Barber Jacobsdr .
Dochter van ? .


x
    Cornelis Jacobsz , † <1662.
Kinderen:
 1. ? Geertgen Cornelisse , † 15-9-1682 .

  x   Dirck Jansz Mul , * ±1596 , † <1677.

  4 kinderen


 2. Neeltgen Corneliss .

   Neeltgen Cornelisdr., geh. met Jan Cornelisz. [Opschoor] was de
   dochter van Barber Jacobsdr. en Comelis Willemsz. (weeskamer OY, 8-4-1598 en 15-3-1602 vermeldetNeeltgen als zodanig).

   jan cornelisz. opschoor x neeltgen corneliss, ovl. te o/y; kinderen zijn:
   - berber (x adrijaan leendertsz. van ’t weechgen, schoolmeester te lekkerkerk),
   - cornelis den ouden (±1618-1684),
   - cornelis den jongen,
   - adrijaantgen (x jan heijndricxen).

   Dit zijn de kinderen van het echtpaar Jan Cornelisz Opschoor (op ‘t Schoor) en Neeltie Cornelisdr, waarvan de goederen bii een kavelcedulle, gepasseerd voor schout en heemraden van Ouderkerk op 3-9-1649, verdeeld worden. Zij zijn dan enige jaren geleden overleden en hebben gewoond in de polder de Zijde. De toen nog niet verdeelde 6 morgen wei-, hooi- en hennipland, gelegen in de polder de Zijde te Ouderkerk, worden nu op 4-5-1699 voor f 2335,- verkocht.

   Neeltgen’s zuster is geertgen (x dirck jansz. mul, won. o/y), en zo erfgen. van neeltgen merchem en anneken willems. (ovl. lekkerkerk), hun moeijen en oud moeijen.
   zij verkopen aan jan ploonen en huich gerritsz. oomszoon, land te lekkerkerk op 14 2-7-1640.

  x ±1605   Jan Cornelisz Opschoor .

   Jan Cornelisz. Opschoor / op ’t Schoor is de zoon van Cornelis Jan Daamiss.
   Zijn erfgen. verkopen land te o/y op 4-5-1699.

   Eén van Jan’s zoons, Cornelis Jansz [den Ouden] op ’t Schoor/Verschoor, was een grote boer in het lage kwartier van de polder De Zijde. Deze Cornelis Jansz (±1618–1684) werd heemraad in Ouderkerk (in 1657 en daarna).

   De Opschoors komen voort uit de middenklasse van Ouderkerk, tamelijk welgestelde boeren met vrij veel grond.
   De familienaam is afgeleid van de woonplaats van de eerste Opschoors: een boerderij aan een stukje IJsseldijk ten zuidwesten van het dorp Ouderkerk a/d IJssel dat als “het schoor” wordt aangeduid.
   Die boerderij was in 1598 gekocht door Cornelis Jan Daemsz uit Alblasserdam, de stamvader van de familie Opschoor.

   In de 17e eeuw zijn er naast op ’t Schoors/Opschoors ook Ferschoors in Ouderkerk.
   Sommige van de Opschoors worden ook wel met de naam Verschoor aangeduid.

   Voor de familie Opschoor, zie: "Ons Voorgeslacht 2003".

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.