Arijaentgen Hermens .
Dochter van ? .


x ?
    Steven Dircks Snijder , *Heinenoord ±1608 , † ±1681.
Kinderen:
 1. Soetgen Stevens Snijder .


 2. ? Dirck Stevens Snijder , *’s-Gravendeel ±1643 , † <1719 .

  x >1670   Lijsbeth Jans (Lijsje Jans) Sneep , *’s-Gravendeel ±1657 , † ±1691.

  x ? <1718   Grietje Cornelisse Hello .
   Kinderen: Aagje, Cornelia en Aart Dirks Snijder, die in 1722 naar Oost-Indië is gevaren.

   Grietje Cornelisse Hello / Helhoeve verkocht als weduwe in 1719 aan haar dochter het huis met erf aan de haven.

  8 kinderen


 3. ? Herman Stevens Snijder , * ±1645 , † ’s-Gravendeel 9-5-1706 .
  Get. bij de overl. aangifte: Jacob Hermens Snijder .
  Herman Stevens trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Steven Hermans Snijder .
   ’s-Gravendeel: "Den 9 meij 1706 van Jacob Hermens Snijder drie gul. voor ’t regt van begraven van sijn vader, genaemt Hermen Stevens Snijder, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl., dus f 3:0:0."

   Herme Stevens Snijer was een vletter langs de Have van ’s-Gravendeel, waar hij op 6-3-1680 als lidmaat werd genoemd.

  x ±1668   Maaike Stevens Smit , * ±1650 , † <30-5-1682.

   Dochter van Steven Stevensz Smit en Marietje Ariensdr.

  x >1670   Adriaantje Teunisse Meijdam .
      Dochter van Teunis Jansse Meijdam en Ariaentie Pieters .

  6 kinderen


 4. Ariaentje Stevens , *’s-Gravendeel ±1646 , † <1681 .

  x ’s-Gravendeel 1668   Jan Ariensen van de Grient , *Heerjansdam ±1620 , † <9-1694.
   Otr. op 6-5-1668 in Heerjansdam.
   "Jan Ariensen van de Griet, wedr. van Maeijke Tobias, wonende tot Heerjansdam, en Ariaentje Stevens, j.d. van ’s-Gravendeel, sijn aldaert in den eghten staet bevestigd."
   Over. tussen 4-9-1688 en 30-8-1694.

   Jan Goosen alias Ariensz van de Grient, boer te Heerjansdam.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.