Claes Brandtsz , † <1593.
Zoon van ? .


±1550
    Nelleken Ariens , *Bleskensgraaf 1520 , † >1593.
Kinderen:
 1. Arien Claesz Brant , † ±1616 .

    Haesjen Gerrits Braenker , *Bleskensgraaf ±1585 .

  4 kinderen


 2. ? Nelleke Claes Branden , † >8-6-1593 .
   08-06-1593: "Nelleken Claes Branden wed. en haer kinderen met 13 m (oest)."


 3. IJsbrand Claesz Brand , * ±1553 .
  IJsbrand Claesz was getuige bij de doop van Arien Melisz Verschoor .

   1588: "IJsbrant Claes Brandtszn. in Blesgraeff huert voor 9 jaar ingaende Petri 88 den hoop om 30 Rsgld."

   29.03.1597: "Ysbrant Claesz huert voor 9jr. den hoop 35,- vrij gelt."

   1597: "Bruijcker es Ysbrandt Claes Branden (4 m),
   4 morgen leijt voor een weer van 7 morgen, dat is niet meer als 4 morgen, gemeeten lants inde waterhouff ende oestzij Dierieck Diericxz. landt, ande westzijde Jacob Thielmansz lant daer nu bruijcker aff es IJsbrandt Claes Branden".


 4. Dirck Claesz Brand , * ±1555 .

   1580: "Dirck Claesz Branden huert van HGND 9 m voor 7 jr. (45 Rsgld. sjaers) den hoop, ingaende Petri 1580."
   1588: "Dirck Claesz Branden huert 9 m."

   07.11.1590: "Dirck Claesz Branden, 9 m voor 7 jr, 45 Rsgld. sjaers."

   1597: "Dirick Claes Branden bruyct 9 m (9 mergen in de waterhouff is een weerken ande oestsijde van Claes Aelberts landt ende ande westsijde Dierick Diericx’ landt daer nu bruycker aff is Dierick Claes Branden)."

   20.11.1598: "Dirck Claesz Branden huert 9 m voor 7 jaer, den morgen om 6 gulden 10 stuv. al 58 gld. vrij gelt. Zijn laatste betaling is over 1602, dan de kinderen van Dirck Claes Branden."

   25.12.1605: "De kinderen van Dirck Claesz Brants hueren 9 m voor 7 jr."

   12.12.1612: "De kinderen van Dirck Claesz Branden hueren 8 m voor 3jr tot 10 pond den morgen, den hoop 80 pond sjaers vrij gelt."

   06.03.1616: "Claes Dircksz Branden en Cornelis Dircksz huren 9 m voor 7jr ingaende Kersmis 1615 om 74 vrij gelt."

  ?   NN. .

  ? >1605   Aechtien Pieters , * ±1585 , † >1637.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.