Ariaentgen Lenardts , † Rotterdam, Charlois <6-1640.
Dochter van Lenert Jan Korstensz en Sijken Wouters (Sijken Wouter Jorisdr) .
Ariaentgen Lenardts trad op als getuige bij de begrafenis van Ghijsbert Simonsz Smidts .


◊ <6-1578
    Ghijsbert Simonsz Smidts , * ±1560 , [] Rotterdam, Charlois 1596.
Kinderen:
 1. Jan Gijsbertsz (Jan Ghijsbrechtsz) Smit .

   Charlois, 21-4-1623: Ariaentgen Lenartsdr.,weduwe Ghijsbert Sijmonsz. smit, onze inwoonster, geassisteerd met Sijmon Ghijsbrechtsz. haar oudste en bejaarde zoon en gekoren voogd, voor haar zelf vervangende voor al haar andere kinderen bekende verkocht te hebben aan Jan Ghijsbrechtsz., ook haar bejaarde zoon, mede wonende alhier haar huis, erf, barg en schuur daar zij comparante nu ter tijd in woont in Charlois op Smitshoek, met voorwaarde dat zij er haar leven lang mag blijven wonen en bovendien een derde deel van de vruchten uit de boomgaard krijgt.

   Bij de belasting te Charlois van 1623 wordt eerst Jan Ghijsbrechts op Smitshouck genoemd en daarna Ariaentgen Lenarts, weduwe.

   Charlois, 9-6-1627: Jan Ghijsbrechtsz. wonende in Mijnsheerenland heeft getransporteerd aan Nelletgen Pietersdr., weduwe Jan Kien, wonende tot Rotterdam, de bezegelde schuldbrief inhoudende de som van 1250 gld.

   Charlois, 12-5-1627:
   - Pieter Cornelisz. molenaer onze inwoner bekende vanwege en door aanwijzing van Jan Ghijsbertsz. nu ter tijd wonende in Mijnsheerenland, schuldig te wezen aan Nelletgen Pietersdr. weduwe Jan Kien tot Rotterdam de som van 500 gld. uit zaak van kooppenningen van een huis, erf en berg daarvan hij comparant op heden van de voorsz. Jan Gijsbertsz. gift en opdracht ontvangen heeft, staande en gelegen in Charlois aan ís Herendijk.
   - Jan Ghijsbertsz. wonende in Mijnsheerenland heeft getransporteerd aan Pieter Cornelisz. molenaer, onze inwoner, een huis, erf, bergen en schuur in Charlois op Smitshoek aan ís Herendijk.

  ◊   Maertgen Cornelisse int Velt .
      Dochter van Cornelis Lenertsz int Velt en ?

   Te Charlois op 25-6-1639 werd genoemd: Jan Gijsbertz. Smit, wonende in Mijnsheereland, getrouwd hebbende Maertgen Cornelisdr. int Velt, dochter en mede-erfgenaam van Cornelis Lenertsz. int Velt zaliger, in zijn leven secreataris van Charlois.


 2. Simon Gijsbertsz Smits , *Rotterdam, Charlois ±1580 , † Sint Anthoniepolder ±1636 .

  ◊ ±1605   Wijventje Pieters (Wijvettie Pieters Damas) , *Sint Anthoniepolder ±1580 , † Sint Anthoniepolder >14-11-1638.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.