Ariaentgen Lenardts , † Rotterdam, Charlois <6-1640.
Dochter van Lenert Jan Korstensz en Sijken Wouters (Sijken Wouter Jorisdr) .
Ariaentgen Lenardts trad op als getuige bij de begrafenis van Ghijsbert Simonsz Smidts .


x <6-1578
    Ghijsbert Simonsz Smidts , * ±1560 , [] Rotterdam, Charlois 1596.
Kinderen:
 1. Jan Gijsbertsz (Jan Ghijsbrechtsz) Smit , [] Mijnsheerenland 8-8-1665.
   Begr. in de kerk van Mijnsheerenland

   Jan Gijsbrechtsz. alias smit woonde te Smitshoek. Vanaf 1626 was hij boer in het Oudeland van Moerkerken te Mijnsheerenland.

   Charlois, 21-4-1623: Ariaentgen Lenartsdr.,weduwe Ghijsbert Sijmonsz. smit, onze inwoonster, geassisteerd met Sijmon Ghijsbrechtsz. haar oudste en bejaarde zoon en gekoren voogd, voor haar zelf vervangende voor al haar andere kinderen bekende verkocht te hebben aan Jan Ghijsbrechtsz., ook haar bejaarde zoon, mede wonende alhier haar huis, erf, barg en schuur daar zij comparante nu ter tijd in woont in Charlois op Smitshoek, met voorwaarde dat zij er haar leven lang mag blijven wonen en bovendien een derde deel van de vruchten uit de boomgaard krijgt.

   Bij de belasting te Charlois van 1623 wordt eerst Jan Ghijsbrechts op Smitshouck genoemd en daarna Ariaentgen Lenarts, weduwe.

   Op 8-1-1627 verkocht Adriaen Eeuwoutsz. Smoor, dan won. te Geervleit, aan Jan Ghijsbrechtsz. alias Smit een ’huys, bergen, keete, boomgaert’, etc., noordelijk belend door ’den Dorp Wech’, met 12 morgen 560 roeden verspreid gelegen percelen in het Oudeland van Moerkerken.

   Charlois, 9-6-1627: Jan Ghijsbrechtsz. wonende in Mijnsheerenland heeft getransporteerd aan Nelletgen Pietersdr., weduwe Jan Kien, wonende tot Rotterdam, de bezegelde schuldbrief inhoudende de som van 1250 gld.

   Charlois, 12-5-1627:
   - Pieter Cornelisz. molenaer onze inwoner bekende vanwege en door aanwijzing van Jan Ghijsbertsz. nu ter tijd wonende in Mijnsheerenland, schuldig te wezen aan Nelletgen Pietersdr. weduwe Jan Kien tot Rotterdam de som van 500 gld. uit zaak van kooppenningen van een huis, erf en berg daarvan hij comparant op heden van de voorsz. Jan Gijsbertsz. gift en opdracht ontvangen heeft, staande en gelegen in Charlois aan ’s Herendijk.
   - Jan Ghijsbertsz. wonende in Mijnsheerenland heeft getransporteerd aan Pieter Cornelisz. molenaer, onze inwoner, een huis, erf, bergen en schuur in Charlois op Smitshoek aan ’s Herendijk.

  x <8-1623   Maertgen Cornelisse int Velt , [] Rotterdam, Charlois ±3-1659.
      Dochter van Cornelis Lenertsz int Velt en Adriaentgen Lenarts Verschoor .
   Zij hadden een zoon Gijsbert, die de volwassen leeftijd bereikte.
   Betaling 10-3-1659, begr. in de kerk van Mijnsh.

   Te Charlois op 25-6-1639 werd genoemd: Jan Gijsbertz. Smit, wonende in Mijnsheereland, getrouwd hebbende Maertgen Cornelisdr. int Velt, dochter en mede-erfgenaam van Cornelis Lenertsz. int Velt zaliger, in zijn leven secreataris van Charlois.

  1 kinderen


 2. Sijtge Gijsbrechts (Cijtge Gijsbrechts) , † <1569 .

   Charlois, 14-12-1658:
   - Cornelis Pieter Joppen, als in huwelijk gehad hebbende Sijchje Gijsbertsdr. voor hem zelf voor de ene helft,
   - Cornelis Pouwelsz., wonende in Barendrecht, als getrouwd hebbende Sijchje Fransd. en
   - Leendert Pietersz. Pors, onze inwoner, als in huwelijk gehad hebbende Jannetgen Fransdr., elk een voordochter geweest zijnde van de voorn. Sijchje Gijsbertsdr. en zulks met haar bieden voor twee derde parten van de andere helft,
   hebben getransporteerd aan Gijsbert Fransz. Baertman, onze inwonder, mede een voorzoon van de voorn. Sijchje Gijsbersdr. de vijf zesde parten van een huis, erf, berg, schuur en boomgaard op Smitshoek onder Charlois aan ’s-Herendijk.

  x ±1615   Frans Leendertsz ( Baertman) , † 1621.
   Kinderen: Gijsbert, Sijtge en Jannetge.

   Van Frans Leendertsz. stamt een gelacht Baertman.

   Frans Leendertsz. was boer te Smitshoek onder Charlois.

   Charlois, d.d. 20-11-1621:
   Frans Lenartsz. Baerdtman onze inwoner bekende schuldig te wezen de voorn. Hoogendorp de som van 400 gld. hoofdgeld. Borg is Dirck Adriaensz. Dortsman.

  x ±1623   Cornelis Pieter Joppen , † ±1559.
      Zoon van Pieter Joppen en ?
   In of kort na 1623 getrouwd. Beiden waren eerder gehuwd geweest.
   Overl. tussen 14-12-1658 en 15-12-1660.

   Hij was boer te Smitshoek onder Charlois. Hij was eerder gehuwd geweest. Zijn vader was Pieter Joppensz., vermeld te Charlois.

   Cornelis had een in Rhoon wonende broer Harper Pietersz. met wie hij in 1635 wordt vermeld.

   Op 15-12-1660 doen Herber, Pieter en Maertie Pieter Joppen, als erfgenamen van Cornelis Pieter Joppen, overdracht aan Gijsbert Fransz. van 1 morgen 3 hond 20 roeden in het ’Reyetblock’ te Charlois.

  3 kinderen


 3. Simon Gijsbertsz Smit , *Rotterdam, Charlois ±1580 , † Sint Anthoniepolder ±1636 .

  x ±1605   Wijventje Pieters (Wijvettie Pieters Damas) , * ±1580 , † Sint Anthoniepolder >10-1639.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.