Ariaentge Cornelis Joosten .
Dochter van Cornelis Joosten en Ariaentge Ariaensdr .


x
    Aert Stevensz .
Kinderen:
 1. Cornelis Aertsz van der Kest , * ±1575 .
   Cornelis Aerts van der Kest werd op 4-10-1610 vermeld als zijnde 35 jaar oud.

   Mijnsheerenland, 4 oktober 1610:
   Cornelis Aertsz. van der Kest, oud 35 jaar, en de bode Heinrick Hermansz., oud 40 jaar, getuigen ten verzoeke van Adriaen Dircksz. Kruijthof, dat zij op 1 oktober 1610 vergaderdzijn geweest ten huize van Jasper Cornelisz. tapper en bierverkoper op Puttershoek, alwaar ook aanwezig was Cornelis Lenertsz. Kracht aan de Blaak en dat deze Adriaen Dircksz. Kruijthof in het voorbijgaan heeft uitgescholden voor een dief en schelm.

   Op 3-12-1621 was Cornelis Aerts van der Kest, wonende aan de Maasdamse Achterdijk, de som van 34 gld. schuldig aan Dirck Cornelisse Greijn en Claes Jacobs [Blaeck], gebroeder [=(half)zwagers].

  x <5-1603   Neeltge Cornelisdr ’t Greijn , * ±1575 , † <1614.
      Dochter van Cornelis Dircksz ’t Greijn en Lijsbeth Huijgen (Lijske Huijch Corneliszdr) .
   Hun zoon Bastiaen was o.a. getrouwd met Lijsbeth Jansdr., weduwe van Theunis Arensz. Kruijdhof.

   Neeltge was een dochter van Cornelis Dircxsz. ’t Greijn en Lijske Huijgendr., die een dochter was van Huijch Cornelisz. en Neel Reijnendr. Lijske Huijgendr. was later hertrouwd met Jacob Claesz.

  4 kinderen


 2. Ariaentge Aerts Verkes , * ±1580 .

  x   Dirk Cornelisz Snijder , *Heinenoord ±1580 , † Heinenoord 1-8-1624.

  x Heinenoord 14-5-1628   Mettheus Lambrechtsz Gaendewech , *Heinenoord ±1580 .
   Matheus Lamberts & Ariaenthie Aerts, wed. van Dirrijck Cornelisse [..].

   Op 31-10-1637 in Heinenoord verkochten Matheus Lamberde Gaendewech, Steven Dircksz, Cornelis Dircksz, Bastian Dircksz en Aert Dircksz, gebroeders en bloedvoogt van Grietge Dircks, aan hun broeder, Gerrit Dircksz, 2 m. 200 roe in de garinck.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.