Bastiaen Egberts , *Streefkerk 1604 , ~Streefkerk 8-8-1604 , † Oud-Alblas >1676.
Zoon van Egbert Bastiaensz en Hermken Hubrechts .
Bastiaen Egberts trad op als getuige bij de doop van Arijen Jacobsz Goethart .


x Streefkerk ±1635
    Ariaentje Pieters , *Streefkerk ±1609 .

RECHTSBOVEN: Oud-Alblas in 1659

Kinderen:
 1. Egbert Bastiaensz , *Oud-Alblas ±1635 , † <1699 .

  x Streefkerk 17-11-1663   Pietertie Laurens , *Streefkerk ±1640 , † Streefkerk <1-6-1669.

  x   Beligje Cornelisse , *Lekkerkerk ±1645 , † <1691.
   Otr. op 2-6-1669 in Streefkerk.
   2 Junij 1e procl. Egbert Bastiaansen, wr. van Pietertje Laurens, wonen alhier, met Beligje Cornelis, j.d. van Lekkerkerk. won. aldaar, opgenomen te Streefkerk d& 1 Junij 1669.

  x Oud-Alblas 4-2-1691   Maritje Claesse van der Kooij , *Oud-Alblas ±1660 .

   Maritje is wsl. een dochter van Claes Govertsz., die wsl. een zoon is van Govert Claesz. en Janneke Jorisdr.

   Rechtdach genhouden op 31-3-1693 te Berkenwoude, waar compareerden:
   - Hendrick Govertsz., won Molenaarsgraaf,
   - Maerten Claesz., won. buiten Rotterdam,
   - Egbert Bastiaensz. geh. met Marritje Claes, won. onder Alblas.
   Zij geven te kennen dat Geertje Goverts, wedu van zalr. Cornelis Huygen zalr., in haar leven gewoond hebbende binnen deze ambacht is komen te overlijden zonder testamentaire dispositie.
   Ook Geerlof Jansz., won. binnen dese ambacht, en Joris Govertsz., won. buiten Schoonhoven, hebben nog wat op te merken over Geertje Goverts, wedu van Cornelis Huygen zalr.

   Dit lijkt betrekking te hebben op Govert Claesz, ovl. 31 juli 1661 te Molenaarsgraaf, ondertrouwd 25 okt. 1615 te Hoornaar, Gehuwd 15 nov. 1615 met Janneke Jorisdr. Kinderen:
   1) Jooris Govertsz, ged. 18 feb. 1618 te OA, get. Theys Claesz, Geen Melisz, Ariaentge Jooris;
   2) Jan Govertsz, ged. 30 mei 1621 te OA, get. Heyndrick Adriaensz, Bastiaen Jansz, Susanneke Cornelisdr.;
   3) Heyndrick Govertsz, ged. 28 juni 1626 te OA, get. Heyndrick Adriaensz, Merten Heyndricksz, Neelke Cornelis.

  5 kinderen


 2. Lijsbeth Bastiaens , * ±1640 .
  Lijsbeth Bastiaens trad op als getuige bij de doop van Origje Jacobs Goethart , de doop van Arijaentje Egberts .


 3. Ermken Bastiaens (Aermtie Bastiaens) , *Oud-Alblas ±1640 , † <1677 .
  Aermtie Bastiaens trad op als getuige bij de doop van Jannigje Egberts , de doop van Pietertje Jacobs Goethart .

  x Oud-Alblas 11-3-1668   Gerrit Hendrixs Coijman , *Dubbeldam ±1635 .
   Op 3.2.1699 hadden zij (minstens) 3 kinderen: Pieter, Leenna en Aerjaentie. Hun oudste zoon heette Hendrick.

   Oud-Alblas, 1668:
   Gerrit Hendricxs Coijman, j.m. van Dubbeldam,
   A[??]tje Bastiaensde, j.d. van Alblas, sij[n] alhier
   op den 11 Maert getrouwt.

   Van Alblasserdam 17 septemb. [1679 in Dubbeldam]: Gerrit Hendrickx Koijman en Stijntie Jans.

  4 kinderen


 4. Ewout Bastiaensz (Ewit Bastiaensz) , * 1641 , ~Oud-Alblas 17-2-1641 .
  Get. bij de doop: Hubrecht Egbertsz (Hubert Eghbertse) .
  Ewit Bastiaensz trad op als getuige bij de doop van Origje Jacobs Goethart , de doop van Arijaentje Egberts , de doop van Bastiaen Egbertsz , de doop van Bastiaen Egbertsz .
   Doopget. Aert Leenderts, Huijbert Egberts, Aeghken Cornelis.

  x Oud-Alblas 2-11-1679   Neeltje Hendrix , † <1690.

  x Oud-Alblas 4-12-1689   Marijchge Gillis , * ±1649 , ~Oud-Alblas 9-1-1650 .
      Dochter van Gillis Arijens en Neeltge Jans (Neeltge Jan Mertens) .

  1 kinderen


 5. Cornelis Bastiaensz , * 1642 , ~Oud-Alblas 13-7-1642 .
  Get. bij de doop: Hubrecht Egbertsz (Hubert Eghbertse) en Pieter Egbertsen .
   Doopget. Pieter Egberts, Huijbert Egberts en Anneke Teuwen.


 6. Barber Bastiaens , *Oud-Alblas 1644 , ~Oud-Alblas 3-4-1644 , † >1702 .
  Get. bij de doop: Pieter Egbertsen .
  Barber Bastiaens trad op als getuige bij de doop van Bastiaen Egbertsz , de doop van Bastiaen Egbertsz , de doop van Jacob Pieters Coijwijck .
   Doopget. Pieter Egberts, Marijke Pieters en Anneke Leenderts.

  x   Jacob Ariens (Japick Arijensz) Goethart , † >1714.
      Zoon van Arien Jacobsz Goethart en Ariaentgen Jansdr .
   Otr. op 20-2-1670 in Nieuwpoort.
   Jacob Ariensz. Goethart, j.m. uit Nieuwpoort, met Barbaer Bastiaensdr., j.d. uit Alblas.

   Jacob is een kleinzoon van Jacob Adriaensz. bijgenaamd Goethart, die gedurende de Engelse oorlog in dienst op zee is gesneuveld op het schip van kapiteint Van de Abeele.

   Voor de ouders en broers en zusters van Jacob zie: "Ons Voorgeslacht" 2017 blz. 330.

   Japick Arijensz trad op als getuige bij de doop van Jacob Pieters Coijwijck , de doop van Barber Cornelis Gaarmeester .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.