Claes Claesz .
Zoon van ? .


x
    Maertje Ariens Lammens .
Kinderen:
 1. Barbara Claes , * ±1615 , † ±1695 .

  x ±1636   Arien Jansz Pauw , † ±1657.

  x Dordrecht 15-10-1658   Arijen Arijensen van Noort , *Rijsoord (ZH) ±1627 , † ±1664.
      Zoon van Adriaen Pleunen Hermansz (Adriaen Pleunenz den Jongen) van Noort en Geertruijt (Treuijtgen Pieters) Arijswager .
   Otr. op 19-9-1658 in Hendrik-Ido-Ambacht.
   Het huwelijk Arijen Arijensen en Barbara bleef kinderloos.
   Barbara was weduwe van Arien Jansz Pauw, bij wie zij een zoon Jan had. Later zou Barbara hertrouwen met Adriaen Cornelisz Truijen.
   Overl. tussen 11-11-1662 en 20-11-1665.

   Hij was tweeling met Grietgen.

  x   Adriaen Cornelisz (Arijen Cornelisz) Truijen .
      Zoon van Cornelis Adriaen Herbersz alias Truijen en ?
   Otr. op 25-3-1667 in Dordrecht.
   Op 25-3-1667 te Dordrecht maakten zij huwelijkse voorwaarden op.

   Hij was een zoon van Cornelis Adriaen Herbersz. alias Truijen.

   Testament opgemaakt op 14-11-1652: Arijen Cornelisz Truijen en Ariaentgen Jans, echtpaar, wonende aan de Oostendam te Hendrik Ido Ambacht. Zij legateren aan de oudste zoon van Herber Cornelis Truijen, te weten Cornelis Herbersz een huisje met erf staande aan de zuidwaartse zijde van de Oostendamse sluis, binnendijks. Als hij het huisje niet wenst dan krijgt de jongste zoon, te weten ’de jonge Cornelis’ het huisje, hij dient dan wel aan zijn oudste broer te betalen 400 gulden. Zij legateren aan de kinderen van Henrick Cornelis Henricksz, haar voorzoon, een bedrag van 400 gulden. Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam over de rest van hun bezittingen.

   Ridderkerk, 1680:
   Hendrick Cornelisse Truijen met sijn huisvr. sijnde belast met vijf boven en twee kinderen benede de achtjaeren behelpt hem met arbeijde int velt en komt soo soberlijck aen de kost.
   Vijf [kinderen] boven de tien, twee boven de vier en beneden de tien jaeren.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.