Ariaentgen Gerritsen , † ±1620.
Dochter van Gerrit .


x ±1605
    Jan Adriaen (Jan Ariens) Multum , * ±1580 , † <14-2-1625.
Kinderen:
 1. Gerrit Jansz Multum , * 1608 .

   Hij werd genoemd op 18-7-1621.

   Rotterdam, 6-2-1649: Sara Samuelsdr, weduwe van Jan Fransz van Loncken, moeder van Lysbet Jansdr. is overeengekomen met Gerrit Jans Multum dat hij de kraamkosten zal betalen van het kind van genoemde Lysbet, waarvan hij de vader is. Ook zal hij voor het onderhoud van het kind jaarlijks 20 gld betalen.

   Rotterdam, 9-3-1641: Gerrit Jansz Miltem of Multum, schipper, is 568 gld en 12 stuivers schuldig aan Anthonis Claesz van Aeckeren, brouwer van de Drie Aeckeren, alhier. Het geld is geleend voor de koop van een caechschuijt met toebehoren, die van Job Stevensz was geweest. Henrick Henrcksz van Leent, wonende in Vianen, stelt zich borg.

   Rotterdam, 13-1-1643: Teunis Claesz van Dongen, 50 jaar, Maerten Dingemansz, 52 jaar, en Gerrit Jansz Multum, 39 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Leendert Woutersz te Charloijs.
   Zij zeggen dat zij in de zomer van 1641 in Phillippijne in Vlaanderen zijn geweest en daar gehoord hebben dat Aert Harmansz, schipper, die de zoon van Leendert in dienst had, tegen zijn knecht zei dat hij genoeg van hem had en hem niet langer in dienst wilde houden.

   Rotterdam, 31-8-1648: Gerrit Jans Multum, 44j., en Arijen Cornelisz, 29j., schippers, die met bier naar Amsterdam zullen gaan, leggen een verklaring af op verzoek van Gerrit Egberts, die ook met bier op Amsterdam vaart. Zij verklaren dat Egberts, in Mei 1647, met bier van de brouwerij "de Hollantsen Tuijn" naar Amsterdam ging, onderweg het weer zo slecht was, dat hij bij de wetering van bij het Harlemmermeer met 6 à 7 man op moesten trekken. Hij heeft al gevaren op Grevelingen en Calis geweest.

  c 1648   Lijsbet Jans van Loncken .

   Lijsbeth is een dochter van Sara Samuelsdr., weduwe van Jan Fransz van Loncken.


 2. Aeriaen (Arie Jansen) Multum , * 1610 , ~Alblasserdam 28-2-1610 , † <1639 .
   Bij de uitkoop, na het overlijden van zijn moeder, wordt Arie níet vermeld.
   Doopget. was Tonis Ende, "sijns broers vrouwe".

   Op 10-6-1634 woonde Aeriaen te Nieuwpoort.

  x   Marijken Anthonij de Heck .
   Marijken Anthonij zou in 1638 hertrouwen met Damis Dircksz.

   Dirck Damesz. van Genderen, schoolmeester in Nieuwland, liet op 16-5-1673 een akte opmaken, waarin hij voor hem zlef en mede namens zijn zusters, als kinderen en erfgenamen van Daem Dircksz. van Genderen en Marrigen Anthonisdr., beiden zaliger, een klein huisje met erf overdraagt, dat gelegen is aan de Noordwestachterweg te Nieuwpoort.

   Marijken is een dochter van de Nieuwpoortse chirurgijn Anthonis Leendertsz. de Heck en Francijntgen Willemsdr. Brulant.


 3. Elijsabeth Jans (Lijsken Jans) Multum , ~Alblasserdam 28-2-1610 , † <11-6-1631 .
   Doopget. Anetge Huijberts en de huisvrouw van de broer.

   Op 18-7-1621 werd zij in een akte genoemd.


 4. Jan Jansen Multum , * 1611 , ~Alblasserdam 26-6-1611 , † >1675 .

  x 1633   Neeltgen Ariens , *Alblasserdam ±1610 .

  7 kinderen


 5. Liedewij Jans (Lielken Jans) Multum , * ±1612 , ~Alblasserdam 3-3-1613 , † Sint Anthoniepolder >4-1687 .
   Doopget. Pieter Arijenss Bou, Lintken Davidts en Marijken Cornelis (Leckerlant).

   Liedewij/Lijeldewij/Lielken was een dochter van Jan Ariensz Multum en Adriaantje.

   Voor Weeskamer van Alblasserdam op 18.7.1621 Comp:
   Jan Adriaens z Mult um, als vader van de vi jf onmondige weeskinderen, i n echte
   geprocureert bij Aeriaentge Gerritsdr, met name:
   - Gerrit Jansz, oud omtrent 13 jaren,
   - Lijsken Jansdr, oud omtrent 11 jaren,
   - Jan Jansz, oud omtrent 9 jaren,
   - Lyeldewij Jansdr, oud omtrent 7 j aren en
   - Mareke Jansdr, out ontrent 4 jaren.
   En is denzelfde Jan Adriaensz geassisteerd met Cornelis Adriaensz Multum, zijn br eder en Adriaen Huybertsz timmer man, zijn oom, ter eenre;
   Contra: Pieter Gerritszen Wigger Gerritsz, ooms, en Cornelis Hendericsz, oud-oom en
   voogden van de v oorsz. ki nderen. De v ader neemt a an zijn ki nderen te ali menteren tothun
   18e jaar. Lydewij J answoont bij haar grootemoeder in Nieuw-Lekkerland en zal daar zo lang mogeli jk door haar onderhouden worden.

   Lidewij Jans Multum, weduwe van Bastiaan Cornelis Gelderblom, verkocht huis nr. 16 aan het Swanegat in Sint Anthoniepolder, ten z. Cleijs Thonis van der Plicht, ten n. Pieter Jacobs Polderman, 12-04-1687.

  x Sint Anthoniepolder 6-5-1635   Cornelis Bastiaansz Gelderblom , *Sint Anthoniepolder ±1605 , † Sint Anthoniepolder >25-9-1675.
   Cornelis Bastiaensz Gelderblom en Lideweij Jansd. Multum werden op 29-9-1675 genoemd op de lidmatenlijst in de Sint-Anthoniepolder.
   Overleden tussen 25-9-1675 en 12-4-1687.

   Cornelis Bastiaensz was een zoon van Cornelis Joppen (±1573-ná1604) en Marike Ariens (±1579-±1606).
   Cornelis Bastiaensz was een stiefzoon van Bastiaen Adriaens Verstoup, wiens patroniem hij droeg. Zijn moeder hertrouwde na het overlijden van Mr. Cornelis Joppen met (Se)bastiaen Adriaens Verstoup, die weduwnaar was van Willemken Bastiaens.
   Cornelis Bastiaans werd pas op 25-09-1675 in het register van lidmaten Gelderblom genoemd.
   Obligatie ƒ 806,-- t.b.v. Cornelis Bastiaans Gelderblom t.l.v. Cornelis Adr. Polderdijk. Onderpand 2 en een halve m. weiland.

  4 kinderen


 6. Marijken Jans Multum , *Alblasserdam 1617 .

  x   Gijsbrecht Arienssen , *Alblasserdam ±1600 , † <1649.
   Otr. op 11-9-1633 in Alblasserdam.
   Kinderen: Aeriaentgen, Jan en Pietertgen. Waarschijnlijk was ook Arien Gijsbertsen Multum (gehuwd met Lijsbet Crijnen) een kind van hen.

   Hij was een zoon van Arien Cornelisz Aes en Neeltgen Jans Soete.

  x 1649   Goris Janssen (de) Jager , *Sliedrecht ±1620 , † >1683.
   Otr. op 7-11-1649 in Alblasserdam.

   Goris Jans de Jager woerd op 27-11-1679 als getuige in Alblasserdam vermeld.

   Hij is ondertrouwd te Abd op 7 mei 1684 en getrouwd te Grote Lindt voor de kerk met NIESJEN ARIENS, afkomstig uit Streefkerk.
   Zij is eerder ondertrouwd te Abd op 1 april 1663 voor de kerk met TEUNIS ABRAHAMSZ BOUMAN, gedoopt te Abd op 9 december 1640, zie 577.). Huwelijksdatum: datum attestatie om te Grote Lindt te trouwen.

  5 kinderen


 7. Tanneken Jans Multum , * 1619 , ~Alblasserdam 8-12-1619 , † <18-7-1621 .
   Doopget. Jan Pleunen, Lijntken Heijndricx en Heijlken Meertens.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.