Anneken Thonisdr , † Capelle (NB) 1624.
Dochter van ? .


x
    Frans Geemanss , * ±1560 , † >1620.
Kinderen:
 1. Lijntken Frans Gemansdr (Lijntgen Fransen) , † <1635 .

  x 1620   Corstiaen Aertsen (Corstiaen Aerts) .
   Otr. op 29-2-1620 in Capelle (NB).
   Corstiaen Aertsen, j.m. van Spr., en Lijntien Frans, j.d. van Cap.

   Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen van Frans Gemans ende Anneken, sijne huijsvrou za., vande goederen hier naer volgende, desen xve julij 1624.
   Inden iersten is Geman Franss geloodt [..]. Item hier tegens is Corstiaen Aertss x Lijnken Fransdr geloot [..]. Item hiertegens is Lauris Adriaenss x Neelken Frans Gemansdr geloot [..].

   Opten vje junij 1634 in Capelle compareerden Corst Aertss, wednr. Lijntken Frans Gemansdr., ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Corst Corstiaenss Glaviman, secr Cappel.

  2 kinderen


 2. Gheeman Franssen (Geman Fransz) , *Capelle (NB) ±1580 , † Capelle (NB) 8-3-1669 .

  x 1612   Maeijken Willemss (Maijken Willems) (van Ammeroij) , *Capelle (NB) ±1590 , † Capelle (NB) 1635.

  x   Maijken Goijaertsdr , † Capelle (NB) 1667.

  6 kinderen


 3. Neelken Frans Gemansdr (Neelken Frans) , *Capelle (NB) ±1595 .
   Capelle, nov. 1645: Taxatie van de goederen aangebracht door Neeltken Frans Geemen wed Jacob Goverts, overleden te Cappel.

   Scheijdinge ende deelinge tusschen d’erffgenamen van Laureijs Adriaenss Cou, ter eenre, ende Neelken Frans Gemansdr, sijne huijsvrou,ter andere sijden voor recht aengebrocht desen vje maij 1625 in Capele.
   Op huijden desen vje maij anno 1626 compareerden Jan Goeijertss, tegenwoordich getrout met Neelken Frans Gemansdr., weduwe van Laureijs Adriaenss Cou, ter eenre, ende Jan Dirckss x Eltken Adriaensdr. ende Antonis Janss x Lijsken Adriaensdr mede namens Joost Adriaenss Cou, procuratie Cappel, alle erffgenamen van Lauris Adriaenss Cou, ter andere sijden ende hebben een akkoord gesloten.

   Op huijden desen vje maij anno 1626 in Capelle compareerden Jan Goeijertss, tegenwoordich getrout met Neelken Frans Gemansdr., weduwe van Laureijs Adriaenss Cou, ter eenre, ende Jan Dirckss x Eltken Adriaensdr. ende Antonis Janss x Lijsken Adriaensdr mede namens Joost Adriaenss Cou, procuratie Cappel, alle erffgenamen van Lauris Adriaenss Cou, ter andere sijden ende hebben een akkoord gesloten.

  x ±1620   Lauris Adriaen Joosten (Laureijs Adriaenss) Cou , † <1626.
      Zoon van Adriaen Joosten Cou en ?
   Laureijs Arissen, j.m., en Neelken Fransen, j.d., beide van Cap., trouwden in de winter van 1620-21.

   Het lijkt erop dat dit korte huwelijk kinderloos is gebleven, want Lauris’ erfgenamen waren zijn broers en zwagers.

   Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen van Frans Gemans ende Anneken, sijne huijsvrou za., vande goederen hier naer volgende, desen xve julij 1624.
   Inden iersten is Geman Franss geloodt [..]. Item hier tegens is Corstiaen Aertss x Lijnken Fransdr geloot [..]. Item hiertegens is Lauris Adriaenss x Neelken Frans Gemansdr geloot [..].

   Op 6-5-1626 in Capelle compareerden Jan Dirckss x Eltken Adriaensdr ende Antonis Janss x Lijsken Adriaensdr mede namens Joost Adriaenss Cou, procuratie Cappel, alle erffgenamen van Adriaen Joosten Cou, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Claes Huijben ende Herman Adriaenss, beijde woonende tot Cappel.

  x <1626   Jan Goeijertss (Jan Goverts) .
      Zoon van Goijaert Gijsbertsz en Neeltken Corst Thonis (Neeltken Corstendr) .
   Mogelijk hadden zij een zoon Frans, want op 28-4-1682 in Waspik was sprake van een Frans Jan Govaert.

   Op 18-1-1656 in Capelle verkopen Adriaen Andries, mede namens Hendrick Andries, broer, procuratie Breda, en mede namens de overige drie kinderen van Andries Adriaens Smith en Luitgien
   Tonis, als erfgenamen van Jacob Goverts,
   Geemen Frans, Andries Geemans, Ghijsbrecht en Willem Frans, Joost Bertrams x Neelthen Geemans, Tonis Jans de Haen x Tonisken
   Geemans, Aerdt Adriaens Cus x Anneken Geemans, Adriaen Frans x Henricxken Corsten en Anneken Corsten, Corst Aerts Cuijlen als voogd en Jan Wouters als toesiender van de drie kinderen van Frans Corsten, erfgenamen van Neeltgien Geemans, voor dander helft,
   aan Jan Goijerts. Betaald wordt via een wilkeur.
   De voors comparanten verkopen aan Jan Goverts. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Corst Bernts x Judicq Jans is voldaan, Corst Aerts is voldaan en de kinderen van Frans Geemans en die van Aertken Corsten zijn voldaan op 16-2-1660.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.