Annitge Dircks , † <6-1-1647.
Dochter van ? .


x <7-1578
    Thonis Cornelisz de Heer , † Langerak 4-10-1608.
Kinderen:
 1. Ariaentgen Thonis de Heer , † Langerak 1-11-1669 , [] Langerak 11-11-1669.
   Ariaentgen Thonis de Heer (weduwe van Andries Alblas), laat verscheidene kinderen na.

   Andries Bastiaens Alblas, man en voogd van Adriaentgen Thonis (de Heer).

  x <16-6-1619   Andries Bastiaens Alblas , * ±1580 , † <3-10-1669.
      Zoon van Bastiaen Cornelisz Alblas en Maritgen .
   Kinderen o.a. Cornelis en Hendrickgen.
   Overleden tussen 2-1-1663 en 3-10-1669.

   Andries was bouman en schepen (1610-1614) te Langerak.

   Op 25-12-1642 verklaren Andries en Adriaen Bastiaensz. Alblas en Bastiaen Cornelisz. ’de Jonge’, zoon van Cornelis Bastiaensz. Alblas, mede namens zijn moeder Annitgen Joosten, en zijn zuster Maritgen Cornelisdr., ter eenre, en Gijsbert Maertensz., als man en voogd van Hendrickje Cornelisdr. Alblas, ter andere zijde, dat zij op 8-8-1609 van Dirck van Looscaent, nomine uxoris, hebben gekocht de rechte helft van een weer van 13 morgen, waarin een leend van 1½ morgen 1 roede land, waarvan Gijsbert Maertensz. de rechte helft heeft uit de erfenis door het overlijden van de vader van zijn vrouw.

  2 kinderen


 2. ? Jannigje Thonis (de Heer) , † <4-1638 .

   Bastiaen Thonis, getr. gehad hebbende Jannigje Thonis (de Heer), met Thonis en Bastiaen sijne sonen.

   In maart 1638 in Langerak vermeld: Bastiaen Thonis, wedr. van Jannitge Thonis, ter eenre, en Thonis Bastiaens en Belitge BAstiaense, oudste en bej. kind., geass. met Andries en Adriaen Bastiaense Alblas, omen en ook als voogden van Bastiaen Bastiaense, in oct. 18 jaar oud geworden, en Lijsgen Bastiaense, oud 13 jaar in febr. geweest, ook getekend door Corstian Thonis. Later nog bijgeschreven: Adriaen Cornelisse, man van Lijsken Bastiaense.

  x   Bastiaen Thonis .
   Kinderen: Thonis, Belitge, Bastiaen en Lijsgen.

  4 kinderen


 3. ? Lijsgen Thonis (de Heer) , † <1-7-1647 .

   Zij zou de moeder zijn van Thonis Bastiaens en Jan Bastiaens.


 4. Maritgen Thonis de Heer , * ±1590 , † Langerak 1663 .

  x   Adriaen Bastiaensz Alblas , * ±1580 , † Langerak ±1662.

  9 kinderen


 5. Geertgen Thonis (de Heer) , * ±1590 , † <28-5-1667 .

   Daniel Jans, als man en voogd van Geertgen Thonis (de Heer, voorheen wed. van Cornelis Willems Alblas), geass. ende in’t bij wesen van Pieter Aerts, als man en voogd van Beelige Cornelis (Alblas), als naer dode vande voorn. Geertge Thonis mede succeffens van de voorn lotingen volgens secker testament bij de voorn. Annitge Dircks gemaekt, was hvr.van Thonis Cornelis de Heer, beijde zalgr.

  x ±1613   Cornelis Willems Alblas , * ±1590 , † <11-1625.
      Zoon van Willem Bastiaens Alblas en Neeltgen Dircx .
   Zij hadden 3 dochters.

  x <7-1-1647   Daniel Jans .

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.