Claes Willems , † ±1627.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Leentge Claesse (Leentge Claes Willemsdr) , † <1659 .

   Te H’berg op 31-3-1629 comp.
   - Willem Claesz, Philips Claesz en Arien Claesz, alle drie voor zichzelf,
   - Cornelis Michielen gehuwd met Maritge Claesse,
   - Frans Cornelisz ’t Baesge gehuwd met Leentge Claesse en de
   voornoemde Willem Claesz in de naam van
   - Betge Claesse, mitsgaders als oom en voogd van
   - de kinderen van zaliger Jan Claesz en nog als oom en voogd van
   - de kinderen van Neeltge Claesse, daar vader af is Maerten Pleunen;
   Allen tezamen kinderen en erfgenamen van Claes Willemsz, en
   zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 7-4-1631 Comp. Geertrui Dirks, weduwe van Claes Thijsz, geassisteerd met Claes Cornelisz minne, haar voogd in deze, ter eenre en Arien Cornelisz [..] man gehuwd met Maritge Claesse, Inge Cornelisz gehuwd met Aefge Claesse en de voornoemde Arien Cornelisz en Frans Cornelisz ’t Baesge, als voogden van Neeltge Claesse, tezamen kinderen van Claes Thijsz zaliger, ter andere zijde, en hebben verkaveld.

   Te H’berg op 18-6-1633 comp.
   - Willem Claesz, Philips Claesz en Betge Claesse, alle drie voor zichzelf,
   - Frans Cornelisz ’t Baesge gehuwd met Leentge Claesse,
   - Willem Cornelisz voor zichzelf,
   - Cornelis Michielen in de naam van Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz en voor Arien Pieter Vrancken gehuwd met Cuniertge
   Cornelisse en de voornoemde Willem Claesz als voogd van Maritge, Jan en Liedewij Cornelisse, met zijn zevenen kinderen van zaliger Maritge Claesse.
   - Jan Jansz, molenaer tot Schiedam, voor zichzelf en Jacob Jansz, medemolenaer tot Schiedam, gehuwd met Maritge Jansz en Willem Claesz voornoemd als voogd van Willem Jansz, mitsgaders de voornoemde Jan Jansz en Jacob Jansz in de naam van Dirk Jansz als medevoogd van de voornoemde Willem Jansz, met zijn drieën kinderen van zaliger Jan Claesz.
   - Pieter Willemsz gehuwd met Neeltge Maertens en Willem Claesz als voogd van Pleun, Trijntge, Maritge, Jan, Aeltge en Willem Maertensz, met zijn zevenen kinderen van zaliger Neeltge
   Claesse, en allen tezamen erfgenamen van zaliger Arien Claes Willemsz.
   Zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 29-4-1635 Comp. Philips Claesz voor zichzelf voor 1/8 deel, Willem Pleunen in de naam van zijn moeder Betge Claesse, mede voor haar zelf, voor 2/8 deel, Willem Cornelis Michielen voor zichzelf en in de naam van zijn andere broers en zusters, zijnde kinderen van Maritge Claesse, en nog van de kinderen van Jan Claesz, alsmede van Willem Claesz en zulks voor 3/8 parten, Pieter Willemsz Corffbreijer gehuwd met een dochter van Neeltgen Claesse voor zichzelf en nog als voogd van de verdere kinderen van dezelfde Neeltge Claesse en tezamen in de naam van Betge Claesse, die actie had van Frans Cornelisz ’t Baesge, en hebben verkaveld.

   Te H’berg op 3-11-1636 Comp. Arien Cornelisz Speelman, onze buurman, en koopt uit tegen Frans Cornelisz ’t Baesge en Inge Cornelisz als voogden van
   - Annetje Ariens, 18 1/2 jaar,
   - Maerten Ariensz, 16 jaar,
   - Maritge Ariens, 13 1/2 jaar,
   - Pleuntge Ariens, 5 1/2 jaar, en
   - Neeltje Ariens, 3 1/4 jaar,
   zijn kinderen, geprocreëerd bij Maritge Claesse, zijn overleden huisvrouw.
   (in marge: 09-11-1654, de inhoud dezes is voldaen).

   Te H’berg op 17-5-1638 Comp. Trijntge Pieters, weduwe van Willem Claesz, geassisteerd met Jan Lenert Meijnen, haar voogd in deze, ter eenre en Philips Claesz en Betge Claesse, beiden voor zichzelf, Frans Cornelisz ’t Baesge gehuwd met Leentge Claesse, Jan Jansz en Willem Jansz, beiden voor zichzelf, en Jacob Jansz gehuwd met Maritge Jans, met hun drieën kinderen van Jan Claesz, Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz, Willem Cornelisz en Jan Cornelisz, alle vier voor zichzelf,
   Arien Pieter Vrancken, Huijbert Pieter Vrancken enArien Jansz van Alphen, alle drie in de naam van hun respectieve huisvrouwen en met hun zevenen kinderen van zaliger Maritge Claesse, Pleun Maertensz voor zichzelf, Pieter Willemsz Corffbreijer gehuwd met Neeltge Maertens, Pieter Cornelisz Molenaer gehuwd met Maritge Maertens en de voornoemde Pieter Willemsz als voogd van Trijntge Maertens, Jan Maertensz, Aefge Maertens en Willem Maertensz, met hun zevenen kinderen van zaliger Neeltge Claesse, allen tezamen erfgenamen van de voornoemde Willem Claesz, voor de andere helft en hebben verkaveld.

   Te H’berg op 22-05-1638 Comp. Philips Claesz, Betge Claesdr, beiden voor zichzelf, Frans Cornelisz, gehuwd met Leentge Claesse, Jan Jansz en Willem Jansz, beiden voor zichzelf, mitsgaders Jacob Jansz, gehuwd met Maritge Jans, kinderen van zaliger Jan Claesz, Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz en Willem Cornelisz, alle drie voor zichzelf, Arien Pieterszen Huijbert Pietersz, beiden in de naam van hun huisvrouw en met hun vijven in de naam van Jan Cornelisz voor zichzelf en voor Arien Jansz van Alphen gehuwd met Liedewij Cornelisse, tezamen kinderen van zaliger Maritge Claesse, Pleun Maertensz voor zichzelf, Pieter Willemsz gehuwd met Neeltge Maertens, Pieter Cornelisz Molenaar gehuwd met Maritge Maertens en Pieter Willemsz als voogd van Trijntge, Jan, Aeltge en Willem Maertensz, tezamen kinderen van zaliger Neeltge Claesse, allen tezamen erfgenamen
   van Willem Claesz, en hebben verkaveld.

  x   Frans Cornelissoon (Frans Cornelisz) ’t Baesge , * ±1574 , † 23-2-1640, [] Rotterdam, Hillegersberg .
      Zoon van Cornelis Fransz (’t Baesge) en Aefge Cornelisse .
   op 6 mei 1636 zou hij 61 jr. oud zijn geweest

   Zijn zoon Jan werd rond 1615 geboren. Verder had hij dochters Leentgen, Aefgen en Maritge.

   Te H’berg op 16-03-1586 werd een rekening opgemaakt van Aernt Cornelisz, vervangende Cornelis Lenertsz, als voogd van de weeskinderen
   van Aefge Cornelisse, in presentie van Cornelis Fransz als vader van zijn kinderen, met name
   Frans, Maritge en Anneke Cornelisse.

   Te H’berg werd op 17-6-1593 een rekening opgemaakt van Jan Cornelisz, als bloedvoogd van Frans Cornelisz, nagelaten weeskind van Aefge
   Cornelisse zaliger.

   H’berg, 15-2-1603: Overmits het overlijden van Jan Cornelisz als voogd van kinderen voorszegd (van Maritge Cornelisse), daarvan ook zijn nagelaten weduwe en kinderen rekening hebben gedaan als voren blijkt. De nieuwe voogden worden Frans Cornelisz en Claes Thijsz.

   Annetge Cornelisse, en Frans Cornelisz werden op 29-4-1605 in Hillegersberg genoemd als kinderen van Cornelis Fransz, wezende een zoon van Frans Michielsz.

   Te H’berg werd op 2-11-1626 een rekening opgemaakt van Frans Cornelisz ’t Baesge als oom en voogd van Neeltge Claesse, nagelaten weesdochter van Annetge Cornelisse zaliger, daar vader af is Claes Thijsz, op deze mede present.

   Rotterdam, 15 juni 1627: Bartholomeeus Aryensz en Jan Jansz Boogert, bleyckers buiten Rotterdam, en Frans Cornelisz Baesge won. aan de Rotte sluiten een overeenkomst over de levering van turff.

   Rotterdam, 6-5-1636: Frans Cornelisz Baesgen, 61 jr., wonende in Hillegersberge, verklaart dat in zijn bijzijn Bouwen Cornelisz wonende in Hillegersberge, gezegd heeft, dat hij wilde dat na zijn overlijden zijn zoon Adriaen Bouwensz, vier morgen land zal krijgen gelegen in Hillegersberge in Ommoorden, zich uitstrekkend van de Rotte tot aan het land dat zal toekomen aan de erfgenamen van Bouwen Cornelisz aan de oostzijde begrensd door Cornelis Ploenen.

   Te H’berg op 8-10-1636 Comp. Aefge Fransse, weduwe van zaliger Jan Arien Michielsz Kerkhoff, geassisteerd met Frans Cornelisz ’t Baesge, haar vader en gekozen voogd in deze, en koopt uit tegen Cornelis Ariensz Kerkhoff als voogd van Arien Jansz, 4 jaar, nagelaten weeskind en enig erfgenaam van de voornoemde Jan Ariensz Kerkhoff.

   Op 1-2-1658 in Hillegersberg comp.:
   - Jan Fransz ’t Baesge, voor zichzelf,
   - Arien Willemsz van der Kade, gehuwd met Aefge Fransse,
   - Cornelis Cornelisz Kerckhoff en Theunis Dirksz in ’t Hout als vader en in het doen van de scheiding en deling van deze boedel opziende voogden van hare kinderen, geprocreëerd bij Leentge en Maritge Fransse, beiden zaliger, tezamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Leentge Claasse, die weduwe was van Frans Cornelisz ’t Baesge, beiden zaliger, en hebben verticht.

  4 kinderen


 2. Maritge Claesdr (Maritge Claes Willemsdr) , † ±1631 .

  x   Cornelis Michielen , † ±1636.

  7 kinderen


 3. Willem Claesz , † <1639 .
   Te H’berg op 22-5-1638 comp.
   - Philips Claesz,
   - Betge Claesdr, beiden voor zichzelf,
   - Frans Cornelisz gehuwd met Leentge Claesse,
   - Jan Jansz en Willem Jansz, beiden voor zichzelf, mitsgaders Jacob Jansz gehuwd met Maritge Jans, kinderen van zaliger Jan Claesz,
   - Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz en Willem Cornelisz, alle drie voor zichzelf, Arien Pieterszen Huijbert Pietersz, beiden in de naam van hun huisvrouw en met hun vijven in de naam van Jan Cornelisz voor zichzelf en voor Arien Jansz van Alphen gehuwd met Liedewij Cornelisse, tezamen kinderen van zaliger Maritge Claesse,
   - Pleun Maertensz voor zichzelf, Pieter Willemsz gehuwd met Neeltge Maertens, Pieter Cornelisz Molenaar gehuwd met Maritge Maertens en Pieter Willemsz als voogd van Trijntge, Jan, Aeltge
   en Willem Maertensz, tezamen kinderen van zaliger Neeltge Claesse.
   Zij zijn allen tezamen erfgenamen van Willem Claesz, en hebben verkaveld.

   Willem Claesz is kinderloos overleden.

  x   Trijntge Pieters .

   Te H’berg op 17-5-1638 Comp. Trijntge Pieters, weduwe van Willem Claesz, geassisteerd met Jan Lenert Meijnen, haar voogd in deze, ter eenre en Philips Claesz en Betge Claesse, beiden voor zichzelf, Frans Cornelisz ’t Baesge gehuwd met Leentge Claesse, Jan Jansz en Willem Jansz, beiden voor zichzelf, en Jacob Jansz gehuwd met Maritge Jans, met hun drieën kinderen van Jan Claesz, Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz, Willem Cornelisz en Jan Cornelisz, alle vier voor zichzelf,
   Arien Pieter Vrancken, Huijbert Pieter Vrancken enArien Jansz van Alphen, alle drie in de naam van hun respectieve huisvrouwen en met hun zevenen kinderen van zaliger Maritge Claesse, Pleun Maertensz voor zichzelf, Pieter Willemsz Corffbreijer gehuwd met Neeltge Maertens, Pieter Cornelisz Molenaer gehuwd met Maritge Maertens en de voornoemde Pieter Willemsz als voogd van Trijntge Maertens, Jan Maertensz, Aefge Maertens en Willem Maertensz, met hun zevenen kinderen van zaliger Neeltge Claesse, allen tezamen erfgenamen van de voornoemde Willem Claesz, voor de andere helft en hebben verkaveld.


 4. Philips Claesz .

   Te H’berg op 22-5-1638 comp.
   - Philips Claesz,
   - Betge Claesdr, beiden voor zichzelf,
   - Frans Cornelisz gehuwd met Leentge Claesse,
   - Jan Jansz en Willem Jansz, beiden voor zichzelf, mitsgaders Jacob Jansz gehuwd met Maritge Jans, kinderen van zaliger Jan Claesz,
   - Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz en Willem Cornelisz, alle drie voor zichzelf, Arien Pieterszen Huijbert Pietersz, beiden in de naam van hun huisvrouw en met hun vijven in de naam van Jan Cornelisz voor zichzelf en voor Arien Jansz van Alphen gehuwd met Liedewij Cornelisse, tezamen kinderen van zaliger Maritge Claesse,
   - Pleun Maertensz voor zichzelf, Pieter Willemsz gehuwd met Neeltge Maertens, Pieter Cornelisz Molenaar gehuwd met Maritge Maertens en Pieter Willemsz als voogd van Trijntge, Jan, Aeltge
   en Willem Maertensz, tezamen kinderen van zaliger Neeltge Claesse.
   Zij zijn allen tezamen erfgenamen van Willem Claesz, en hebben verkaveld.

   Te H’berg op 10-12-1638 comp. Pleun Maertensz voor zichzelf, Pieter Willemsz Corffbreijer, gehuwd met Neeltge Maertens, Pieter Cornellsz Molenaer, gehuwd met Maritge Maertens, mitsgaders de voornoemde Pieter Willemsz Corfbreijer en Philips Claesz als voogden van Trijntge, Jan, Willem en Aeltge
   Maertens, tezamen kinderen en erfgenamen van zaliger Neeltge Claesse, geprocreëerd bij Maerten Pleunen, en zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 10-3-1640 comp. Pleun Maertensz en Jan Maertensz, beiden voor zichzelf, Pieter Willemsz Corfbreijer,
   gehuwd met Neeltge Maertens, Pieter Cornelisz Molenaer, gehuwd met Maritge Maertens, Pieter Claesz, gehuwd met Trijntge Maertens, en de voornoemde Pieter Willemsz en Philips Claesz, als voogden van Aeltge Maertens en Willem Maertensz, tezamen kinderen en mede-erfgenamen van Maerten Pleunen en Neeltge Claesse, beiden zaliger, en hebben verkaveld (o.a. 2 morgen 1 hont leenland van het huis Cralingen, gelegen in Ommoord).


 5. Jan Claesz ( Molenaer) , † <1630 .
   Te H’berg op 31-3-1629 comp.
   - Willem Claesz, Philips Claesz en Arien Claesz, alle drie voor zichzelf,
   - Cornelis Michielen gehuwd met Maritge Claesse,
   - Frans Cornelisz ’t Baesge gehuwd met Leentge Claesse en de
   voornoemde Willem Claesz in de naam van
   - Betge Claesse, mitsgaders als oom en voogd van
   - de kinderen van zaliger Jan Claesz en nog als oom en voogd van
   - de kinderen van Neeltge Claesse, daar vader af is Maerten Pleunen;
   Allen tezamen kinderen en erfgenamen van Claes Willemsz, en
   zij hebben verkaveld.

   Jan Claesz was molenaer. Hij was de vader van Jan, Willem, en Maritge Jans, gehuwd met Jacob Jansz. Als één van de voogden over zijn kinderen wordt Dirk Jansz van der Gaech genoemd.

   Te H’berg op 13-11-1634 comp.
   - Willem Claesz, Philips Claesz en Betge Claessen, geassisteerd met Willem Pleunen, haar
   zoon en gekozen voogd, alle drie voor zichzelf,
   - Frans Cornelisz gehuwd met Leentge Claesse,
   - Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz en Willem Cornelisz, alle drie voor zichzelf,
   - Arien Pietersz en Hubert Pietersz, beiden in de naam van hun respectieve huisvrouwen, de voornoemde Willem Claesz, als voogd, en Cornelis Michielsz, als vader, van Jan Cornelisz en Liedewij Cornelisse, kinderen van zaliger Maritge Claessen,
   - Jan Jansz voor zichzelf en Jacob Jansz nomine uxoris, mitsgaders de voornoemde Willem Claesz en Dirk Jansz van der Gaech als voogden van Willem Jansz, kinderen van zaliger Jan Claesz,
   - Pieter Willemsz Corffbreijer nomine uxoris en Willem Claesz als voogd en Maerten Pleunen als vader van de voorderkinderen van zaliger Neeltge Claesse;
   Allen tezamen in de voorszegde kwaliteite erfgenaam van Arien Claes Willemsz. Zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 17-5-1638 Comp. Trijntge Pieters, weduwe van Willem Claesz, geassisteerd met Jan Lenert Meijnen, haar voogd in deze, ter eenre en Philips Claesz en Betge Claesse, beiden voor zichzelf, Frans Cornelisz ’t Baesge gehuwd met Leentge Claesse, Jan Jansz en Willem Jansz, beiden voor zichzelf, en Jacob Jansz gehuwd met Maritge Jans, met hun drieën kinderen van Jan Claesz, Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz, Willem Cornelisz en Jan Cornelisz, alle vier voor zichzelf,
   Arien Pieter Vrancken, Huijbert Pieter Vrancken enArien Jansz van Alphen, alle drie in de naam van hun respectieve huisvrouwen en met hun zevenen kinderen van zaliger Maritge Claesse, Pleun Maertensz voor zichzelf, Pieter Willemsz Corffbreijer gehuwd met Neeltge Maertens, Pieter Cornelisz Molenaer gehuwd met Maritge Maertens en de voornoemde Pieter Willemsz als voogd van Trijntge Maertens, Jan Maertensz, Aefge Maertens en Willem Maertensz, met hun zevenen kinderen van zaliger Neeltge Claesse, allen tezamen erfgenamen van de voornoemde Willem Claesz, voor de andere helft en hebben verkaveld.

  x   Jannetje Jans , † <1644.

   Te H’berg op 31-5-1643 comp. Jan Jansz en Willem Jansz, beiden voor zichzelf, Jacob Jansz gehuwd met Marijtje Jans, tezamen kinderen en erfgenamen van Jan Claesz, Molenaer en Jannetje Jans, beiden zaliger, en hebben verkaveld.

  3 kinderen


 6. Neeltge Claesse , † ±1630 .
   Wsl. overl. tussen 31-3-1629 en 18-6-1633.

   Te H’berg op 18-6-1633 comp.
   - Willem Claesz, Philips Claesz en Betge Claesse, alle drie voor zichzelf,
   - Frans Cornelisz ’t Baesge gehuwd met Leentge Claesse,
   - Willem Cornelisz voor zichzelf,
   - Cornelis Michielen in de naam van Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz en voor Arien Pieter Vrancken gehuwd met Cuniertge
   Cornelisse en de voornoemde Willem Claesz als voogd van Maritge, Jan en Liedewij Cornelisse, met zijn zevenen kinderen van zaliger Maritge Claesse.
   - Jan Jansz, molenaer tot Schiedam, voor zichzelf en Jacob Jansz, medemolenaer tot Schiedam, gehuwd met Maritge Jansz en Willem Claesz voornoemd als voogd van Willem Jansz, mitsgaders de voornoemde Jan Jansz en Jacob Jansz in de naam van Dirk Jansz als medevoogd van de voornoemde Willem Jansz, met zijn drieën kinderen van zaliger Jan Claesz.
   - Pieter Willemsz gehuwd met Neeltge Maertens en Willem Claesz als voogd van Pleun, Trijntge, Maritge, Jan, Aeltge en Willem Maertensz, met zijn zevenen kinderen van zaliger Neeltge
   Claesse, en allen tezamen erfgenamen van zaliger Arien Claes Willemsz.
   Zij hebben verkaveld.

   In H’berg op 29-4-1635 comp.
   - Philips Claesz voor zichzelf voor 1/8 deel,
   - Willem Pleunen in de naam van zijn moeder Betge Claesse, mede voor haar zelf, voor 2/8 deel,
   - Willem Cornelis Michielen voor zichzelf en in de naam van zijn andere broers en zusters, zijnde
   - kinderen van Maritge Claesse, en nog van
   - de kinderen van Jan Claesz, alsmede van
   - Willem Claesz en zulks voor 3/8 parten,
   - Pieter Willemsz Corffbreijer gehuwd met een dochter van Neeltgen Claesse voor zichzelf en nog als voogd van de
   verdere kinderen van dezelfde Neeltge Claesse en tezamen in de naam van
   - Betge Claesse, die actie had van Frans Cornelisz ’t Baesge.
   Zij hebben verkaveld.

   In H’berg werd op 8-12-1636 een rekening opgemaaktvan Willem Claesz als voogd van de zes jongste nagelaten kinderen van Neeltge Claesse zaliger, daar vader af is Maerten Pleunen, in presentie van Pieter Willemsz als medevoogd, mitsgaders van Pleun Maertensz en Pieter Cornelis Allertsz, gehuwd met Maritge
   Maertens.

  x   Maerten Pleunen , † ±1639.
   Kinderen: Pleun, Neeltge, Martige, Trijntge, Jan, Aefge en Willem.
   Op 10-3-1640 werd zijn erfenis verdeeld.

   Te H’berg op 31-3-1629 comp.
   - Willem Claesz, Philips Claesz en Arien Claesz, alle drie voor zichzelf,
   - Cornelis Michielen gehuwd met Maritge Claesse,
   - Frans Cornelisz ’t Baesge gehuwd met Leentge Claesse en de
   voornoemde Willem Claesz in de naam van
   - Betge Claesse, mitsgaders als oom en voogd van
   - de kinderen van zaliger Jan Claesz en nog als oom en voogd van
   - de kinderen van Neeltge Claesse, daar vader af is Maerten Pleunen;
   Allen tezamen kinderen en erfgenamen van Claes Willemsz, en
   zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 13-11-1634 comp.
   - Willem Claesz, Philips Claesz en Betge Claessen, geassisteerd met Willem Pleunen, haar
   zoon en gekozen voogd, alle drie voor zichzelf,
   - Frans Cornelisz gehuwd met Leentge Claesse,
   - Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz en Willem Cornelisz, alle drie voor zichzelf,
   - Arien Pietersz en Hubert Pietersz, beiden in de naam van hun respectieve huisvrouwen, de voornoemde Willem Claesz, als voogd, en Cornelis Michielsz, als vader, van Jan Cornelisz en Liedewij Cornelisse, kinderen van zaliger Maritge Claessen,
   - Jan Jansz voor zichzelf en Jacob Jansz nomine uxoris, mitsgaders de voornoemde Willem Claesz en Dirk Jansz van der Gaech als voogden van Willem Jansz, kinderen van zaliger Jan Claesz,
   - Pieter Willemsz Corffbreijer nomine uxoris en Willem Claesz als voogd en Maerten Pleunen als vader van de voorderkinderen van zaliger Neeltge Claesse;
   Allen tezamen in de voorszegde kwaliteite erfgenaam van Arien Claes Willemsz. Zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 10-12-1638 comp. Pleun Maertensz voor zichzelf, Pieter Willemsz Corffbreijer, gehuwd met Neeltge Maertens, Pieter Cornellsz Molenaer, gehuwd met Maritge Maertens, mitsgaders de voornoemde Pieter Willemsz Corfbreijer en Philips Claesz als voogden van Trijntge, Jan, Willem en Aeltge
   Maertens, tezamen kinderen en erfgenamen van zaliger Neeltge Claesse, geprocreëerd bij Maerten Pleunen, en zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 10-3-1640 comp. Pleun Maertensz en Jan Maertensz, beiden voor zichzelf, Pieter Willemsz Corfbreijer,
   gehuwd met Neeltge Maertens, Pieter Cornelisz Molenaer, gehuwd met Maritge Maertens, Pieter Claesz, gehuwd met Trijntge Maertens, en de voornoemde Pieter Willemsz en Philips Claesz, als voogden van Aeltge Maertens en Willem Maertensz, tezamen kinderen en mede-erfgenamen van Maerten Pleunen en Neeltge Claesse, beiden zaliger, en hebben verkaveld (o.a. 2 morgen 1 hont leenland van het huis Cralingen, gelegen in Ommoord).

  7 kinderen


 7. Arien Claesz , † ±1628 .

   H’berg, 8-1-1628: Staat en verdeling voor de erfgenamen van Claes Willemsz, met name Willem Claesz, Jan Claesz, Philips Claesz, Arien Claesz, Cornelis Michielsz gehuwd met Maritge Claesse, Frans Cornelisz (gehuwd met [Leentje Claesse]), Betge Claesse, geassisteerd met haar zoon Willem Pleunen, en de kinderen van Neeltge Claesse.

   Bij de verkaveling van 31-3-1629 in H’berg wordt Arien Claesz níet meer genoemd, dus kennelijk was hij ondertussen overleden.


 8. Betge Claesse , * <1580 , † ±1640 .
   Op 26-11-1640 werd haar erfenis verdeeld.

   H’berg, 20-5-1606: Rekening van Betge Claesse, weduwe van Pleun Ariensz, geassisteerd met Claes Willemsz, haar vader en voogd in deze, van de ontvangst en de uitgaven, die haar man zaliger in zijn leven van Jan en Michiel Cornelisz gehad heeft.

   H’berg, 4-4-1609: Rekening van Claes Willemsz als vader en voogd van Betge Claesse, zijn dochter, weduwe van Pleun Ariensz.

   H’berg, 8-1-1628: Staat en verdeling voor de erfgenamen van Claes Willemsz, met name Willem Claesz, Jan Claesz, Philips Claesz, Arien Claesz, Cornelis Michielsz gehuwd met Maritge Claesse, Frans Cornelisz (gehuwd met [Leentje Claesse]), Betge Claesse, geassisteerd met haar zoon Willem Pleunen, en de kinderen van Neeltge Claesse.

   Te H’berg op 13-11-1634 comp.
   - Willem Claesz, Philips Claesz en Betge Claessen, geassisteerd met Willem Pleunen, haar
   zoon en gekozen voogd, alle drie voor zichzelf,
   - Frans Cornelisz gehuwd met Leentge Claesse,
   - Jacob Cornelisz, Feijs Cornelisz en Willem Cornelisz, alle drie voor zichzelf,
   - Arien Pietersz en Hubert Pietersz, beiden in de naam van hun respectieve huisvrouwen, de voornoemde Willem Claesz, als voogd, en Cornelis Michielsz, als vader, van Jan Cornelisz en Liedewij Cornelisse, kinderen van zaliger Maritge Claessen,
   - Jan Jansz voor zichzelf en Jacob Jansz nomine uxoris, mitsgaders de voornoemde Willem Claesz en Dirk Jansz van der Gaech als voogden van Willem Jansz, kinderen van zaliger Jan Claesz,
   - Pieter Willemsz Corffbreijer nomine uxoris en Willem Claesz als voogd en Maerten Pleunen als vader van de voorderkinderen van zaliger Neeltge Claesse, allen tezamen in de voorszegde kwaliteite erfgenaam van Arien Claes Willemsz.
   Zij hebben verkaveld.

   In H’berg op 29-4-1635 comp.
   - Philips Claesz voor zichzelf voor 1/8 deel,
   - Willem Pleunen in de naam van zijn moeder Betge Claesse, mede voor haar zelf, voor 2/8 deel,
   - Willem Cornelis Michielen voor zichzelf en in de naam van zijn andere broers en zusters, zijnde
   - kinderen van Maritge Claesse, en nog van
   - de kinderen van Jan Claesz, alsmede van
   - Willem Claesz en zulks voor 3/8 parten,
   - Pieter Willemsz Corffbreijer gehuwd met een dochter van Neeltgen Claesse voor zichzelf en nog als voogd van de
   verdere kinderen van dezelfde Neeltge Claesse en tezamen in de naam van
   - Betge Claesse, die actie had van Frans Cornelisz ’t Baesge.
   Zij hebben verkaveld.

  x <1600   Pleun Ariensz (Ploon Ariensz) , † ±1604.
   Kinderen: Maertge, Neeltge, Leentge, Arien en Willem Pleunen.

   Pleun had broers Vranck Ariensz en Dammas Ariensz.

   Te H’berg comp. op 31-7-1605 Betge Claesse, weduwe van Pleun Ariensz, geassisteerd met Claes Willemsz, haar voogd in deze, en heeft verticht tegen Vranck Ariensz als oom en bloedvoogd van Maertge, Neeltge en Leentge, Arien, en Willem Pleunen, kinderen van de voorszegde Pleun Ariensz.

   H’berg, 24-3-1607: Rekening van Claes Willemsz ter Bregge als bestevader van de nagelaten weeskinderen van Ploon Ariensz zaliger, die hij verwekt heeft bij Betge Claesse, in presentie van Dammas Ariensz, als oom en voogd van dezelfde kinderen.

   H’berg, 4-4-1609: Rekening van Claes Willemsz als bestevader en voogd van de nagelaten kinderen van Pleun Ariensz, tot Ommoorden, die hij geprocreëerd heeft bij Betge Claesse, in presentie van Dammas Ariensz.

   Te H’berg comp. op 26-11-1640:
   - Willem Pleunen en
   - Lenert Jansz Klinkert, beiden voor zichzelf en elk voor 1/3 part, en dezelfde Willem Pleunen als voogd, mitsgaders Maerten Dirk Jaspersz als vader en Philips Claesz als oudoom van de vier nagelaten weeskinderen van
   - zaliger Leentge Pleunen voor het resterende 1/3 part;
   Zij zijn tezamen kinderen en erfgenamen van zaliger Betge Claesse, die weduwe was van wijlen Pleun Ariensz en het laatst van Cornelis Jacobsz van Velsen. Zij hebben verkaveld.

  x >1605   Cornelis Jacobsz van Velsen .
      Zoon van Jacob van Velsen en Aegte Reijmbrands .

   Rekening van Cornelis Jacobsz van Velsen als broeder en voogd van Pleuntje Jacobs, dochter van Jacob Dirksz, opgemaakt in H’berg op 26-1-1586.
   Rekening van Michiel Feijsz en Cornelis Jacobsz van Velsen als voogden van Aefge Ariens, weeskind van Arien Feijsz, opgemaakt in H’berg eind 1586.
   Rekening van Cornelis Jacobsz van Velsen als broeder en voogd van Apolonia Jacobs, zijn zuster, in presentie van Maerten Jansz, haar voogd, opgemaakt in H’berg op 17-5-1602.

   Te H’berg comp. op 6-5-1602 Cornelis Jacobsz van Velsen en verticht mits deze tegen Thijs Cornelisz Kater gehuwd met Maritge Cornelisse, tegen Pieter Cornelisz, Reijmbrand Cornelisz en tegen Dirk Pietersz als oom en voogd van Haesge Cornelisse, nagelaten kinderen van Leentge Pieters, zijn comparants huisvrouw zaliger.

   In H’berg comp. op 26-11-1602 Cornelis Jacobsz van Velsen en Pieter Jacobsz van Velsen, beiden voor zichzelf, Huijbert
   Leendertsz Bontenbal, gehuwd met Liedewij Jacobs, en Maritge Jacobs met Jan Jacobsz van Velsen, haar broer, en Pleuntje Jacobs met dezelfde broeders geassisteerd, en hebben verticht
   d’een tegen d’ander door het overlijden van Aegte Reijmbrands, hun moeder.

   Te H’berg op 27-09-1609 comp. Arien Pietersz van Velsen en bedankt Cornelis Jacobsz van Velsen en Cornelis Pietersz., zijn voogden.
   Rekening van Cornelis Jacobsz van Velsen als (broeder en) voogd van Aplonia Jacobs, zijn zuster, in presentie van Maerten Jansz Versijden, medevoogd, opgemaakt op 18-12-1610 in H’berg.
   H’berg, 5-1-1615: Rekening van Cornelis Jacobsz van Velsen als broeder en voogd van Aplonia Jacobs, zijn zuster, nu overleden zijnde.
   Te H’berg comp. op 5-1-1615 Cornelis Jacobsz van Velsen voor zichzelf, Huijbert Leendertsz Bontenbal nomine uxoris, Jacob Pietersz, Arien Pietersz en Ewout Ockersz nomine uxoris, Thijs Thijsz als voogd van Ocker Pietersz, allen erfgenamen van Apolonia Jacobs van Velsen en zij vertichten.

   H’berg, 4-3-1619: Rekening van Cornelis Cornelisz Huijsman en Cornelis Jacobsz van Velsen als voogden van Grietge Cornelisse, in presentie van Cornelis Jansz Olijman gehuwd met Grietge Cornelisse voorszegd.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.