Afie Willems , * ±1660 .
Dochter van ? .
Afie Willems trad op als getuige bij de doop van Maria Cornelis .


x Moordrecht 18-3-1682
    Saers Franke .
Kinderen:
 1. Antonia Saers , * ±1681 , ~Moordrecht 10-1-1682 , † <1690 .
   Doopget. Crijntie Willems.


 2. Frank Saerse ( Bouman) , * ±1683 , ~Moordrecht 11-3-1684 .
  Get. bij de doop: Eva Franke (IJdige Franke) .
   Doopget. Uda/IJda Franke.


 3. Cornelia (Neeltje Saarse) Bouman , * 1685 , ~Moordrecht 3-7-1685 .
   Doopget. Lena Saarse.

  x ±1707   Anthonis Jacobsz (Teunis Jacobsz) Verboom .
   Kinderen: Barbara, Willem, Michiel en Aafje (2x).

   Als zijn achternaam Schijff was, dan had hij ook een zoon Saars Anthonisz Schijff, die regelmatig voorkomt in de rekeningen van Reeuwijk.

  5 kinderen


 4. Wilhelmus (Willem Francke) , * 1687 , ~Moordrecht 1-2-1687 , † ±1690 .


 5. Willemijntje Saarse (Willemmie Saerse) Bouman , * 1688 , ~Moordrecht 1-5-1688 , † Gouderak 19-8-1719 .

  x Moordrecht 13-10-1708   Reijnier Ariens Verhoef , * 1680 , ~Polsbroek 8-1680 , † 1741, [] Gouda 2-6-1741.

  4 kinderen


 6. Appolonia (Pleuntje Saers) Bouman , * 1689 , ~Moordrecht 12-1689 .
  Get. bij de doop: Maria Franke .
   Doopget. Maria Franke.


 7. ? Maria Saars Bouwman , *Gouderak ±1690 .

  x Bodegraven 20-11-1712   Philip Claasz (Flip Klaassen) Verwoerd .
   Otr. op 5-11-1712 in Gouderak.
   Bodegraven: “Ondertrouwt op den 5 november 1712 op attestatie vn Gouderak / 1 Philips Claasz Verwourd j.m. van Bodegraven / en / Maria Saarsdr Bouman j.d. van Gouderak / zijn hier getrouwt op den 20 november 1712”
   Gouderak: “Den 5 November alhier ondertrouwt / Flip Klaassen Verwoerd j.m. van Bodegraven en Maria Czaars Bouman, j.d. van Gouderak met attestatie van hier tot Bodegraven / getrouwt den 20 November.”

   Philips was een zoon van Claes Verwoerd en Neeltje.

  7 kinderen


 8. Wilhelmus (Willem Saerse) , * 1691 , ~Moordrecht 4-11-1691 , † ±1693 .
   Doopget. Crijntie Willems.


 9. Cunera Saers , * 1693 , ~Moordrecht 16-4-1693 .
   Doopget. Maria [F?]Ranke.


 10. Wilhelmus (Willem Saerse) Bouman , * 1695 , ~Moordrecht 20-2-1695 .
   Doopget. Crijntie Willems.

  x Gouderak 17-10-1717   Marij Ariense (Maria Arijs) Odijk .
   Otr. op 1-10-1717 in Gouderak.
   Den 1 october ondertrouwt met attestatie van Woerden: Willem Saarse Gouwman, j.m. van Gouderak, en Maria Ariens van Odijk, j.d. wonend op Bekenes onder Woerden; en alhier getrouwd, met attestatie van Woerden, den 17 october.

   Marij Ariense Hoijdijck/Hoijick/Odijk.

   Bekenes ligt ten westen van Woerden tussen Woerden en Nieuwerbrug.

   Schepenakte, opgemaakt op 10-11-1734 in Barwoutswaarder: Huijg van Cats, gehuwd met Aaltje Ariens van Odijk, voor zichzelf, en, met Frank Saartse Bouwman, als voogd over de minderjarige kinderen van Maria Ariens van Odijk en Willem Saartse Bouwman, gezamenlijke erfgenamen van Arien van Odijk, transporteren aan Gerrit van Vlaardingen een huis, boomgaard en erf op Bekenes. Het geheel ligt tussen de Hoge Rijndijk en het Jaagpad tegenover het land van de heer van Hondringen en wordt ten oosten belend door Pieter de Leeuw en ten westen door Pieter WIllemsz van der Swaan. De koopsom bedraagt 325 gulden.

  5 kinderen


 11. Jacobus Saarse (Jacob Saarse) Bouman , * 1696 , ~Moordrecht 30-10-1696 .
   Doopget. Crijntie Willems.

   Gouderak, 7 meij 1726: Willem Janse Rustwat heeft in volle eijgendom op gedragen aan Jacob Saarse Bouman: een half huijs, staande int Middelblock van Gouderak; strekkende van de achtermuer aff, ofte den eijgen van Cornelis Leendertse Proost, tot de gemeene Middelmuer toe. Bel. ten oosten Arijen janse Vinck, ende ten westen Cornelis Leendertse Proost.

  x Moordrecht 23-7-1719   Maria Jans (Marijtje Jans) Karreman .

  8 kinderen


 12. Clementia Saers , * 1698 , ~Moordrecht 4-10-1698 .
   Doopget. Crijntie Willems.


 13. Helena Saers (Lena Saerse) , * 1700 , ~Moordrecht 31-8-1700 .
  Get. bij de doop: Eva Franke (IJdige Franke) .
  Lena Saerse trad op als getuige bij de doop van Wilhelmus Verhoef .
   Doopget. IJda Franke.

  x ??   Jan Beekman .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.