Ariaentgen Hermansdr , † 9-11-1504, [] Gorkum .
Dochter van ? .


x
    Peter Matthijsz van Muijlwijck , † 1485, [] Hoogblokland 1485.
Kinderen:
 1. Aernt Petersz van Muijlwijck .

   Hij is vermeld in 1485.


 2. Belij Peters van Muijlwijck .

   Zij is in 1485 vermeld.


 3. ? Herman Petersz van Muijlwijck , * ±1456 .
   Volgens de Enqueste van 1494 was hij 38 jaar oud.

   In verband met het aangaan van zijn 2e huwelijk was er op 21-3-1485 een boedelscheiding tussen Herman van Muijlwijck Petersz. en de onmondige kinderen bij zijn overleden vrouw Marie Florisdr. Hierbij traden Herman Gerritsz, Reijer Gijsbertsz en Claes van Dunen Willemsz als omen en voogden op over de 2 onmondige kinderen Gerrit en Lijsbet.

   Gorkum, 29-7-1528: Jan Adriaensz en Elijsabeth Herman van Muijlwijckxdr. maken huwelijkse voorwaarden; mede compareren Belij Peter van Muijlwijcksdr. en Mechelken Willem Dirckxdr., die verklaren Jan Adriaensz schadeloos te zullen houden van al zulke schulden als hun nicht Elijsabeth heeft in Gorkum, uitgezonderd die ’binnen den gesticht van Utrecht’.

  x <1484   Marie Florisdr , † 1484.
      Dochter van Floris Gerijts en NN. .
   De vrouw van Herman Petersz. van Muijlwijck is kort vóór 11-6-1484 overleden, waarna de voogdij van de kinderen werd geregeld.

   Op 22-3-1484 werd een akte opgemaakt, waarbij Marie Goverts weduwe, Dirck Ottens als voogd (en wettige man) van Kathrijn Willemsdr., Mathijs van Muijlwijck Petersz., als voog en wettige man van Hadewich Willemsdr., Gerijt de Bruijn als voogd (en wettige man) van Gertruijt Willemsdr., Lijsbeth Willemsdr., Adriaen Willemsdr., Christijn Willemsdr., Herman Peters als voogd (en wettige man) van Marie Florisdr. ende Lijsbet Florisdr. een hofstad met de helft van 3 morgen land in Lang Nieuwland aan Gerrit Goessensz verkochten.

   Jan van Muijlwijck Petersz. is tussen 1488 en 1491 getrouwd met Lijsbeth Florisdr., een volle zuster van de vooroverleden vrouw van Jan’s broer Herman van Muijlwijck Petersz. en het jongste halfzusje van de vrouw van Jan’s oudste [half]broer Mathijs van Muijlwijck Petersz., wiens vrouw wordt vermeld als ’Joffr. Hester, Willem Dircx dochter’ en ’Heijlke Dircxdogter’.

   Jan van Muijlwijck Petersz. verkocht op 27-3-1501 aan Gerrit Hermansz. 2 morgen land op Leerbroek, onverdeeld met Hendrik Knobbout. Herman Gerritsz. was een oom van Maria Florisdr.

  x 1528   Maria Jans Kemp .

  2 kinderen


 4. Anthoenis Petersz van Muijlwijck , *Hoogblokland ±1461 , † Hoornaar ±1544 .

  x   Susanna Jacob Peters , * ±1470 , † Hoornaar 26-12-1516.

  4 kinderen


 5. Jan Petersz van Muijlwijck , * ±1464 , † ±1535 .
   Overl. tussen 27-10-1534 en 13-3-1536.
   Op 5-1-1521 was hij ca. 55 jaar oud. Volgens een akte van 27-4-1523 was hij 60 jaar oud.

   Jan deed op 4 oktober 1505 de poorterseed te Gorkum. In 1528 en 1532 was Jan schepen in Gorkum.

   Jan van Muijlwijck Petersz. verkocht op 27-3-1501 aan Gerrit Hermansz. 2 morgen land op Leerbroek, onverdeeld met Hendrik Knobbout. Herman Gerritsz. was een oom van Maria Florisdr.
   Functie: Schepen van Gorinchem

  x ±1490   Lijscken Florijsdr , * ±1470 .
      Dochter van Floris Gerijts en NN. .
   Jan van Muijlwijck Petersz. is tussen 1488 en 1491 getrouwd met Lijsbeth Florisdr., een volle zuster van de vooroverleden vrouw van Jan’s broer Herman van Muijlwijck Petersz. en het jongste halfzusje van de vrouw van Jan’s oudste [half]broer Mathijs van Muijlwijck Petersz., wiens vrouw wordt vermeld als ’Joffr. Hester, Willem Dircx dochter’ en ’Heijlke Dircxdogter’.

   Er wordt hier en daar gesuggereerd dat Lijscken een dochter zijn geweest van Floris Holl, vermeld in 1495, en zijn vrouw Gouwe Gerrit Hoghendr. uit het bekende Gorcumse geslacht De Hoghe, dat afstamd van een bastaard van de Heer van Arkel. Echter, onder hun kinderen en kleinkinderen komt de naam Gouwe níet terug. Lijscken Forisdr. behoort níet tot de familie Holl.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 2011.

   Op 31-12-1481 droeg Dirck Jansz. op aan Herman Peters en Lijsbeth Florisdr. een vierde deel in een weer land, onverdeeld met Jacob Schalcken, gelegen in het Laageind van Middelkoop.

   Op 22-3-1484 werd een akte opgemaakt, waarbij Marie Goverts weduwe, Dirck Ottens als voogd (en wettige man) van Kathrijn Willemsdr., Mathijs van Muijlwijck Petersz., als voog en wettige man van Hadewich Willemsdr., Gerijt de Bruijn als voogd (en wettige man) van Gertruijt Willemsdr., Lijsbeth Willemsdr., Adriaen Willemsdr., Christijn Willemsdr., Herman Peters als voogd (en wettige man) van Marie Florisdr. ende Lijsbet Florisdr. een hofstad met de helft van 3 morgen land in Lang Nieuwland aan Gerrit Goessensz verkochten.

   Op 7-9-1484 leende Ariaen Heijndricxzoen een geldbedrag van Lijsbet Florijsdr.

  3 kinderen


 6. Gertruijt Petersdr (Geertken Petersdr) van Muijlwijck , * ±1473 .
   OP 5-1-1521 was zij 49 jaar oud.

   Geertken trouwde 1) Ceel Henrickx Muijll en 2) Jan Doeijen[sz]. Zij had kinderen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.