Anneken Branden .
Dochter van ? .


x
    Adriaen Janszoen (Adriaen Jansz) Rodermont .
Kinderen:
 1. Barbara Adriaen Jan Rodermont .

  x ±1555   Adriaen Claes Seeuwen .

  1 kinderen


 2. Anneken Adriaen Jans Rodermont , † <1545 .

   Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Gerit Melchieorsz als rechtelijken van rechts wegen daer toie gestelt vande weeskijnderen van Anneken Adriaen Jansz Rodermontsdr dat ene verweckt bij Adriaen Huijbrechtsz ende dat andere bij Gijsbrecht Adriaensz Brent ?, gedsaen desen eerste november anno xvj elff.
   Genoemd: Adriaen Lambrechtsz x Adriaentken Adriaens ende Adriaen Dingemans x Geertken Gijsbrechtsdochte.

  x   Adriaen Lambrechtsz .

   Opten iiije novembris anno xLiiij in Capelle soe is voor ons gecomen Anneken Adriaen Lambrechtszdr x Dries Aertssoen ende herroept haer testament tanderen tijden gemaeckt.
   Opten lesten novembris anno xLiiij in Capelle soe zijn voor ons comen Adriaen Lambrechtsz., ter eenre, ende Willemken, zijn huijsvrouw ter naderen zijde. Zij maken hun hijlixe voerwaert. Genoemd: Anna Adriaen Lambrechtszdr, voorkijnt.

   In Capelle op 17-5-1545 soe is voer ons comen Adriaen Lambrechtsz ende Willemken Adriaen Lambrechtsz huijsvrou namens haer kijnderen ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoe recht is Adriaen Toniss de Leeu.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.