Andries .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ? Jaeptgen Andriessen .
  Jaeptgen Andriessen trad op als getuige bij de doop van Geertge Dirckse .


 2. ? Ingen Andriessen ( Aaldijk) .
  Ingen Andriessen trad op als getuige bij de doop van Geertge Dirckse .


 3. ? Jan Andriessen .
  Jan Andriessen trad op als getuige bij de doop van Adriaen Dirckse (Arijen Dirckse) ( Aaldijk) .


 4. ? Aefjen Andriessen .
  Aefjen Andriessen trad op als getuige bij de doop van Andries Dirckse .


 5. Geertgen Andries .

  x Streefkerk 18-9-1616   Bert Adriaensen , *Streefkerk ±1590 .
      Zoon van Adriaen Jacobsz ( Aeldijck) (?) en Maritgen Berten (van Asperen) .
   Otr. op 3-9-1616 in Streefkerk.
   Get. bij het huwelijk: Jan Jacobsen en Dirrick Andriessen ( Aaldijk) .

   "Den 3. Septembris zijn alhier ondertrouwe gedaen: Bart Ariaensen, weduwenaer van Lijntgen Pleunen, met Geertgen Andries, jongedochter van Bentschop. Den bruijdegom, geassisteert zijnde met zijnen oom Jan Jacobsen, en de bruijt met haren broeder Dirrick Andriessen, dewelke quam uijt laste van hare moeder. En na datter geen wettige verhinderine voortgecomen was, soo zijnse alhier den 18. September voor de gatsche gemeente inden houwelijcken staet bevesticht."

   Vermeld in de 500e penning van 1627.

   Bert Adriaensen trad op als getuige bij de doop van Laurens Jacobsz ( Aaldijk) , de doop van Adriaentgen Jacobs ( Aeldijck) (??) .


 6. ??? Adriaen Andriessen .
  Adriaen Andriessen trad op als getuige bij het huwelijk van Jan Pauwelsen .

  x Streefkerk 24-1-1593   Aeltgen Roken , *Streefkerk ±1570 .
   "Den 24. Januarij is getrouwt: Adriaen Andries met Aeltgen Roken, beijde van Streefkerck."

  x Streefkerk 3-1-1613   Ariaentgen Heijndricx , *Nieuwlekkerland ±1565 .
   "Naer dat haere drije Sondachsche geboden, soo hijer als oock in Nieuleckerlant sonder verhindernisse gehadt hebben, Adriaen Andriessen van Streefkercke, weduwenaer van Aeltgen Rokes, met Ariaentgen Heijndricx van Nieuleckerlant, weduwe van Jan Willemsen, soo zijnse den 3. Januarij in Nieuleckerlant inden houwelijcken staet bevesticht."

  2 kinderen


 7. Dirrick Andriessen ( Aaldijk) , *Polsbroek (Utr) ±1595 .

  x Streefkerk 23-5-1621   Ariaentgen Ariaens , *Streefkerk ±1600 .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.