Ariaentje Cornelisse , *Sandelingen-Ambacht ±1585 , † Ridderkerk <26-4-1627.
Dochter van Cornelis Antonis Lodewijcksz (van Ghiessen) en Niesken Cornelisse van Driel .


x Hendrik-Ido-Ambacht 30-5-1604
    Adriaen Pauwelsen Cranendonck , *Ridderkerk ±1567 , † Ridderkerk 9-1646, [] Ridderkerk 29-9-1646.
Kinderen:
 1. Pouwels Adriaensz (Pauwel Ariensen) Cranendonck , * 1606 , ~Ridderkerk 7-5-1606 , † ±1664 .
  Pauwel Ariensen trad op als getuige bij de ondertrouw van Emont Pauwelsz Cranendonck .
   Overleden tussen 13-7-1663 en 19-12-1665.
   Doopget. Leendert Foppen, Jooris Meeussen en Lijsbet Corssen.

   Pauwel Ariensz Cranendonck alias Romeijn. Vanaf 1631 voerde hij de familienaam Cranendonck.

   In 1632 kocht hij land onder Oud-Reijerwaard en een huis aan de Kerksingel op het dorp Ridderkerk, maar een jaar later verkocht hij beiden weer. Veel later kocht hij een herberg, genaamd "Wapen van Rome" in het dorp Ridderkerk aan de oostzijde van de Zeedijk (tegenwoordig Ring- of Molendijk), waar de dorpsstraat op die dijk uitkwam.

   In 1652 kocht hij 1½ morgen zaailand in Nieuw-Reijerwaard en in 1657 kocht hij een aantal koeien. Later verkocht hij een groot deel van zijn bezittingen aan zijn neefje Arij jacobsz van der Zegen, de zoon van zijn zuster Annigje.

   Op 10-9-1656 in Ridderkerk wordt voor notaris Engelbrecht Cornelisz. van der Grijp een attestatie afgelegd: Willem Pietersz Optendijck - 69 jaar, Pouwels Adriaensz Kraenendonck - 50 jaar, Pleun Quirijnen Huijser - 50 jaar, Lenert Heijndricxsz in ’t Velt - 47 jaar en Pieter Arijensz van Noort - 41 jaar, allen wonende te Ridderkerk, verklaren op verzoek van de heer Jacob de Brauw, Ridder, Heer van Kethel etc., de meting te hebben verricht inzake 12 roeden land dat gebruikt wordt door Jan Gerritsz Staes. Indien iemand dit stuk land zou willen kopen schatten zij de prijs niet hoger dan 275 gulden.

   Ridderkerk, 13-7-1663: Pouwels Adriaensz. Kraenendonck, ziek te bed liggende, en Grietgen Jacobs, zijn huisvrouw, gezond, sluiten de weeskamer van hun boedel uit en benoemen de langstlevende van hen beiden tot voogd, met macht om meer voogden aan te stellen. De akte is opgemaakt ten huize van de comparanten.

  x Ridderkerk 8-7-1629   Antonetta (Teuntje Emonts) van Jonckholt , * 1603 , ~Ridderkerk 13-7-1603 , † <12-1634.
      Dochter van Emont van Jonckholt en Anneken Pieters .
   Otr. op 17-6-1629 in Ridderkerk.
   "Pauwels Arijensse, jonggesel van Ridderkerck, met Teuntjen Emondts van Joncholdt, jongedr. van Ridderkerck."

   Zij is een dochter van Emont van Jonckholt, schout van Ridderkerk, en Anneken Pietersdr.

   Ridderkerk, voorjaar 1638: boedelverdeling van de nagelaten goederen van zal. Anneken Pieters, in leven wed. v. Emont van Jonckholt; in 3 delen voor pieter Jonckholt, Arnoult Jonckholt en het weeskind van Antonetta Jonckholt, geprocr. bij Pouwel Ariens Cranendonck.

  x Ridderkerk 29-3-1637   Ariaentje Leenderts aen Dijck , † ±1638.
      Dochter van Leendert Adriaensz (Lenert Arien Lenertsz) Andijck en Anna Wijten .
   Otr. op 22-3-1637 in Barendrecht.
   Zij was j.d. van Smitshoek onder Barendrecht.
   Overlden 1637-38.

   Wsl. was zij een dochter van Leendert Arijens Aendijck, schout van Pendrecht, en Anna Wijten.

  x Ridderkerk 8-5-1639   Grietgen Jacobs , *IJsselmonde ±1615 , † >15-4-1676.
   Otr. op 10-4-1639 in Ridderkerk.
   "Pauwels Adriaense Craenenconk, wedr. v. Ariaentje Leenderts aen Dijck, met Grietke Jacobs, j.d. van Iselmonde, wonende tot Ridderkerck. eerste gebodt gegeven den 10 April. Bevestigt tot Ridderkerck den 8 Meij."

   Kinderen: Ariaentje, Arien (2x), Annetien, Neeltjen en Jacob.
   Zij werd nog in 1667 vermeld als eigenaresse van het "Wapen van Rome" in Ridderkerk.

   Zij was zusters van Trijntje Jacobsdr. en Jaapje Jacobsdr. (die gehuwd was met Huijg Cornelisz Schipper).

  7 kinderen


 2. Roockgen Arijens (Roocxken Arijens) Cranendonck , * 1607 , ~Ridderkerk 12-12-1607 , † >1673 .

  x Ridderkerk 13-6-1632   Arijen Aertsz Kalis , * 1588 , ~Ridderkerk 17-11-1588 , † 1644.

  7 kinderen


 3. Anneken Arijens Cranendonck , * ±1608 , ~Ridderkerk 30-1-1609 , † ±1642 .
   Anneken is overl. tussen 22-7-1640 en 28-2-1644.
   Janneken, dr. v. Arien Pauwelsz., get. Willem Pietersz., Neelken Jansdr., Mariken Cornelis.

   Door hun huwelijk behoorde haar man tot de rijkste inwoners van Ridderkerk. In 1644 was hij 7000 pond gegoed en bezat hij 2 huizen met in taotaal 6 haardsteden, waarvan er 1 afgebroken was.

   Ridderkerk, 22-11-1646: Pouwels Arijensz Kraenendonck, Arijen Aertsz Kalis, getrouwd met Roockjen Arijens Kraenendonck, en Willem Pietersz Optendijck en Cornelis Teunisz. als voogden over ’t weeskind van Annitgen Arijens Kraenendonck, verklaren met de uitkomst van de verdeling inzake obligaties, verlopen renten en landpachten in te stemmen. Aanwezig hierbij is ook Jacob Gerritsz van der Zegen, vader van het weeskind. Een lijst van de nalatenschap van Adriaen Pouwels Kraenendonck, dijkgraaf, is aanwezig (cavelcedulle).

   De familie Cranendonck onderhield nog lange tijd banden met haar enig nagelaten weeskind Arij Jacobsz. van der Zegen.

  x Ridderkerk 1-11-1637   Jacob Gerritsz (van der Zegen alias) den Boer , † ±1653.
   Otr. op 11-10-1637 in Ridderkerk.
   1ste gebodt gegeven den 11 Cctob.
   Overl.tussen 27 sept. 1652 en 14 juli 1653.

   Jacob is een zoon van Gerrit Jacobsz. den Boer alias Van der Segen en Stijntge Wijtendr.

   Na overlijden van Annigje Cranendonck hertrouwde Jacob te Rhoon (na een otr. te Ridderkerk op 28-2-1644) met Neeltje Wouters (Oostdorp).

   In het bestuur van de polders onde rRidderkerk vervulde Jacob Gerritsz. van der Zagen op het eind van zijn leven gedurende enige jaren de functies van hoogheemraad van Oud- en Nieuw-Reijerwaard (1649-52) en waarsman van Oud-Reijerwaard (1650-52).

   Zijn weduwe Neeltje Wouters werd nog tot 1673 vermeld in de kohieren van het haardstedegeld en de 200ste penning van Ridderkerk.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.