Anneken Tielmans , † <1678.
Dochter van Tielman Jacobs (?) en Adriaentken Adriaenssen (Aentken) Oerlemans (?) .
Anneken Tielmans trad op als getuige bij de doop van Thonis Petersz van Clootwijck .


x
    Adriaen Dircks den Ouden (Adriaen Dircks) van Clootwijck .    

    Zoon van Dirck Adriaens van Clootwijck en Aentken Adriaen Toniss (Aentken Adriaens) den Jonghen .
x Capelle (NB) 4-5-1631 (otr Capelle (NB) 19-4-1631)
    Wouter Jacopssen (Wouter Jacobs) Visscher , † <12-1677.
Kinderen:
 1. Adriaentken Adriaens van Clootwijck , * <1630 .

   Opten xxje aprilis anno 1632 compareerden [in Capelle] Wouter Jacobss x Anneken Tielmans, naergelaten wed van Adriaen Dirckss van Clootwijck den ouden ter eenre ende ende Dirck Dirckss van Clootwijck als voochtvan wegen het onmondich weeskijnt achtergelaten bij den selven Adriaen Dirckss van Clootwijck voorss verweckt ende grprocreert bij Anneken Tielmans voorss ter andere sijden. Zij maken een erffdeeling. Tewvens wordt het weeskijnt
   aengenomen.

   Op 8-2-1649 in Capelle verkoopt Jan Wouters x Adriaentken Adriaens van Clootwijck aan Jan Gerits Looper. Betaald wordt via een wilkeur.

   Op 11-1-1656 in Capelle verkoopt Jan Wouters Seijlmans x Adriaentje Adriaens van Clootwijck, Waspijck, aan Jan Wouter Claes Heijnen.

   Huwelijk voorwaarden werden in Groot-Waspik ongemaakt op 2-12-1672 tussen Johan Janssen de Jongh, wed. van Catharina, en
   Adriaentje Ariens van Clootwijck, wed. van Joh. Zeijlmans. Bijz: Johan woont te Waalwijk.

   Groot-Waspik, 1685: Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaentje van Clootwijck, weduwe ende boedelhouster van zaliger Johan Zeijlmans, in zijn leven schout tot Waspick, ende haer kinderen met namen Gerart Zeijlmans, schout, Adriaen, Dierck, Dingena, Anna ende Wouter Janssen Zeijlmans, alle kinderen ende erffgenamen van Johan Zeijlmans ende Adriaentje van Clootwijck voorss.

   Huijden desen 13e april 1685 compareerden voor ons ondergeschreven schepenen in Groot Waspick den eersamen Gerraerdt Zeijlmans, schout alhier, ter eenre ende Dierck, Dingena
   ende Anna ende Wouter Zeijlmans ter andere zeijde ende gecooren hebbende tot haeren voogden in desen Johan de Jongh ende Adriaen van Clootwijck. Ende verclaerden bijde parthijen rechtelijck bij desen gedelt te hebben gelijck sij deelen bij dese.

  x 11-1-1656   Johan (Jan Wouters) Seijlmans , † <1673.
   Op 11 Jan. 1656 was Jan Wouters Zeijlman, wonende te Waspyck, gehuwd met Adriaentgien Adriaens van Clootwijck
   Kinderen: Gerart, Adriaen [van Clootwijck gesegt Zeijlmans], Dierck, Dingena, Anna en Wouter.

   Op 30-11-1668 [in Capelle] maakt Anneke Thielmans haar testament op bij notaris Adriaen Jans de Ruijter.
   Genoemd: Jan Wouters Zeijlmans, schout te Waspik, x Adriaentje Adriaens Clootwijk, schoonzoon. De weeskinderen van Dierck Melis bij Lijsbet Wouters Visscher, Adriaen Wouter Visscher, haar zoon bij Wouter Jacobs Visscher.

   Waspik, 1689: Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaentje van Clootwijck weduwe Johan Zeijlmans, in sijn leven schout tot Waspick, ende haere kinderen ten andere seijde met namen Gerrit Zeijlmans, schout mede als voocht van Wouter Zeijlmans sijne broeder, Adriaen van Clootwijck voor hem selven, Dierck, Dingena, Anna ende Wouter Zeijlmans, alle kinderen ende erffgenamen van Johan Zeijlmans, schout ende Adrientje van Clootwijck voorss.

  x   Johan Janssen de Jongh .
   Otr. op 2-12-1672 in Groot-Waspik.

   Op 18-10-1678 [in Capelle]maken Johan de Jongh x Adriana van Cloodtwijck wed Johan Zeijlmans, in zijn leven schout van Waspik, Gerit Zeijlmans, schout van Waspik, Adriaen Wouters Visscher den Jongen, Adriaen Wouters Visscher den Ouden als voogd van het kind van Elisabeth Wouters Visscher bij Dierck Melis vanden Dam, Jacob van Dirven, backer en burger van Breda x Adriana Diercx vanden Dam, Dierck vanden Dam als enige erfgenaam van Melis Diercxs vanden Dam maken een erfdeling van de goederen van Anneke Tielmans.

  6 kinderen


 2. Geertruijt Woutersse Visscher , *Raamsdonk ±1630 .

   Geertruijdt Wouters Visschers.

  x Capelle (NB) 13-4-1648   Thonis Arijensen Laureissen Seeuw .
   Otr. op 26-3-1648 in Capelle (NB).
   Thonis Arijens Seeuw, j.m. van Capelle, en Geertruijt Wouter Vissers, j.d. van Raamsdonk, won. in Capelle.

   Thonis/Teunis Arisse/Arijsen Lauwens/Laureissen Zeeuw/Seeuw/Seeu/Zeu.

   Capelle, 26-6-1667: Erfdeling door Anneken Tielmans laatst wed van Wouter Jacobss Visser, met Johan Seijlmans, schout Waspick en xj½ Hoeve ter eenre en Jacob Wouterssen Visscher als voorkind van Wouter Jacobss bij Maijken Dirck Tunen, Adriaen en Arijen Jacobssen [???] Visscher, Tunis Arijenssen Zeeu x Geertruijt Wouterssen Visscher, Dirck Melissen als vader en voogd van zijn kinderen bij Elisabeth Wouterssen Visscher: Adriaentken, Melis, Anneken en Elisabeth Dircken Moets ter andere zijde, betreffende de goederen van Wouter Jacobss Visscher.

  8 kinderen


 3. Ariaen Wouters de Ouden Visscher , *Raamsdonk ±1632 , † <1685 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 25-2-1655   Cornelia Arijens (Neeltjen Adriaense) (van Tilborgh) , * ±1633 , ~’s-Grevelduin-Capelle 22-1-1634 , [] Vrijhoeven ±5-9-1704.

  7 kinderen


 4. Elisabeth Wouterssen (Lijsbet Wouters) Visscher , *Capelle (NB) 1633 , ~Capelle (NB) 10-4-1633 , † Capelle (NB) 8-1666 (kraambed) .
  Lijsbet Wouters trad op als getuige bij de doop van Marijtgen Jans van den Dam .
   Capelle, 26-6-1667: "Dirck Melissen in qualiteijt als vader ende gecoren voocht in desen, wegens sijne minderjarige weeskinderen, geprocreert bij Elisabeth Wouterse Visscher, als namentlijck Adriaentken, Melis, Anneken ende Elisabeth Dircksen Moets". Adrijen Wouters Visscher den Jongen was op 7-3-1773 "oom ende gestelde voocht" van haar weeskinderen. Op 3-9-1678 nam Adriaen Wouters Visscher de Ouden de voogdij over. Vanaf 2-12-1679 was er nog één kind. Op 17-4-1684 werd de voogdij overgenomen door Jacobus van Dirven.
   Doopget. Claes Arijens van Raamsdonck.

   Lijsbet Wouters Vischeren.

  x Capelle (NB) 22-3-1655   Dirck Melisse Moets , * 1630 , ~Capelle (NB) 21-7-1630 .
      Zoon van Melijs Jansz van den Dam en Keuntgen Dircx .
   Otr. op 2-5-1655 in Capelle (NB).
   Dirck Melijs Moets, j.m., en Lijsbeth Woutersdr. Visschers, j.d., beiden van Capelle. Hun kinderen Adriaentken, Melis, Anneken en Elisabeth worden in 1667 vermeld.
   Doopget. Janneken, zijn dochter, en Neelken Petersd.

   Dirck Melijs Moets/van den Damme. Hij ging als weduwnaar op 15-12-1668 in Andel in ondertrouw met Willemken Adriaens Hoijemeijers, j.d. van Andel.

   Op 18-10-1678 in Capelle maken Johan de Jongh x Adriana van Cloodtwijck wed Johan Zeijlmans, in zijn leven schout van Waspik, Gerit Zeijlmans, schout van Waspik, Adriaen Wouters Visscher den Jongen, Adriaen Wouters Visscher den Ouden als voogd van het kind van Elisabeth Wouters Visscher bij Dierck Melis vanden Dam, Jacob van Dirven, backer en burger van Breda x Adriana Diercx vanden Dam, Dierck vanden Dam als enige erfgenaam van Melis Diercxs vanden Dam maken een erfdeling van de goederen van Anneke
   Tielmans.
   Ten voors dage verkopen Adriaen Wouters Visscher den Oudens als voogd van het kind van Elisabeth Wouters Visscher: Elisabeth Diercx en Dierck Melis vanden Dam als enige erfgenaan van Melis Diercxs vanden Dam, zijn zoon aan Jan de Roij en Johan Cnaep, beide heemraden van Cappel.

   Dirck Melissen vanden Dam ter eenre en Adriaen Wouterssem Visscher den Ouden als voogd van het kind van Dick Melissen vanden Dam ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord op 14-1-1681 in Capelle.

  5 kinderen


 5. Arijen Wouters de Jonge (Arien Wouters) Visscher , * 1635 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-5-1635 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 23-9-1681.
   Adriaen, z.v. Wouter Jacobs Vischer en Anneken Tielmans.

   Capelle, 26-6-1667:
   Erfdeling door Anneken Tielmans laatst wed van Wouter Jacobss Visser, met Johan Seijlmans, schout Waspick en xj½ Hoeve ter eenre en Jacob Wouterssen Visscher als voorkind van Wouter Jacobss bij Maijken Dirck Tunen, Adriaen en Arijen Jacobssen [???] Visscher, Tunis Arijenssen Zeeu x Geertruijt Wouterssen Visscher, Dirck Melissen als vader en voogd van zijn kinderen bij Elisabeth Wouterssen Visscher: Adriaentken, Melis, Anneken en Elisabeth Dircken Moets ter andere zijde, betreffende de goederen van Wouter Jacobss Visscher.
   Onderdeling door de nakinderen van Wouter Jacobss Visscher: Dirck Melissen, namens zijn kinderen, Adriaen en Jacob Wouters, Tunis Arijenssen Zeeu x Geertruijt Wouterssen, Arien Wouters de Jonge en Dirck Melissen Moets, datum ut supra.

   Capelle, 25-11-1677:
   Erfdeling door Ariaen Wouters Visscher den Jongen en de kinderen van Jacob Dirven, borger en backer te Breda, nomine uxoris, van de goederen van Wouter Jacobs Visscher en Anneke Tielmans, ouders resp. grootouders.

   Op 18-10-1678 in Capelle maken Johan de Jongh x Adriana van Cloodtwijck wed Johan Zeijlmans, in zijn leven schout van Waspik, Gerit Zeijlmans, schout van Waspik, Adriaen Wouters Visscher den Jongen, Adriaen Wouters Visscher den Ouden als voogd van het kind van Elisabeth Wouters Visscher bij Dierck Melis vanden Dam, Jacob van Dirven, backer en burger van Breda x Adriana Diercx vanden Dam, Dierck vanden Dam als enige erfgenaam van Melis Diercxs vanden Dam maken een erfdeling van de goederen van Anneke
   Tielmans.

   Op 14-4-1679 in Capelle verkoopt Anneken Peeters de Haen wed Peeter Corneliss Otterdijck, met toestemming van haar kinderen, [iets] aan Arien Wouterss Visscher den Jongen. Ten voors dage staat Wouter Peeterss Otterdijck garant voor Arien Wouterss Visscher den Jongen.

   Te Capelle op 7-3-1673 Compareerde Adriaen Wouterssen Visscher den Jonge als oom ende voocht over de kinderen van Lijsbet Wouterssen Visscherbij Dirck Melissen Moets ter eenre ende Dirck Melissen Moets als vader ter andere sijde ende sluijten een accoort ivm diverse geschillen.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 26-12-1667   Anneken Adriaense (van Tilborgh) , * 1632 , ~’s-Grevelduin-Capelle 11-1-1632 , [] Vrijhoeven ±7-4-1699.
      Dochter van Adriaen Wouters (Arien Wouterssen) (van Tilborgh) en Toniske Cornelisse Seeu .
   Otr. op 2-12-1667 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Anneken is kinderloos overleden. Aangifte impost 6.0.0.
   Doopget. Jacobsken Jacobs.

   In Capelle op 22-7-1671 Comparerde Arijen Wouterssen Visscher ende Anneke Adriaenssen, sijn vrouw, ende hebben afgestaeft den staet ende inventaris van Anneke Tielman, weduwe Wouter Jacobssen Visscher, ouders Arijen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.