Claesge Jans , † <1632.
Dochter van ? .


x
    Lenert Cornelisz , † <1624.
Kinderen:
 1. Trijntge Lenerts , † Rotterdam, Hillegersberg 3-5-1662 .

  x <1615   Jan Cornelisz (Molenaer bijgenaempt) Keet , † <5-1648.

  8 kinderen


 2. Grietge Lenerts .

   Te H’berg op 22-6-1657 wordt een rekening opgemaakt van Mathijs Bastiaensz, wonende tot Ouderschie, en Arien Ariensz. Boom, wonende te Rotterdam, als ooms en voogden over de weeskinderen van Jan BAstiaen Tijs en Grietge Lenertsdr. van der Marck, beiden zaliger, vanwege het sterfhuis van vsz. Grietgen Lenertsdr. Present waren Bastiaen Jansz en Claestgen Jansdr. twee van de kinderen. Het derde kind in Trintgen Jansdr.

  x <1624   Bastiaen Thijsz .

   Te H’berg op 19-3-1623 comp. Claesge Jans, weduwe van Lenert Cornelisz van der Goen [?], geassisteerd met Bastiaen Thijsz, haar schoonzoon en gekozen voogd in deze, en heeft verticht tegen Jan Cornelisz Keet, gehuwd met Trijntge Lenerts.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.