Annetie Leenderts , * ±1625 .
Dochter van ? .


x ±1645
    Holland Dircksen (Hollandt Dircxsz) van der Horst .
Kinderen:
 1. Dirck Hollantse van der Horst , * 1647 , ~Rotterdam, Overschie 19-5-1647 .
  Dirck Hollantse trad op als getuige bij de doop van Holland Engelbregtz Olieman .
   Doopget. Pieter Jeroensen en Arien Leendertsen.

   Leendert Hollantze van der Horst en Dirck Hollantze van der Horst, beiden broers van Ary Hollantse, worden op 24-1-1693 in Delfshaven benoemd als voogden over de eventuele minderjarige kinderen van Arij Hollantse van der Horst.

  x Rotterdam, Overschie 26-9-1677   Claesje Cornelis (Claesie Cornelis) Verboom , * ±1655 .
   Otr. op 10-9-1677 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Dirk Hollants van der Horst, jongeman, wonend in Overschie en Claesie Cornelis Verboom, jongedochter van den Bergh, wonend in de Swaenshals onder Hillegersberg, laatst wonende te Berckel.

   Claesie Cornelis trad op als getuige bij de doop van Holland Engelbregtz Olieman .

  4 kinderen


 2. Leentie Hollandts van der Horst , * 1649 , ~Rotterdam, Overschie 25-4-1649 .
   Doopget. Arien Leendertssen.

   In Overschie getr. op 19-3-1682:
   - Pieter Pieterse van der Lind, j.m., met
   - Leentie Hollants, j.d.

   Zij lieten dopen in Overschie op 24-1-1683: Pieter, get. Jacob Pieterse, Trijntie Pieters.


 3. Leendert Hollands (van der Horst) , * 1651 , ~Rotterdam, Overschie 5-7-1651 , † ±1654 .
   Doopget. Arij Leendersen, Gerrit Gerritsen en Maartien Theunis.


 4. Arij Hollantse van der Horst , * 1653 , ~Rotterdam, Overschie 20-7-1653 , † ±1702 .
  Arij Hollantse trad op als getuige bij de doop van Hollant Dircks (van der Horst) (?) , de doop van Leendert Dircks van der Horst .
   Op 23-1-1699 probeerde Arij Hollantse van der Horst een huis te veilen aan de Oprel, maar dat werd níet verkocht. Op 10-1-1702 werd hij bij een belending genoemd. In 3-9-1703 worden Arij Hollantse van der Horst en zijn vrouw Maritje Sandersdr. als beiden overleden beschreven.
   Doopget. Neeltien Pieters.

   Arij Hollantsz van der Horst koop twee huizen gelegen aan de oprel voor 275 gulden op 12-1-1697 in Delfshaven.

   Ary Hollantse van der Horst werd op 22-3-1700 en 10-1-1702 in Delfshaven bij belendingen genoemd.

   Delfshaven, 3-9-1703: Gerrit Post, notaris, veilt in opdracht van het geregt van Delft als curator 2 huizen en erven staande en gelegen aan de Oprel op Delfshaven, toebehorende aan Ary Hollantse van der Horst en zijn vrouw Maritje Sandersdr, beiden overleden. Ysaacq Wagemans koopt de huizen voor 395 gld. De huizen worden belend door Ysaacq Wagemans en Jan Maertense vant Hoff. Het eerste huis wordt bewoond door Pieter Wouterse van Zijl en het tweede huis door Goosse Goossensse de Jongh, beiden tot 1 mei 1704.

  x Rotterdam, Overschie 19-3-1682   Marijtie Pieters Opmeer , *Rotterdam, Overschie ±1660 , † ±1687.
   Arij Hollantse, jongeman, wonend in Schieveen in de parochie van Overschie, en Marijtie Pieters, jongedochter, wonend in de Spaanse Polder in de parochie van Overschie.

   Marijtie Pieters trad op als getuige bij de doop van Leendert Dircks van der Horst .

  x Rotterdam, Overschie 1-5-1689   Marijtje Sanders (Maritie Sandersz) van der Boom .
   Arij Holandtse van der Horst, weduwnaar van Marijtje Pieters Opmeer, wonend in Schieveen onder Overschie, en Marijtje Sanders van der Boom, jongedochter van Maeslant, wonend in Schieveen onder Overschie, met attestatie om te trouwen van Maeslant.

   Ary Hollantse van der Horst, gehuwd met Maritie Sandersz, herroepen eerdere testamenten op 24-1-1693 in Delfshaven en benoemen tot hun erfgenamen Lena en Hollant Ariense van der Horst, kinderen uit zijn vorig huwelijk met Maritie Pieterze. Leendert Hollantze van der Horst en Dirck Hollantze van der Horst, beiden broers van Ary Hollantse, worden benoemd als voogden over de eventuele minderjarige kinderen.

   Delfshaven, 29-3-1703: Claes Pieter Oliman en Engelbregt Pieterse Oliman, wonende te Hillegersberg, voogden over de kinderen van Ary Hollantse van der Horst, voornoemde Engelbregt en Gerrit Sandersse [van der Boom] wonende onder Maeslant, als voogden over Leendert Aryense van der Horst, minderjarige zoon van Maritie Sanders za. moeten snel handelen omdat er te weinig voer voor de koeien is en omdat de huur afloopt. Zij weten echter niet of er nog schulden op de boedel rusten en verwerpen om die reden voorlopig de erfenis.

  9 kinderen


 5. Marija (Marijtje Hollants) van der Horst , * ±1655 .

  x Rotterdam, Overschie 1-5-1678   Engelbregt Pietersz Olijman , * ±1650 , † 10-1727, [] Rotterdam, Hillegersberg 22-10-1727.

  4 kinderen


 6. Leendert Hollands van der Horst , * 1656 , ~Rotterdam, Overschie 5-11-1656 , † ±1657 .
   Doopget. Neeltien Ariens.


 7. Leendert Hollantse van der Horst , * 1658 , ~Rotterdam, Overschie 26-12-1658 .
  Leendert Hollantse trad op als getuige bij de doop van Simon Simons van der Schans , de doop van Annetie Engelbreghts Olieman , de doop van Hollandt Arijens (Hollant Ariense) van der Horst .
   Doopget. Neeltien Cornelis.

   Ary Hollantse van der Horst, gehuwd met Maritie Sandersz, herroepen eerdere testamenten op 24-1-1693 in Delfshaven en benoemen tot hun erfgenamen Lena en Hollant Ariense van der Horst, kinderen uit zijn vorig huwelijk met Maritie Pieterze. Leendert Hollantze van der Horst en Dirck Hollantze van der Horst, beiden broers van Ary Hollantse, worden benoemd als voogden over de eventuele minderjarige kinderen.

   Delfshaven, 1-1-1693: Leendert Hollantse van der Horst verkoopt aan Pieter Pietersz van der Lint, won. aan de Rotterdamse Schievaert tussen Rotterdam en Overschie, een verruw windmolen, de helft van een huis, bargh, koestal, enz. voor 1700 gld. Het betreft een verfmolen.

   Rotterdam, 5-1-1696: Tryntje Maertens, weduwe van Cornelis Cornelisz Cappel, te Hillegonts-bergh, veklaart van Leendert Hollandsz van der Horst, binne-schipper, te hebben ontvangen 500 gulden ter aflossing van het restant van een custingh-rente-brief met een kapitaal van 3.000 gulden. Niets meer te betalen zijnde, zal deze schuldbrief worden geroyeerd, waartoe hierbij Emanuel van Welsenes, secretaris der stad, wordt gemachtigd.

   Delfshaven, 27-3-1693: Leendert Hollantse van der Horst verkoopt aan Hendrick van IJssel, won. te Rotterdam aan het Haringvliet, een huis en erve, een grutmolen en paardenstal gelegen aan de oostzijde van de Nieuwehaven voor 4100 gld. Belend door: - de wed. van dominee Zegerus van Son; - Jan Vijgh; - Gerrit van der Mees en de Kruisstraat.

   Leendert Hollantse van der Horst won. op de Rotte buiten Rotterdam, machtigt in Delfshaven op 79-1694 Pieter Cool, procureur te Delft, om zijn zaken waar te nemen.

  x Rotterdam, Overschie 30-5-1678   Maritie Chiele van der Schans , * ±1655 , † <1683.
      Dochter van Michiel Hermansz van der Schans en NN. .
   Leendert Holantsse, jongeman, wonend in Overschie, en Maritie Chiele, jongedochter, wonend in Overschie.

   Maritie is géén dochter van Neeltie Pietersdr. Haar halfbroer Arij is dat wèl.

   In Delfshaven op 23-12-1682 Compareren Leendert Hollantsen van der Horst, wedn. van Maritie Chiele van der Schans, ter eenre, en Gerrit Cornelisz Hoorewegt, wonende op de Schieveen, en Harmen Chiele van der Swet, wonende aan de Kleiweg onder Overschie, als voogden over Michiel Ariens van der Schans en Neeltjen Ariens van der Schans, weeskinderen van Ary Michiels van der Schans, die getrouwd was met Aeffje Chiele van der Swet, en halfbroer van Maritie Chiele van der Schans za., voor een vierde part erfgenamen van Maritie Chiele ter andere zijde. De laatste comparanten verklaren dat zij door de eerste comparant inzicht hebben verkregen in de inventaris van de boedel.

  x Rotterdam, Delfshaven 29-11-1682   Geertje Jans .
   Leendert Hollants, weduwnaar van Marijtje Thielen, wonend in Overschie, en Geertje Jans, weduwe van Simon Thielen, wonend in Delfshaven.
   Geertje was weduwe van Simon Gielen van der Schans en had 2 zonen uit haar eerste huwelijk.

   Geertje Jans trad op als getuige bij de doop van Annetie Engelbreghts Olieman , de doop van Hollandt Arijens (Hollant Ariense) van der Horst , de doop van Annetje Ariens van der Horst (?) , de doop van Anna Ariens van der Horst (?) , de doop van Jannetje Ariens van der Horst (?) , de doop van Leendert Ariens van der Horst (?) .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.