Claes Berthels , * <3-1573 .
Zoon van Bartelmeeus Geerits (Berthel Gerit Berthel Jans) en Elisabeth Cornelisdr .


x
    Elisabeth Roelendr (Lijsken Roel Hendriks) .
Kinderen:
 1. Laureijsken Claesdr , * ±1593 .
   Op 6-8-1602 was Laurijske 9 jaar.

  x ±1623   Jan Joosten (Jan Joost Jansz) , † 1626.
      Zoon van Joost Jansz en Willemke Cornelis Jan Vennen .

   Jan Joosten wordt op 5 mei 1621 gevest in "De Pannenschuyr" achter het huis "t Vliegent Hert" op de oosthoek van de Oostervoorstraat en Kerkring.

   Jan Joosten, brouwer, overleden 1626, zoon van Joost Jans en Willemke Cornelis Jan Vennen; Willemke Cornelis erfde van haar eerste man (Damis Sijmons) "De Drye Coningen", dat zij 23 mei 1626 transporteerde, en van haar laatste man de brouwerij, die zij op dezelfde datum transporteerde. Pieterke Damis erfde van haar vader het huis "Breda".

  x <1628   Cornelius Simonides ( Wiltens) .
   Cornelius was weduwnaar van Jacobmijntje N. van Feltrum en zou later hertrouwen met Sara Coenen en met Aleyde Berthel Jacop Lucas Embrechts.

   Cornelis Simonides (Wiltens), predikant te Klundert, zoon van Simon Anthonisz Wiltens, bakker te Dordrecht en later te Klundert, en Elisabeth Claesdr van der Hulst, van Luik.

   Weesboek Klundert, 16-11-1628: Bartel Claes is oom van het weeskind van Cornelius Simonides Ds. de goddenlijke woords deser Stede en wednr. van Laureysken Claesdr.Weeskind oud 3 maanden, behoudoom Willem Gasteler.

   Klundert, 26-5-1654: de magistraat verklaart dat hij de eerwaarde Cornelis van der Vliet tot predikant benoemd i.p.v. heer Cornelis Simonides wegens diens hoge leeftijd. Intrede 21 12 1653.


 2. Lijsbeth Claesdr , * ±1595 .
   Op 6-8-1602 was Lijsbeth 7 jaar.

   Lijsbeth Claesdr. was gehuwd met Willem Anthonis Gasteler, van Oudenbosch, zoon van Anthonis Cornelisz Gastelaer en Emerentia Jans.


 3. Janneken Claesdr , * ±1598 .
   Op 6-8-1602 was Janneken 4 jaar.


 4. Barthel Claesz , * ±1600 , † <1672 .

  x   Claerke Jacobs .
      Dochter van Jacob Michiels en Michieltgen Domissen (Chieltje Domis) .

  x ?? ±1650   NN. .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.