Annetgen Dircxdr , † >1626.
Dochter van ? en Raedewij Willems (?) .


x
    Arie Geneuchelijcke .
x
    Arijen Cornelisz (Arien Cornelisz) Bleijswijck , † <1621.    

RECHTSBOVEN: Hillegersberg

Kinderen:
 1. Neeltge Ariens , † <1624 .

   Te H’berg wordt op 6-3-1623 een rekening opgemaakt van Dirk Ariensz de Geneuchelijke, als oom en voogd van de kinderen van Neeltge Ariens, met name Arien, Hadewij en Annetge Ariens, in presentie van Arent Cornelisz, de voorszegde kinderen vader.
   Op 13-6-1624 ald. is sprake van de goederen van Arien en Annetge Arents, kinderen van Neeltge Ariens zaliger, in presentie van Arien Ariensz zelf en Arent Cronelisz, vader van dezelfde kinderen.

   Te Hillegersberg op 10-03-1635 Comp.
   - Maerten Jansz., gehuwd met Maritge Ariens,
   - Cornelis Jacobsz gehuwd met Liedewij Ariens,
   - Cornelis Dirksz, Willem Dirksz, Dirk Dirksz en Simon Dirksz, alle vier voor zichzelf,
   - Jacob Teunisz gehuwd met Martijntje Dirks, Claes Reijersz gehuwd met Neeltge Dirks en de voornoemde Cornelis Dirksz als voogd van Annetje Dirks, kinderen van Dirk Ariensz.
   - Willem Simonsz en Arien Simonsz, beiden voor zichzelf en in de naam van Cornelis Simonsz, alsmede voor Arien Jansz van Dommelen gehuwd met Maritge Simons, zo veel hun aangaat en Arien Ariensz Schouten, administrateur over de goederen toekomende aan de kinderen van Maritge Simons, beiden volgens het testament van zaliger Annetje Dirks, die weduwe was van zaliger Arien Cornelisz Bleijswijck (gepasseerd voor Adriaen Havelaar binnen Hillegersberg d.d. 19-12-1622) en
   - Maerten Jansz en Cornelis Jacobsz voornoemd als voogden van Dirk Simonsz en Simon Simonsz, kinderen van Simon Ariensz.
   - Mitsgaders de voornoemde Arien Ariensz Schouten voor zichzelf,
   - Daem Gerritsz gehuwd met Maritge Arents,
   - Jacob Joosten gehuwd met Liedewij Arents,
   - Jacob Claesz gehuwd met Annetje Arents,
   - Martijntje Jansdr, weduwe en boedelhoudster van zaliger Cornelis Arentsz, nog de voornoemde Arien Ariensz Schouten als actie hebbende van
   - Pieter Cornelisz Kooij gehuwd met Ariaentje Arents en nog de voornoemde Arien Ariensz Schouten en Daem Gerritsz voornoemd in de naam van
   - Jan Arien Wittenz gehuwd met oude Maritge Arents, kinderen van Neeltje Arents.
   Allen tezamen erfgenamen van zaliger Annetje Dirks, weduwe wijlen Arien Cornelisz Bleijswijck. Zij hebben verkaveld.

  x   Arent Cornelisz .

   Te H’berg op 16-6-1623 comp. Jacob Joosten, gehuwd met Hadewij Arents, en bedankt Dirk Ariensz de Geneuchtelijke, zijn huisvrouws oom en voogd.

   Rotterdam, 5-10-1621:
   Annetgen Dircxdr, weduwe van Aryen Cornelis Bleyswijck, en dochter van Radewij Willems Hillegersberch, geassisteerd door: Dirck Aryens den Geneuchlijcken haar zoon, en deze mede
   als voogd van de kinderen van Symon Aryens;
   van de kinderen van Arent Cornelisz, man van
   Neeltgen Aryens, Cornelis Arents, Arent Claes Hofflant, man van Aryaentge Arents, Thonis Gerritsz, man van Marritge Arents, Jan Arents de With, man van Jonge Maertgen Arents, Cornelis Jacobsz, man van Radewij Aryens Cleywech;
   Zij zijn allen kinderen en kleinkinderen van Annetgen Dircxdr. en sluiten een overeenkomst met
   Maerten Jans haar behuwde zoon, Cleywech, inzake leenland, begrensd door Jan Cornelis Cater,
   Maerten Jans, Aryen Aryens de Boer, Thijs Kater, betreft koop en overname van Leenlant in Schiebrouck.

  7 kinderen


 2. Sijmon Arijensz ( Bleijswijck) , † <1624 .

   Simon had zonen Willem, Arien, Cornelis, Dirk en Simon Simonsz en een dochter Maritge Simons, gehuwd met Arien Jansz van Dommelen.

   Te H’berg wordt op 6-3-1623 een rekening opgemaakt van Dirk Ariensz de Geneuchelijke, als oom en voogd van de nagelaten weeskinderen van Simon Ariensz zaliger, en dat nopens hetgene dezelfde kinderen aangekomen is door het overlijden van Arien Ariensz de Boer zaliger, in presentie van Arent Cornelisz, als grootvader van dezelfde weeskinderen.

   Te Hillegersberg op 10-03-1635 Comp.
   - Maerten Jansz., gehuwd met Maritge Ariens,
   - Cornelis Jacobsz gehuwd met Liedewij Ariens,
   - Cornelis Dirksz, Willem Dirksz, Dirk Dirksz en Simon Dirksz, alle vier voor zichzelf,
   - Jacob Teunisz gehuwd met Martijntje Dirks, Claes Reijersz gehuwd met Neeltge Dirks en de voornoemde Cornelis Dirksz als voogd van Annetje Dirks, kinderen van Dirk Ariensz.
   - Willem Simonsz en Arien Simonsz, beiden voor zichzelf en in de naam van Cornelis Simonsz, alsmede voor Arien Jansz van Dommelen gehuwd met Maritge Simons, zo veel hun aangaat en Arien Ariensz Schouten, administrateur over de goederen toekomende aan de kinderen van Maritge Simons, beiden volgens het testament van zaliger Annetje Dirks, die weduwe was van zaliger Arien Cornelisz Bleijswijck (gepasseerd voor Adriaen Havelaar binnen Hillegersberg d.d. 19-12-1622) en
   - Maerten Jansz en Cornelis Jacobsz voornoemd als voogden van Dirk Simonsz en Simon Simonsz, kinderen van Simon Ariensz.
   - Mitsgaders de voornoemde Arien Ariensz Schouten voor zichzelf,
   - Daem Gerritsz gehuwd met Maritge Arents,
   - Jacob Joosten gehuwd met Liedewij Arents,
   - Jacob Claesz gehuwd met Annetje Arents,
   - Martijntje Jansdr, weduwe en boedelhoudster van zaliger Cornelis Arentsz, nog de voornoemde Arien Ariensz Schouten als actie hebbende van
   - Pieter Cornelisz Kooij gehuwd met Ariaentje Arents en nog de voornoemde Arien Ariensz Schouten en Daem Gerritsz voornoemd in de naam van
   - Jan Arien Wittenz gehuwd met oude Maritge Arents, kinderen van Neeltje Arents.
   Allen tezamen erfgenamen van zaliger Annetje Dirks, weduwe wijlen Arien Cornelisz Bleijswijck. Zij hebben verkaveld.

  6 kinderen


 3. Dirck Ariensz (den) Geneuchelijcke , * ±1570 , † <1630 .

  x   Maertge Cornelis (Maritge Cornelisse) Keet , * ±1574 , † <1664.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.