Ariaentge Cornelis , *Mijnsheerenland ±1615 , † Puttershoek ±1654.
Dochter van ? .


×
    Cornelis Jacobs Schrijver , † <1637.    

× Puttershoek 12-12-1636 (otr Puttershoek 22-11-1636)
    Meeuw Adriaen Pietersz (Meus Adriaensz) Hofman , *Puttershoek ±1610 , † <7-1669.
Kinderen:
 1. NN. Cornelis Schrijver .

   Op 1-6-1660 was sprake van "Meeuwis Ariens Hofman, gehuwd geweest met Adriaantje Cornelis, die eerst getrouwd is geweest met Cornelis Jacobs, competeert van het weeskind van voorn. Cornelis Jacobs zaliger". Er was dus een kind uit het 1e huwelijk van Ariaentge Cornelis.


 2. Agnietje Meeuwisse Hofman , * ±1636 , † Mijnsheerenland <3-1684 .
  Agnietje Meeuwisse trad op als getuige bij de doop van Lena Adriaans (Leena Ariens) Reijerkerk .

  × ±1658   Pieter Adriaansz (Pieter Ariensz) Reijerkerk , *Mijnsheerenland ±1625 .
      Zoon van Adriaen Ariensz De Oude Reijerkerk en Adriaentje Cornelis Grasdijck .
   Kinderen: Adriaantje, Cornelis, Adriaantje (~22-9-1669), Lijntje en Meeuwis.

   Pieter Ariensz trad op als getuige bij de doop van Maerten Arijens (Maerten Ariensz) Reijerkerk (?) .

  5 kinderen


 3. Maergie Meeuwis Hofman , *Mijnsheerenland ±1637 .

  × Mijnsheerenland ±1660   Arien Ariensz De Jonge Reijerkerk , *Mijnsheerenland ±1625 , † <1712.

  8 kinderen


 4. Adriaan Meeuwisz Hofman , *Mijnsheerenland ±1638 , † <1681 .

   Mijnsheerenland, 10 november 1674:
   Adriaen en Pieter Meeuss Hofman, Aryen Aryen Rijdderkerck de jonge, Aryen Pieters Cruijthof, gehuwd met Martintge Meeuss Hofman, Cornelis Corneliss Schrijver, gezamenlijke erfgenamen van Lintge Meeusdr., in haar leven huisvrouw van Jacob Walingh, verkopen voor
   284 C.gulden het gerechte 4/5 deel in de helft van 5/6 deel van 515 roeden land in het Blaakse Zomerland. Oost de weduwe van Jan Jans Polder, zuid Adriaen Jans Knoeijer, west de weduwe van Frans Bredenhof en noord de grens van Moerkercken en Heinenoord.

  × Sint Anthoniepolder 13-4-1670   Jannetje Cornelisse Gelderblom , *Sint Anthoniepolder ±1650 , † >1716.
      Dochter van Cornelis Bastiaansz Gelderblom en Liedewij Jans (Lielken Jans) Multum .
   Otr. op 15-3-1670 in Sint Anthoniepolder.
   Kinderen: Adriaantje, Jan en Liedewij.

   Zij was een dochter van Cornelis Bastiaansz Gelderblom uit de Sint-Anthoniepolder en Liedewij Jansd. Multum.

  3 kinderen


 5. Martintge Meeuss Hofman , *Mijnsheerenland ±1643 , † Heinenoord ±1690 .

   Mijnsheerenland, 10 november 1674:
   Adriaen Pieters Cruijthof, gehuwd met Maritintge Meeuss Hofman, mede erfgenaam van Meeuwis Aryens Hofman, in zijn leven gewoond hebbende aan de Blaak, verkoopt voor 400 C.gulden aan Pieter Adriaens Rydderkerck 550 roeden land in het Zomerland voor de Blaak. Oost dhr. Emanuel van der Steen, zuid de Blaakse dijk, west Jan Sneep c.s. en noord de grens van Moerkercken en Heinenoord.
   Wsl. overleden vóór 12-10-1692.

  × ±1665   Cornelis Jacobsz van der Kest , * ±1640 , ~Heinenoord 20-1-1641 , † <4-1675.
      Zoon van Jacob Cornelisz Verkes en Neeltje Cornelisdr ’t Hart .
   Kinderen: Ariaantje, Roockie en Jacob.

   - Gabriel Jacobsz Schelhouck, getrouwd met Aertjaentie Cornelisse van der Kest,
   - Jacob Teunisse Troost, getrouwd met Roockie Cornelisse van de Kest, en
   - Jacob Cornelisse van der Kest,
   zijn kinderen van Cornelis Jacobsz. van der Kest en erfgenamen van hun grootmoeder Neeltie Cornelisse ’t Hart. Zij verkochten "2 mergen 335 roe lant in ’t Oude Somerlant" onder Heinenoord op 11-8-1696.   Mijnsheerenland, 13 november 1669:
   De gezamenlijke kinderen en erfgenamen van Meeuwis Adriaans Hofman mitsgaders de voogden over de minderjarige kinderen geven procuratie aan Cornelis Jacobs v/d Kest om uit hun naam te innen en te ontvangen hetgeen de verkochte boedel op zal brengen en quitantie te geven van de schuldeisers der boedel van Meeuwis Adriaans Hofman.

  × <1676   Arije Pietersz Kruijthof , * 1650 , ~Puttershoek 26-6-1650 , † Heinenoord 15-11-1722.
      Zoon van Pieter Adriaansz (Pieter Arijens) Kruijthof en Isbrandigie Isbrande .
   Zij hadden een dochter Cornelia, gedoopt in Heinenoord op 17-3-1675.
   Doopget. Jaepie, Theuis Arijensz, Aegien Jansdr.

   Hij was een zoon van Pieter Adriaansz Kruythof en IJsbrandje IJsbrandsd.

   Mijnsheerenland, 10 november 1674:
   Adriaen en Pieter Meeuss Hofman, Aryen Aryen Rijdderkerck de jonge, Aryen Pieters Cruijthof, gehuwd met Martintge Meeuss Hofman, Cornelis Corneliss Schrijver, gezamenlijke erfgenamen van Lintge Meeusdr., in haar leven huisvrouw van Jacob Walingh, verkopen voor
   284 C.gulden het gerechte 4/5 deel in de helft van 5/6 deel van 515 roeden land in het Blaakse Zomerland. Oost de weduwe van Jan Jans Polder, zuid Adriaen Jans Knoeijer, west de weduwe van Frans Bredenhof en noord de grens van Moerkercken en Heinenoord.

   Arijen Bouwens Blaak en Arijen Pieters Kruijthoff worden in april 1696 genoemd als voogden over Willem Lauwe Baers, nog onmondig zijnde.

   Mijnsheerenland, 10 juni 1674:
   Lauris Cornelis Baes, mede-heemraad in Mijnsheerenland en weduwnaar van IJsbrandje IJsbrands, die bevorens eerst weduwe was van Pieter Ariens Cruijthof, komt met meer andere personen overeen betreffende de uitkoop en vertichting t.b.v. de 3 nagelaten weeskinderen verwekt in het 1e en 2e huwelijk, met namen: Cornelis Pieters Cruijthof (22), Dirk Pieters Cruijthof (15) en Cornelis Lauris Baers (10).
   Genoemd: Arien Pieters Cruijthof, meerderjarige zoon van Pieter Ariens Cruijthof en IJsbrandje IJsbrands, Willem Hermans, wonende in Zuid-Beijerland, Anthonis Ariens Cruijthof, wonende in Heinenoord, omen en naaste bloedverwanten van voorn, onmondige weeskinderen.
   Met onderschrift van o.a. Arij Pyeters Cruijthoff en Lau Cornelesse Baers, Wyllem Hermense (Verlinden?), Anthonis Arense Kruijthof, Oth Bastiaensz. Maescant. Met handmerk van IJsbrand Pieters Cruijthof.

   Mijnsheerenland, 10 november 1674:
   Adriaen en Pieter Meeuss Hofman, Aryen Aryen Rijdderkerck de jonge, Aryen Pieters Cruijthof, gehuwd met Martintge Meeuss Hofman, Cornelis Corneliss Schrijver, gezamenlijke erfgenamen van Lintge Meeusdr., in haar leven huisvrouw van Jacob Walingh, verkopen voor 284 C.gulden het gerechte 4/5 deel in de helft van
   5/6 deel van 515 roeden land in het Blaakse Zomerland. Oost de weduwe van Jan Jans Polder, zuid Adriaen Jans Knoeijer, west de weduwe van Frans Bredenhof en noord de grens van Moerkercken en Heinenoord.

  4 kinderen


 6. Pieter Meeuwisz Hofman , *Mijnsheerenland ±1647 .
  Pieter Meeuwisz trad op als getuige bij de doop van Maerten Arijens (Maerten Ariensz) Reijerkerk (?) .

   Mijnsheerenland, 10 november 1674:
   Adriaen en Pieter Meeuss Hofman, Aryen Aryen Rijdderkerck de jonge, Aryen Pieters Cruijthof, gehuwd met Martintge Meeuss Hofman, Cornelis Corneliss Schrijver, gezamenlijke erfgenamen van Lintge Meeusdr., in haar leven huisvrouw van Jacob Walingh, verkopen voor 284 C.gulden het gerechte 4/5 deel in de helft van
   5/6 deel van 515 roeden land in het Blaakse Zomerland. Oost de weduwe van Jan Jans Polder, zuid Adriaen Jans Knoeijer, west de weduwe van Frans Bredenhof en noord de grens van Moerkercken en Heinenoord.


 7. Leentje Meeuwis (Lintge Meeusdr) Hofman , * 1649 , ~Puttershoek 2-5-1649 , † <1675 .

   Mijnsheerenland, 9 juni 1674:
   Taxatie van 572 roeden land, achtergelaten door Leentje Meeuwisdr., die huisvrouw was van Jacob Walings onder Mijnsheerenland. Dit land is gelegen in het Blaakse Zomerland ten
   noorden van de Blaakse dijk

   Mijnsheerenland, 10 november 1674:
   Adriaen en Pieter Meeuss Hofman, Aryen Aryen Rijdderkerck de jonge, Aryen Pieters Cruijthof, gehuwd met Martintge Meeuss Hofman, Cornelis Corneliss Schrijver, gezamenlijke erfgenamen van Lintge Meeusdr., in haar leven huisvrouw van Jacob Walingh, verkopen voor 284 C.gulden het gerechte 4/5 deel in de helft van 5/6 deel van 515 roeden land in het Blaakse Zomerland. Oost de weduwe van Jan Jans Polder, zuid Adriaen Jans Knoeijer, west de weduwe van Frans Bredenhof en noord de grens van Moerkercken en Heinenoord.

  ×   Jacob Walingh .

   --

   Lena Jorisdr. de Graeff is op 23 december 1719 als j.d. te Delfshaven getrouwd (impost) met Joris Cornelisz. Waling, j.m., van Delfshaven. Maakten op 5 februari 1721 hun mutueel testament op voor not. Nicolaas
   van der Vaart. Ze benoemden elkaar tot universeel erfgenaam en voogd. De kinderen erfden bij het overlijden van één van de ouders drie gulden en drie stuivers als legitieme portie. Bij een
   kinderloos huwelijk benoemde Lena haar ouders tot erfgenamen. Joris legateerde indien hij het eerst overleed zijn sieraden aan zijn moeder Maartje Cornelis

   Waling Walincxs Boogaert, wonende in Dirksland, werd in 1679 in Mijnsheerenland vermeld.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.