Alert IJmantsz .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Pieter Alertsz , † <6-1613 .

  x   Mariken Pieters , † 1616.

  4 kinderen


 2. Kuijner Alertsdr , † <9-1619 .

  x 2-1616   Cornelis Otten , † >1615.

   Hij was heemraad / schepen van Groote Lindt in 1601.


 3. Adriaen Alertsz , † <1-9-1619 .
   Overleden tussen 28-8-1604 en 29-8-1619.

  x <9-1604   Neeltge Bastiaensdr. .
   Kinderen: Leentgen en Aelrt, die 2 dochters had.

   Haar moeder was Marijken Bastiaensdr. van wie Neeltge een erfje met de daarop staande beteling aan de ’Kerckstraet’ erfde in Schobbelands- en Molenambacht.

  2 kinderen


 4. Willem Alertsz , † <1607 .

  x ±1575   Mariken Adriaens (Mariken Arijens) , † <1622.

  6 kinderen


 5. Cornelis Aelertsen (Cornelis Alertsz) , * ±1540 , † <2-1616 .
   Overl. tussen 23-6-1607 en 25-1-1616.
   Op 21-5-1610 verklaarde Cornelis Allards als heemraad van Groote Lindt dat hij omtrent 40 jaren oud was.

   Hij was heemraad van de Groote Lindt in 1596 en in de periode 1601-1607.

   Op 25-1-1616 compareerden de erfgenamen van Cornelise Aelertsz. en zijn huisvrouw Jacobina Jacobsdr., beiden zaliger. De erfgenamen waren:
   - Cornelis Otten, man en voogd van Kuyner Alertsdr., voor hem zelf;
   - Pieter Pietersz., voor hem zelf en vervangende zijn kinderen en vervangende Aelert Pietersz., zijn broeder;
   - Jan Pietersz. voor hem zelf;
   - Aert Aertsz., man en voogd van Bastiaentgen Pietersdr. voor hem zelf;
   - Alert Adriaensz., voor hem zelf en vervangende Leentgen Adriaensdr., zijn zuster, en vervangende de weeskinderen van dien;
   - Alert Willemsz. en Thonis Willemsz., elk voor hen zelf;
   - Herman Cornelisz., man en voogd van Jacobina Willemsdr., voor hem zelf;
   - Willem Pietersz., man en voogd van Mariken Willemsdr., voor hem zelf en vervangende Neeltgen Willemsdr., zijn vrouwen zuster;
   - Cornelis van den Nes, ma en voogd van Aechtgen Willemsdr., voor hem zelf;
   - Aert Melsonen, man en voogd van Mariken Remboutsdr., voor hem zelf.
   Zij zijn allen erfgenamen van Cornelis Alertsz. zaliger.

  x   Jacobina Jacobs (Jaepken Jacobs) , † <2-1616.
   Overleden tussen 6-12-1604 en 25-1-1616.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.