Ariaenke Corstiaens (Ariaenke Corstiaen Willems) , *Sprang ±1505 , † Sprang 1540.
Dochter van Corstiaen Willems Corstiaens en Anthonia .


x
    Wouter Heijnricks Princen , *Sprang ±1500 , † Sprang 1555.
Kinderen:
 1. Dierck Wouters Princen , † >1605 .

  1 kinderen


 2. Joris Wouters Princen , † >1-1758 .

   Joris Woutersz Stockman alias Prinsen woonde in 1557 in Vrijhoeve.

   In 1611 in Sprang verkochten Jacob Joosten Stockman, mede voor IJke Jacobs, Aentke Aerts, gehuwd met Gerit Willems, Jan Cornelis Stoffels, gehuwd met Maria Michiels, Wouter Joerisz voor hemzelf, mede voor al hun andere condevodenten, aan Dirck Wouters Prins hun aandeel in de nalatenschap van Arike Jan Geldens’ weduwe.

   Joris Wouters had zonen Wouter en Jan. Joris is de de grootvader van Joris Wouters en Jacob Wouter Jorisz. alias Bogaert, die gehuwd was met Anneke Bernaerts/Barents en weer een zoon Wouter had, die trouwde met Gerike Peters. Hun zoon Peter Wouters trouwde Johanna Goverts van der Leij, een dochter van IJfke Wouters Verhagen.
   Zie: Gens Nostra 2012.

  x   Neelken Peters (Neelken Peter Jacobs) , † <1555.
   Kinderen: Wouter en Jan.

   Zij was een dochter van Peter Jacobs.

  2 kinderen


 3. Anneke Wouters .

   In 1607 kocht Lijske Gijsberts’ weduwe van Dierck Wouters, Wouter Jorisz, Anneke Wouters, weduwe van Michiel de Molder, en Maergriete, weduwe van Willem Wijnen, hun aandelen in een akker land.

  x   Michiel Tonis (de) Molder , † <1608.
   Anneke Wouters was gehuwd met Michiel Tonis (de) Molder te Baardwijk.


 4. Corst Wouters .

   Corst Wouters werd vermeld in 1562 bij de verdeling van de nalatenschap van zijn ouders.


 5. Leijske Wouters Princen , *Sprang ±1535 , † >1610 .

  x ±1560   Gijsbert Wouters ( Stockman) , † Sprang 1592.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.