Sebastiaen Louwensz (Bastiaen Lourisz) , † 26-7-1584, [] Barendrecht .
Zoon van Laurijs Pietersz (Lou Pietersz) en NN. Pietersdr .


x <1555
    Aeriaenke Leendertsdr , † 4-1-1613, [] Barendrecht .
Kinderen:
 1. Volckxen Bastiaenen , † >1660 .

  x ±1600   Laurens Aertsz (van der Ca) , * ±1570 , † 4-5-1651, [] Barendrecht .

  5 kinderen


 2. Neeltijen Sebastiaens (Neeltgen Bastiaens) , † <1653 .
  Neeltgen Bastiaens trad op als getuige bij de doop van Fop Foppen van Driel , de doop van Fop Dane van Driel .
   Overleden tussen 1642 en 1652.

   Neelken, hv. van Claijs Foppensz. was op 2-4-1595 in Ridderkerk één van de getuigen bij de doop van Pieter, zoon van Jan en Janneke.

   Op 22-7-1628 comp.
   - Vop Cleijsz. voor hemzelven en als voocht van de 2 onmondige weeskinderen van zaliger
   - Bastiaen Cleijsz.; Vop Cleijsz. voorn. als voocht van
   - Barbera en Adriana Cleijsdrs. zijn zusters;
   - Sijmen Cleijsz. voor hemzelven; Sijmon Celijsz. voorn. als voocht in desen van
   - Grietgen Cleijsdr. wed.;
   - Dirck Dammisz. als man en voocht van Maertgen Cleijsdr.
   Tezamen kinderen en erfgenamen van zal. Cleijs Voppenzn. van Driell, gepr. bij Neeltgen Bastiaensdr., haere tegenwoordich noch levende moeder.

  x Barendrecht 3-11-1585   Cleijs Foppen (Claes Voppenz) van Driel , * ±1560 , † ±1627.
      Zoon van Fop Claesz (Fop Cleijsz) van Driel en Margrietje Leenderts (Grietje Lenerts) ( Cranendonck) .
   Otr. op 20-10-1585 in Ridderkerk.
   Zie: Drie verwante geslachten Van Driel.
   Overleden tussen 24-6-1626 en 22-7-1628.

   Claes van Driel Voppesz. was samen met Willem Pietersz., Martigen Segers Segerszdr. en Pietertgen Wijtendr. uit Rijsoord op 9-12-1582 in Ridderkerk getuige bij de doop van Dircksgen, dochter van ADriaen Dircksz. en Annitgen.

  9 kinderen


 3. ? Neeltien Bastiaens .

   Ridderkerk, 19-5-1626: Ariaen Hendriksz. Outraet, schout en secr. van Barendrecht verkoopt als man en voogd van Neeltgen
   Bastiaansdr., wed. van sal. Deam Jansz. Romain, samen met (voor de andere helft) Wouter Jansz. te Mijnsherenland en Gillis Ariensz. Vinck, baljuw, man van Zuid-Holland, capitein van de Linde,
   nomine uxori, 2 morgen, 235 roeden land.

  x Barendrecht 23-6-1601   Daem Jansz Romeijn , † ±1625.
      Zoon van Jan Damen en Sijken Lenarts .
   Otr. op 3-6-1601 in Ridderkerk.
   Daem Jansz., j.g. van Ridderkerk, en Neeltien Bastiaensdr., j.d. van Barendrecht, otr. Ridderkerk 3-6 door schrijven van Barendrecht en bescheid gegeven om te Barendrecht te tr. 23-6
   Overl. tussen 1624 en 14-5-1626.

   Daem Jansz. Romeyn/Roemeyn/Roomain was boer in de Reijerwaard en in 1622 heemraad van Ridderkerk.

   Daem Jansz. en Neeltge Bastiaenen waren op 19-11-1606 in Barendrecht getuigen bij de doop van Jacob, zoon van Adriaen Pietersz. en Ariaentge Cornelisdr.

   Daem Jansz trad op als getuige bij de doop van Pieter Cleijsen van Driel .

  x Barendrecht 22-3-1626   Adriaen Hendricxsz Outraet , † ±17-8-1647.
      Zoon van Heijndrick Adriaensz Outraet en Neeltge Bastiaenen .
   3e gebod.
   Waarschijnlijke overlijdensdatum.

   De familie Outraet in Barendrecht wordt behandeld in "Ons Voorgeslacht" 1991 en 2012.

   Adriaen Outraet had kinderen uit zijn 1e en 3e huwelijk.

   Neeltien tr. 2e (3e gebod Barendrecht 22-3) 1626 Adriaen Hendriksz. Outraet, schout van Oost-Barendrecht, secretaris, stedehouder van de schout, schout van West-Barendrecht en Carnisse, taxateur der verpondingen over Oost- en WestBarendrecht, overl. waarschijnlijk 17-8-1647, zoon van Heyndrick Adriaensz. Outraet, heemraad van Barendrecht, schout van West-Barendrecht en Carnisse, en Neeltghe Bastianen.
   Adriaen tr. Ie Leentje Cornelisdr. en 3e Barendrecht (3e gebod aid. 7-12) 1631 Heyltge Bastiaensdr., j.d. uit de Linde (Groote Lindt), dochtervan Sebastiaen Hendricksz.,
   heemraad van Groote Lindt, en Adriaentge Jansdr. van Barendrecht.


 4. Leentgen Bastiaens , * ±1555 , † ±1-10-1639 , [] Barendrecht .
   Overleden op Bamisdag 1639, begraven in de kerk van Barendrecht.

  x <1587   Sijmon Jansz in ’t Velt , * ±1535 , † ±1599.
      Zoon van Jan Hendriksz int Velt en Maritje Damisdr (Mariken Damas) .
   Overleden 1599-1600.

   Tussen Leentge Bastiaens en haar eerste man Sijmon int Velt moet een groot leeftijdsverschil hebben bestand. Hij was het oudste kind van minstens vijf kinderen van zijn vader, die in 1542 al niet meer in leven was. Mogelijk was Simon weduwnaar.

   Sijmon Jansz. int Velt van Barendrecht tekende met een kruisje.

   Zie ook: http://www.intveld.info/Stamboom%20Simon%20Jans%201550.htm

  x 8-1605   Jan Hendricksz (van) Weeda , † ±1617.
   Overleden tussen 3-1-1615 en 3-1-1618.

   Hij was boer in het Oudeland van Carnisse.

  5 kinderen


 5. Stijntgen Sebasteijaens , *Barendrecht ±1575 , † 10-4-1610 , [] Barendrecht 15-4-1610.
   "Hier leijt begraven Stijntgen Sebasteijaens de huijsvroue va[n] Cornelis Cornelisse Jonge Romeijn en sterf op den dijnsdach ontrent auons te 7 vijr en worde begraue de 15en april 1610 en heeft euende kijndere achter gelaten".

   Stijntgen was een dochter van Sebastiaen Louwensz, boer in het Oudeland van Carnisse, en Aeriaenke Leendertsdr, die op 4-1-1613 overleed.

   Er was sprake van de nagelaten weeskinderen van zaliger Stijntgen Batiaensdr. Zij kregen 6 morgen land in het Westambacht van Barendrecht aanbedeeld.

  x Barendrecht 1598   Cornelis Cornelisz Jonge Romeijn , † >3-1624.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.