Annetie Pieters , † Bodegraven 11-1706.
Dochter van Pieter Simonsz en Marritgen Gerrits (van Diemen) .


× 1646
    Jan Reijniersz Verhoef , † ±1674.

RECHTSBOVEN: Bodegraven in 1749

Kinderen:
 1. Adriaen Jansz Verhoef , † Polsbroek 10-8-1701 .

  ×   Maria Wouters Schouten , * ±1648 , † >18-12-1737.

  9 kinderen


 2. Helena Jans Verhoef , † >16-11-1717 .

  × <1686   Jan Michiels van Tol .

   Noord-Polsbroek, 11-5-1685: Pieter Jansz. Verhoeff, won. tot Bodegraven, ende Jan Michiels van Tol, als in huwelijk hebbende Helena Jans Verhoeff, won. tot Koudekerk bij Leyden, voor de helft het recht van de nabeschreven hofstede ende landen soo bij erffenisse van haer grootvader Reyer Jansz. Verhoeff als van Jan Reyniersz. Verhoeff, haer vader zalr. bij scheydinghe, zynde van 1675, tr. aan Adriaen Jansz. Verhoeff, haer broeder ende swager resp. de helft van een hoffstede etc. op de Noortsijde van Polsbroek, strekkende van de Polsbroekse voorwetering aff tot achter aan de halve landscheydinge van Noortpolsbroek voors. ende Hoencoop toe, belend ten oosten [...] met 8 morgen land, en ten westen Cornelis Adriaensz. van der Geer met 8 morgen land, en noch de helft van 4 morgen, belend ten oosten Aeltge Reyniers Verhoef met 4 morgen land, en ten westen de wedu van de Heer Willem Kerckman zalr. met 8 morgen.


 3. Pieter Jans Verhoef .

   Pieter trouwde op 7-11-1707 in Woerden met Maria Huiberts van der Laan, die op 13-7-1721 in Bodegraven werd begraven. Zij hadden een dochtertje Marij.
   In 1681 wordt hij nog vermeld als inwoner van Noord-Polsbroek.


 4. Reijnier Jansz Verhoef , * 1667 , ~Polsbroek 9-5-1667 , † 1730 , [] Bodegraven 3-4-1730.

   Reijnier trouwde met Margarita Dirksdr IJpelaar, die op 25-8-1721 in Bodegraven werd begraven. Kinderen: Cornelis, Jan, Adrianus, Theodorus, Ysbrant, Pieter, Anna en Divertie. Zie: "Ons Voorgeslacht" 1995.

   Op 9-6-1690 wordt Reijnier Jans Verhoeff in Bodegraven genoemd bij een transport van o.a. 3 morgen 5 hond hooiland in de Meijepolder en een boerderij met 17 morgen land in de polder Weijland. Op 21-5-1700 wordt Reijnier Jansz Verhoeff genoemd bij een transport aan hem van een boerderij met 17 morgen 3 hond land in de polder Weijland. Op 6-4-1706 kreeg Reijnier Janse Verhoeff 11 morgen land in de polder Weijland getransporteerd.

   Op 6-4-1713 assisteerde Rijnier Jansz Verhoeff, als oom en testamentair voogd over de twee onmondige zonen van Marie Wouters Schoute, weduwe van Adriaan Jansz Verhoeff, voor het gerecht van Noord-Polsbroek.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.