Claesken Matheeussen , † <8-1606.
Dochter van ? .


x
    Arijaen Robben (de Pruijser) .
Kinderen:
 1. Cathalijna Arijaen Robben (Lijntken Adriaen Robben) .

  x ±1607   Adrianus Janssen (Adriaen Jans) Roosenbrant , † Loon op Zand 17-4-1657.

  3 kinderen


 2. Joost Arijaen Robben .

   Joost Ariens en zijn vader Adriaen Robben ruilen goederen met Robbrecht Geritssen op 8-3-1606 in Loon op Zand.

   Loon op Zand, 23-3-1658:
   1a. Andries Adriaen Aertssen van Besauwen, gehuwd met Claesken Adriaen Dierixssen,
   1b. Bertrom Joachim Adriaen Diericssen,
   1c. genoemde Andries in naam van Anneken, dochter van Marten Denijs Bouwen en Lijsken Adriaen Dierixssen,
   2. Matthijs Lamberts, gemachtigde van Heesken, weduwe van Adriaen Wouter Dierixssen,
   3. Jan Willemssen Hoijmeijer, voor het deel van Maijken Wouter Poessen,
   4a. Huijbert Huijbertssen, gehuwd met Marie Joost Adriaen Robben, en
   4b. Wouter Adriaenssen, Hl. Geestmeester, voor het deel van Adriaen Janssen Roosenbrant;
   Zij maken een boedelscheiding van gemeenschappelijke goederen.

   Loon op Zand, 28-4-1659: Huijbert Huijbertssen, gehuwd met Maijken Joost Adriaen Robben, transporteert goederen aan Andries Adriaen Aertssen van Besauwen. De kooppenningen zijn volledig betaald.

  1 kinderen


 3. Maeijken Arijaen Robben .

  x   Jan Peter Dirckssen (Jan Peter Dircxen) .

   Loon op Zand, 16-2-1610: Arijaen Robben, wed.v. Claesken Matheus, sluit een overeenkomst met zijn zoon Joost Arijaen Robben, Arijaen Janssen Roosenbrandt, geh.m. Cathalijna Arijaen Robben, en Jan Peter Dirckssen, geh.m. Maeiken Arijaen Robben.

   Loon op Zand, 20-7-1606:
   - Jan Arijenssen, Catalijn en Maeijken Arijenssen, allen kinderen van Adriaen Robben en wijlen Claesken Matheeussen, transporteren goedeen aan Robbrecht Geritssen. De kinderen transporteren de goederen met toestemming van hun vader Adriaen Robben, hun voogden Jasper Robben, Arien Oermans en Hendrick Arien Aertssen.
   - Robbrecht Geritssen bekent schuldig te zijn aan Catalijn en Maeijken Ariens, dochters van Arijen Robben, een bedrag van 261 gld. 10 st. terzake van voornoemd transport. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 18-6-1609 ingelost is bij Ariaen Janssen, geh.m. Catalijn Arijens, en op 23-11-1611 bij Jan Peter Dircxen, geh.m. Maeijken Arijens.
   - Robbrecht Gerittsen bekent schuldig te zijn aan Jan Arijenssen, zoon van Adriaen Robben, een bedrag van 162 gld. 10 st. terzake van voornoemd transport. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 2-7-1610 ingelost is.


 4. Jan Ariaen Robben (Jan Arijenssen) , † <1628 .

   Loon op Zand, 20-7-1609: Jan Ariaen Robben, Ariaen Janssen, geh.m. Katelijn Arijaen Robben, Joost Arijaen Robben en Marijken Ariaen Robben, geassisteerd met Robbrecht Geritssen, sluiten een overenkomst met Jan Peter Thonis over goederen die genoemde Jan gekocht heeft van hun vader Ariaen Robben.

   Loon op Zand, 18-6-1609: Jan Arijen Aertssen en zijn broer Janssen Arien Aertssen bekennen schuldig te zijn aan Jan Arijen Robben een
   bedrag van 187 gld. terzake van een transport van goederen door Robbrecht Geritssen.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuldvordering op 20-6-1623 overgedragen is aan Peter Jacop Laureijssen voor een bedrag van 125 gld. Daarna is de schuld op 31-7-1627 ingelost bij Willem Ariens, geh.m. Dingen, wed.v. Geeridt Diercxssen, als rechtsopvolger van Jan Arien Robben.

   Loon op Zand, 20-7-1606:
   - Jan Arijenssen, Catalijn en Maeijken Arijenssen, allen kinderen van Adriaen Robben en wijlen Claesken Matheeussen, transporteren goedeen aan Robbrecht Geritssen. De kinderen transporteren de goederen met toestemming van hun vader Adriaen Robben, hun voogden Jasper Robben, Arien Oermans en Hendrick Arien Aertssen.
   - Robbrecht Geritssen bekent schuldig te zijn aan Catalijn en Maeijken Ariens, dochters van Arijen Robben, een bedrag van 261 gld. 10 st. terzake van voornoemd transport. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 18-6-1609 ingelost is bij Ariaen Janssen, geh.m. Catalijn Arijens, en op 23-11-1611 bij Jan Peter Dircxen, geh.m. Maeijken Arijens.
   - Robbrecht Gerittsen bekent schuldig te zijn aan Jan Arijenssen, zoon van Adriaen Robben, een bedrag van 162 gld. 10 st. terzake van voornoemd transport. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 2-7-1610 ingelost is.

  x   Mariken Arien Cornelisdr .
   Mariken Arien Cornelisdr., wed.v. Cornelis Cornelissen, hertr. Jan Arien Robben.

   Loon op Zand, 5-3-1609: Jan Arien Robben, geh.m. Mariken Arien Cornelisdr., wed.v. Cornelis Cornelissen, sluit een overeenkomst met Adriaen Huijben, voogd van Joost en Neelken, kinderen van genoemde Cornelis en Mariken.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.