergelaten weeskint van de huysvrouwe van Adriaen Pietersen. [..] alsoo hij bekende mits deser totzijnre goetgenoegen ende contentemente ontfanten te hebben wt hande van Sr. Johannes de Haze, Coopman deser stede, de somma van twee hondert tweeenseventich gulden. Is dat in betalinge ende aflossing van sekere obligatie verleden bij d’heere Willem van der Buick ende Hendrik Absaire elcx ende voor al op die 1e Martij 1640.

   In 1674 werd de weduwe van Pieter Pleunen aangeslagen voor een vermogen van 2000 gulden.

  9 kinderen


 3. ? Cornelis Pleunen Dura , † Papendrecht 12-1681 .

   Cornelis is mogelijk de vader van Aeltie cornelis, die in 1683 trouwde met Pleun Hendrikse. Aeltie Cornelis (Dura) ging op 17-1-1683 in Dordrecht in otr. met Pleun Hendrikse. Op 11-11-1683 lieten zij ald. een zoon Hendrick dopen en op 26-6-1685 ald. een tweeling Maria en Cornelis.

   N.B. Er was ook een Cornelis Ariensz. Dura, die op 19-3-1679 in Dordrecht trouwde met Maria Laurensz. Dat paar liet op 1-5-1680 in Dordrecht een dochter Neeltie dopen. Neeltie Cornelis Dura en David van der Kloet Kornelisz lieten op 5-8-1709 in Dordrecht een zoon Arij dopen.

   Gijsbert Nederloff, Jongman van Sliedregt, woont bij het groothooft, geasst. met Jan Leendertse Nederloff, zijn oom, met Maeijke Dura, Jongedogter van Dordregt, woont bij het groothooft, geasst. met Cornelis Dura, haer vader; den 5 November 1730 alhier [in Dordrecht] getrout door do. Meurs.

   Arij Cornelisze Dura, Jongman van Dordregt, woont bij het groothooft, geassisteert met Corn. Dura, zijn vader, met Lijsbet van Hoogstraeten, Jongedogter van Dordregt, woont inde kannekoopersbuert, geassisteert met Jan van Hoogstraeten, haer vader; den 12 December 1717 alhier [in Dordrecht] getrout door do. Bijsterveld.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.