Beatrijs Michielsdr , † <7-1619.
Dochter van ? .


x <1600
    Bastiaen Jacobsz Vette , † <7-1619.
Kinderen:
 1. Sijtgen Bastiaensdr Vette .

   Sijtgen trouwde Leendert Claesz.


 2. Anthonis Bastiensz (Teunis Bastiaanse) de Veth .

   In de memorie van lasten en schulden te betalen uit de boedel van Cornelis Wijn en Maritgen Cleijs te Charlois in de 17e eeuw wordt Teunis Bastiaanse Vette genoemd.

  x Barendrecht 26-3-1628   Neeltgen Claesdr .
   Zij hadden in elk geval een zoon Bastiaen, die een dochter Neeltje had.

  5 kinderen


 3. Cornelis Bastiaensz Vette .

   In Poortugaal op 25-3-1656 comp. Heiltje Marinusse, weduwe van Andries Arnoutsz. Rijsdijk, wonende Rhoon en geeft gifte aan Bastiaan Cornelisz. Vette, haar zwager, wonende Pernis, van de helft van 4½ gemet weiland in de polder de Roon, waarvan Bastiaan Cornelisz. Vette de andere helft
   toekomt, belend N. de avelingen van Jacob Leendertsz. van der Laan, O. de 4 gemet land van Gerrit Teunisz. van der Vlies, Z.de gemenelandswatering en W. Jan Cornelis Burgersz. en Gerrit van der Wel, nots. tot Delft.

   Rotterdam, 26-5-1660:
   Bastiaen Cornelisz de Veth, wonend te Pernis, Dirck Cornelisz de Veth, marktschipper van Brielle naar Rotterdam en Bastiaen Fransz, wonend te Pernis, voor hem zelf en vervanger van zijn zusters, samen de kinderen van Aeften de Veth, Jan Pietersz Cole, wonend te Hoogvliet voor hem zelf en zijn broer Rocus Pietersz, wonend te Zwartewaal, tesamen de afkomelingen van Dirck Cornelisz de Veth zaliger, naast Pieter Cornelis de Veth, wonend in de Waart, weeskind van Jacob Cornelisz de Veth, erfgenamen van Job Cornelis de Veth, haar broer en oom zaliger, overleden in de Oosthoek onder Piershil, machtigen Pieter Cornelisz de Veth, haar broer en oom, om uit hun naam te verschijnen voor schout en schepenen van Nieuw Beijerland en het huis van Job Cornelisz de Veth, staande in het dorp van Nieuw Beijerland en bij publieke veiling verkocht, over te dragen.


 4. Bastiaen Bastiaensz Vette , [] Poortugaal 15-10-1696.
   Bastiaan de Vet werd begraven op het kerkhof.

   Hij had een dochter Beatrix, die in 1663 trouwde met Cornelis Cornelisz Wuister, en dochters Grietje en Cijtie, die veel later trouwden.

   Op 5-6-1644 in Poortugaal comp. Hendrik Jansz. van der Swaaff, wonende Hoogvliet, welke heeft verkocht aan Bastiaan Bastiaansz. de Vette, wonende Poortugaal, zeker huis en erf, staande aan de Welhoeksedijk onder Poortugaal, tussen het erf van Michiel Leendertsz. van Steenhoven en het huis van Dammas Cornelisz. Soete, belend: W. het vierkantvan de dijk, O. het onderpad, Z. en N. de berm van de voorsz. dijk. Het geheel is belast met ƒ162 ten behoeve van:
   - de erfgenamen van Hendrik Huijgen en Pleuntje Ariens, beiden zal.
   - Cornelis Cornelisz. Jongebreur
   - de erfgenamen van Leendert Ariensz. Backer zal.
   - Gabriel Cornelisz. in Pernis.
   - de erfgenamen van Jan Gabrielsz.
   uit hoofde van geleende gelden.

   Op 22-2-1648 in Charlois was sprake van Bastiaen Bastiaensz. Vette, nu wonende in Poortugaal. Daarbij wordt Bijatris Bastiaensdr. genoemd als weeskind van voorn. Bastiaen Bastienasz. Vette, daar moeder af was Grietgen Gerritsdr., de dochter van Gerrit Heijnen.

   Poortugaal, 2-4-1666: Schuldbrief verleden bij Bastiaen Bastiaensz. de Veth t.b.v. de Heilige Geestarmen van Poortugaal.
   Poortugaal, 11-9-1666: Transportbrief verleden bij Dirck Goetbier c.s. t.b.v. Bastiaen Dircxsz. de Veth.

  x Oud-Beijerland 24-5-1637   Grietje Gerritsdr , * ±1615 .

   Grietgen Gerritsdr., de dochter van Gerrit Heijnen.

  x >1637   Heijltgen Cornelis Hameter .

  4 kinderen


 5. Michiel Bastiaensz de Vette , * ±1592 .

   Michiel Bastiaensz de Vette alias Bij de Mole uit Charlois,

   Rotterdam, 29-4-1636:
   Michiel Bastiaensz de Vette alias Bij de Mole uit Charlois, 43 jaar oud, verklaart op verzoek van Jacob Jansz Beets, coopman te Delffshaven, dat deze aan Frans Florisz van Rijsoort 2 tonnen en aan Jan Doetmijnuyt te Ryderkerck 1 ton lijnsaet heeft verkocht voor 50 gld per ton. De transactie werd afgesloten in herberg ’de Roo Lely’ in de Nieustraet waar Cornelis Reynsz waard is.


 6. Dirck Bastiaensz de Veth , * >1600 , [] Poortugaal 20-2-1688.

  x ±1633   Neeltge Pauwels Bijlevelt , [] Poortugaal 11-3-1669.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.