Ariaentgen Claes , *Dubbeldam ±1615 .
Dochter van ? .


x Dubbeldam 2-9-1640 (otr Dubbeldam 29-7-1640)
    Aert Hendrijcksen (Aert Hendricksz) .
Kinderen:
 1. Aelbert Aerts , * 1641 , ~Dordrecht 1-11-1641 , † ±1642 .


 2. Aelbert Aerts , * 1642 , ~Dordrecht 3-11-1642 .

   Ten tijde van zijn huwelijk woonde Aelbert Aerts buiten de Vriesepoort.

   Dordrecht, 21-12-1671:
   Aelbert Aertsen, schippersgast, j.m. woont buijten de Viesepoort, met
   Magdaleentje Claas, wed. van Francois du Pr[??], woont buijte de Spuijpoort, beide van Dordregt.
   Sijn getrout op Dubbeldam op 9 jan. 1671.

   Mogelijk had hij een dochter Meijntie Aelberts van Venlo, die op 7-5-1680 in Dubbeldam in otr. ging met Arien Cornelissen Kievit en ald. met hem kinderen liet dopen.


 3. Maeijken Aerts , * ±1644 , ~Dordrecht 3-1-1645 .


 4. ? Mensie Aerts , *Dordrecht 1647 , ~Dordrecht 4-5-1647 , [] Dordrecht ±24-1-1727.

  x   Abraham Pietersz Donraet , *Rotterdam 1651 , ~Rotterdam 8-11-1651 , [] Dordrecht ±18-7-1715.

  5 kinderen


 5. Claes Aertsz , * 1649 , ~Dordrecht 11-12-1649 , † <1682 .

   Claes Aerdts woonde voor zijn huwelijk buiten de Vriesepoort.

   Dordt, otr. 2-2-1676:
   Claes Aerdts, tuijnman, j.m. met Metje Jans, j.d. beide van Dordregt, buit& de Vriesepoort. Ger. op 17-2-1676.

   Dordt, otr. 11-5-1681:
   Claas Aertse [Venloo], tuijnman, wed. van Dordregt, won. buijten de Vriesepoort, met Zijtje Corstiaans, j.d. van Capelle, woont agter het stadhuijs.

   Claes Aertsz [Venloo] en Sijchien Corsteaens lieten op 21-7-1685 in Dordrecht een zoon Aert dopen. Ook op 16-2-1682 in Dordrecht hadden Klaes Aersse van Venlo en Sijgie Korstiaens al een zoon Aert laten dopen, dat wsl. op 23-8-1682 ald. werd begraven (begrafenis van een kind van Claas Aartse van Venlo).

   Er was in Dordrecht sprake van een testament van Claes Aerts van Venloo, thuijnman, ende Sijchie Corstiaens, desselfs achtergelatene wede, in dato den 22en septembris xvi een ende tachgentigh.


 6. Willem Aertsz , * ±1651 , ~Dordrecht 11-2-1652 .


 7. Arien Aerdts , * 1654 , ~Dordrecht 25-9-1654 .


 8. Neeltje Aerts , * 1655 , ~Dordrecht 20-11-1655 , [] Dordrecht ±21-6-1658.
   Een kind van Aart Hendriks, dus wsl. Neeltje.


 9. Cornelis Aerts , * 1656 , ~Dordrecht 11-11-1656 .


 10. Neeltge Aerts , * 1660 , ~Dordrecht 28-5-1660 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.