Barber Goidschalx , † <1595.
Dochter van Goidschalck Ottens en Luitge Cornelisse .


x
    Cornelis Adriaens Meeldijck .
Kinderen:
 1. Adriaen Cornelisz Meeldijck , † ±1643 .

  x ±1580   Lijntje Harmens , *Klaaswaal ±1560 , † <1603.

  x <1602   Lenaetje Anthonisse Sijbrants , † 1602, [] Westmaas 4-4-1602.

  x <1603   Machteltgen Diricxdr (Machtelt Dirck Adriaensdr) , * <1585 .
      Dochter van Dirck Adriaen Dirckxz (Dijrck Aerijns) en Lenaertgen Anthonisdr (Leenertgen Thonis) .

   Machteltgen Diricxdr. en haar broer Anthonis Diriecxz. ontvingen 300 Car. gld. voor ’haren getrouwen dienst’ hun zaliger moeder en stiefvader Adriaen Corn. Luchtenborch bewezen, toen zij in den boel zijn geweest [=toen zij woonden ten huize van hun stiefvader].

   Machteltgen Diricxdr. met Adriaen Cornelisz. Meeldijck en werd op 6-10-1602 samen met hem en haar broer vermeld.

  4 kinderen


 2. ? Jacob Cornelisz Meeldijck .

   Mijnsheerenland, 12 februari 1609:
   Adriaen Cornelisz. Meeldijck in Oud-Cromstrijen verkoopt met procuratie van zijn broer Jacob Cornelisz. Meeldijck en Adriaen Joostenz. 2 morgen cijnsland in het OvM, op het noorden de weg waar Dousburg aan woont. Genoemd: Pieter Cornelisz. Meeldijck, echtgenoot van Lijntge Bouwensdr


 3. ? Pieter Cornelisz Meeldijck , * ±1570 .
   Pieter Cornelis Meeldijck, oud omtrent 70 jaar en sinds 46 jaren inwoner van Mijnsheerenland, waar hij 18 jaren als heemraad heeft gediend, wordt op 5-12-1638 in Mijnsheerenland vermeld.

   Mijnsheerenland, 3 juni 1606:
   Pieter Cornelisz. Meeldijk verkoopt aan Nicolaas Jansz., kruidenier te Dordrecht, ca. 3 mrg, 243 roe in het OvM.
   Zuid: de weg waar de verkoper woont. Noord: het land van Jacob[..], echt genoot van Marichge Pieter Cornelis Joostendr., en voorts nog enige andere landerijen.
   Genoemd: Wijlen Adriaen van Driel Anthonisz., Jan Pietersz. Vinck, Jacob Jacobsz., voorsaet van Pieter Cornelisz. Romeijn (trouwt Mhld 7 juni 1603 Marichge Ghijssendr. , voormalig ook
   echtgenote van Cornelis Jacobsz., zoon van Jaco b Cornelisz. en Heyltge Jan Heyensdr.

   Mijnsheerenland, 6 september 1613:
   Pieter Cornelisz. Meeldijck bekent schuldig te zijn aan Niclaes Jansz. te Dordrecht 272 Cgld, 7 stuivers en 8 penningen uit zake van niet betaalde landpacht. Pieter Cornelis z. Meeldijck waarborgt deze som op zijn huis, berg en keten, staande in het OvM.

   Mijnsheerenland, 22 juli 1614:
   Pieter Cornelisz. Meeldijck verkoopt aan Ariaen Cornelisz. Meeldijck, zijn broer, de jaarlijkse cijns van 1 mrg en 550 roe cijnsland in het OvM. Hem aangekomen bij koo p van Huijch
   Cornelis Splintersz. en Simon Huijch Splintersz.

   Adriaen Cornelisz. Meeldijck, wonende in Cromstrijen, en Willem Jansz. Geervliet, wonende op de Munnikendijk omtrent de Westmaas, worden op 30-3-1626 in Mijnsheerenland genoemd.

   Mijnsheerenland, 23.11.1634:
   Schout en heemraden attesteren op verzoek van Pieter Cornelisz. Romeijn, dat Pieter Cornelisz. Meeldijck in Mijnsheerenland solvent genoeg is voor de som van 220 Car. gulden, waarvoor Meeldijck zich als borg gesteld heeft ten behoeve Jan Claesz. de Rhoon, echtgenoot vanAnneke Jacobsdr., dochter van Jacob Jansz. Pentionaris en Grietge Ariaensdr. (Hordijk).

  x ?   Ariaentge Pieter Cornelis Joostendr .
      Dochter van Pieter Cornelis Joostensz en Adriaentge Adriaensdr .

   Mijnsheerenland, 4 januari 1626:
   Joost Joostensz. aan de Blaak ev Maritge Cornelis Joostendochter en Pieter Cornelisz. Meeldijk, echtgenoot van Ariaentge Pieter Cornelis Joostendr., alle erfgenamen van Pieter Cornelisz., in de wandeling Pieter Eliasz. genoemd, machtigen Pieter Pietersz. Dousburch en Pieter Gerritsz. Steen om uit hun naam een inventaris op te amken van de boedel achtergelaten door de overleden huisvrouw van Pieter Cornelisz. resp. Pieter Eliasz., overleden te Colijnsplaat.

  x   Lijntge Bouwensdr .
      Dochter van Bouwen Cornelis Joostensz en ?

   Mijnsheerenland, 12 februari 1609:
   Adriaen Cornelisz. Meeldijck in Oud-Cromstrijen verkoopt met procuratie van zijn broer Jacob Cornelisz. Meeldijck en Adriaen Joostenz. 2 morgen cijnsland in het OvM, op het noorden de weg waar Dousburg aan woont. Genoemd: Pieter Cornelisz. Meeldijck, echtgenoot van Lijntge Bouwensdr

   Mijnsheerenland, 5 april 1622:
   Pieter Cornelisz. Meeldijck bekent schuldig te zijn aan Eewout Cornelisz., zijn zwager, de som van 797 Carolusgulden betreffende een obligatie de dato 11 mei 1612.
   Genoemd: Luijtgen Bouwen Cornelisdochter, echtgenote van Eewout Cornelisz.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.