Allart .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Claes Allertsz (van Wateringe) , † <1626 .

  x   Marijtgen Gerritsdr , † ±1615.

   Marijtgen was een dochter van Gerrit en Marijtgen Pijetersdr., die wsl. in 1627 is overleden.
   Marijtgen had broers Willem en Pieters Gerritszonen, die voogden waren over Marijtgen’s dochter Marijtgen Claesdr., voorkind van Claes Allertsz.

  x ±1616   Maritge Engebrechts , † <1647.

  5 kinderen


 2. Marijtgen Allertsdr , † <1660 .
   Bij zijn overlijden liet Pieter Gerritsz van Sloth een weduwe, Neeltie Ariensdr., en nog 2 jonge kinderen, Jannetgen en Pieter, na.

   Op 6-8-1627 in Overschie is inventaris gedaan ten verzoek van Pijeter Gerritsz. wedr. van Marijtgen Allertsdr. van alle des boedels goederen, acten en credieten, die de voorsz. Pijeter Gerritsz. met zijn voorsz. huisvrouw zal. bezeten heeft.
   Daarbij wordt genoemd dat de weeskinderen van Claes Allertsz. zal. deze boedel nog een som van 600 gld. schuldig zijn.
   Er zijn 4 kinderen: Allert oud 9 jaren bamis toekomende, Marijtgen oud 5 jaren, Gerrit oud 3,5 jaar en Claes oud 1,5 jaar.

   Op 8-8-1846 in Overschie wordt Huijch Pijetersz. van der Hooff genoemd als voogd van de weeskinderen en Allert Pietersz., een van de weeskinderen, mondig zijnde.

  x   Pieter Gerritsz (Pieter Geeritsz) (van) Sloth , † ±1662.

   Op 7-5-1663 is sprake van een verdeling van de erfenis van Pieter Gerritsz. van Sloth onder de 7 kinderen en de weduwe, die ook een kindsgedeelte krijgt:
   1. Aldert Pietersz.
   2. Gerrit Pietersz.
   3. Glaes Pietersz.
   4. Pieter Arentsz. Laensloot in huwelijk hebbende Maertie Pietersdr.
   5. Pieter Leendertsz. de Raat in huwelijk hebbende Neeltie Pietersdr.
   6. Neeltien Ariensdr., wed.
   De 2 jongste kinderen zijn insgelijks geprelegateerd te samen met een som van 500 gld.
   De nagelaten huising en erve genaamd ’Rustwath’ zullen worden verkocht. De 3 morgen land in de Hogenban of Spaanse polder zijn op 6-1-1663 openbaar geveild en verkocht aan Sijmon Meesz. Maen.
   Verder was Claes Pietersz. van Sloth nog geld schuldig over de koop van enige mest.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.