Beatrix Cornelisse , *’s-Gravendeel ±1628 , † <1702.
Dochter van ? .


x Dordrecht 3-6-1652
    Jacob Willemsz (Japick Willems) Hofman , * ±1615 .    
Japick Willems trad op als getuige bij de doop van Aariaentie Gijsberths Hofman (??) .


    Zoon van Willem Pieters Hofman en Maritgen Ghijsbrechts (Marichge Gijsberts) .
x Puttershoek 12-2-1653
    Willem Willems Hofman , *Maasdam 1628 , ~Maasdam 1-3-1628 , † ±1685.
Kinderen:
 1. Jacob Jacobs Hofman , *Maasdam ±1645 , † Puttershoek 17-12-1720 .
  Jacob Jacobs trad op als getuige bij de doop van Jacob Gijsberts Hofman (?) .

   Hij is een zoon van jacob willems Hofman, geboren ±1615. jacob willems is overleden ±1655. Hij trouwde op maandag 3 juni 1652 in Dordrecht met Beatrix Cornelisdr.., geboren ±1628 in ´s-Gravendeel. Zij is overleden op donderdag 7 februari 1709 in Puttershoek.
   Kinderen van Jacob Willems en Beatrix:
   I. Willem Jacobs,
   II. Jacob Jacobs, overleden op 17-12-1720 in Puttershoek,
   III. Gijsbert Jacobs, geboren in 1649 in maasdam.
   Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 12 december 1677 in Puttershoek met Adriana Maertensdr LECKERLANDT, geboren op woensdag 18 september 1652 in
   Puttershoek. Zij is overleden op dinsdag 4 juli 1724 in Puttershoek.

   Maasdam, 3-5-1679: Eldert Pietersen Hordijck, inwoner van Maasdam, transporteert aan Jacob Jacobsen Hoffman, wonende op Puttershoek, 1 merge 400 roeden weiland in het Oudeland van Maasdam onder de jurisdictie van Maasdam, belend O: de heer Johan van Neurenburgh, Z:
   de gemeen lants vliet, W: de erfgenamen van Schoormans, N: Huijgh Wouters. Koopsom 700 Car. gld.

  x Maasdam 16-2-1670   Barentje Meertens (Baertje Maartens) Leckerlandt , *Puttershoek 1647 , ~Puttershoek 28-7-1647 , † Puttershoek 31-1-1712.
      Dochter van Maerten Janse Leckerlandt en Aariaentien Arijens (Adriaentge Adriaen Pietersdr) Hofman .
   Otr. op 18-1-1670 in Puttershoek.
   Jacob Hofman, j.m. van Maasdam, en Barentje Meertens, j.d. van Puttershoek.

   Baertje Maartens trad op als getuige bij de doop van Maerten Leendertsz van ’t Hof .

  3 kinderen


 2. Gijsbert Jacobsen Hofman , *Maasdam ±1647 , † <1725 .
  Gijsbert Jacobsen trad op als getuige bij de doop van Cornelis Leendertsz van ’t Hof (?) .
   Gijsbert Jacobse Hoffman, oud ontrent 13 jaar, kind van zaliger Jacob Willemse Hoffman, wordt op 1-2-1659 in Maasdam vermeld.

   Strijen, april 1669: Gijsbert Jacobs Hoffman gewond ten huize van Cornelis Kieboom, waart in de herberg Hof van Hollant, door Willem Symons alias menseneter. Gijsbert nam het op voor een andere persoon, bij wie Willem Symons de bef van zijn hals had getrokken.

   Jacob Isaack van der Stickel, wonende op ’s-Gravendeel verkoopt op 20-5-1679 in opdracht van Grietien Jorisdr., weduwe van Gijsbert Hoffman, 2 morgen land in Glipperland onder Moerkerkecken aan Gijsbert Jacobsse Hoffman, wonende te Puttershoek. Oost de vliet, zuid de dijk, west de koper zelf en noord de Blaakse weg. Verkocht voor 600 C.gulden.

  x Puttershoek 12-12-1677   Adriana Maertense Leckerlandt , *Puttershoek 1652 , ~Puttershoek 18-9-1652 , † Puttershoek 4-7-1724.
      Dochter van Maerten Janse Leckerlandt en Aariaentien Arijens (Adriaentge Adriaen Pietersdr) Hofman .
   Otr. op 27-10-1677 in Puttershoek.
   Gijsbert Jac[obsen] Hofman, j.m. van Maasdam, en Adriana Meertensen Lekkerland, wed. van Puttershoek.

   Den 27 October sijn bij ons in ondertrouw aangetekent & den 12 Decemb. hier getrouwt: Gijsbert Jacobs Hofman, j.m. van Maesdam en daar woonende & Adriana Maertensd. Leckerlandt, weduwe van Andries Polderman en hier woonende. Getuijge Jacob Hofman.

   Mijnsheerenland, 20-7-1726: Jan de Visser te Heinenoord, gehuwd met Adriaan Hoffman, en Arij Verschoor, gehuwd met Martijntje Hoffman, wonende te Puttershoek, testamentaire erfgenamen van hun moeder resp. schoonmoeder Adriana Maartense Leckerlandt, weduwe van Gijsbert Hoffman, verkopen gezamenlijk aan Grietje Jans Smits, weduwe van Adriaan Schrijver, in zijn leven secretaris te Puttershoek, 3 morgen en 66 roeden zaailand in het Zomerland onder Moerkercken. Oost: het vlietje, west: Jan Aryens Knoeijer, zuid: de dijk van Moerkercken (Blaakse dijk) en noord: de gemenelands weg. Verkocht voor 600 gulden in klinkende munt.

   Adriana Maertense trad op als getuige bij de doop van Adriana Leenderts van ’t Hof , de doop van Martinus Leendertsz van ’t Hof , de doop van Martijntje Leenderts van ’t Hof , de doop van Cornelia Leenderts van ’t Hof .

  3 kinderen


 3. Lena Willems Hofman , * >1651 .
  Lena Willems trad op als getuige bij de doop van Willem Cornelis Block .

   Mijnsheerenland, 7 juli 1687:
   Lauris Cornelis Baers, weduwnaar van Lena Willems Hofman, komt overeen met Willem Willemse Hofman en Arien Bouwens Blaak, omen en bloedvoogden materneel van de 2 onmondige weeskinderen Maria Baers (12) en Willem Baers (10), aangaande de vertichting en uitkoop der goederen van hun moeder, gelijk hij die met zijn overleden vrouw heeft bezeten. Voorts wordt overeengekomen dat hij zijn kinderen zal alimenteren en opvoeden tot hun 22 jaren of tot hun (eerder) huwelijk en alsdan aan hun uit te reiken de som van 140 gulden, nevens de klederen die ten lijve der overledene hebben behoord, die hij t.b.v. de kinderen zal verkopen, alsmede 3 gouden ringen en enig zilverwerk.

  x   Louwerens (Lauris Cornelis) Baars .

  2 kinderen


 4. Marijtje Willems Hofman , *Puttershoek 1655 , ~Maasdam 29-8-1655 , † Heinenoord 20-4-1735 .

  x Puttershoek 19-4-1677   Arie Bouwensz Blaak , *Heinenoord ±1648 , † Heinenoord 24-3-1721.

  5 kinderen


 5. Teuntje Willems Hofman , * ±1660 , ~Puttershoek 12-1-1661 , † Puttershoek ±21-3-1706 .
  Get. bij de overl. aangifte: Willem Cornelis Block .

  x Puttershoek 1684   Cornelis Commersen Block , *Maasdam ±1660 , † Puttershoek ±19-9-1727.
      Zoon van Commer Ariens Block en Maddeleentje Pieters .
   Otr. op 26-11-1684 in Maasdam.
   Cornelis Commersen Blok, j.m. van Maasdam, en Teuntje Willems Hofman, j.d. van Puttershoek.
   Kinderen: Maddeleentje, Willem, Maria en Arien.
   Pro deo.

   Cornelis Commers Block werd op 4-12-1700 in Mijnsheerenland genoemd als zijnde gehuwd met Teuntje Willems Hoffman, erfgename van Willem Willems Hoffman en Beatris Cornelis.

   Get. bij de overl. aangifte: Maddeleentje (Lena Cornelisse) Block .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.