Cornelia Aerts (Cornelia Aert Cornelis) .
Dochter van ? .


× (otr Heusden 25-2-1638)
    Anthonij Jansen (de) Putter , *Heusden ±1615 .
Kinderen:
 1. ? Heijltje (de) Putter , * 1638 , ~Dordrecht 1-6-1638 , † Dordrecht 30-1-1709 .

  × Dordrecht 21-6-1677   Frans van der Straten , * 1651 , ~Den Haag 13-9-1651 , [] Dordrecht 23-10-1708.

  2 kinderen


 2. Maeijken (de) Putter , * 1639 , ~Dordrecht 1-9-1639 , [] Dordrecht 12-5-1710.

   Dordrecht D& 25 Jan. 1682:
   - Johannnis vande Gorsse, suijcker backer, wed., met
   - Maijcke Putters, wed. van Philipp van Sommelsdijk, beijde woonende aan de Lomberde brugh.
   Sijn hier getrout den 8 Febr. 1682.

   Philips van Sommelsdijk, havemeester te Dordrecht, ende Suevetia Damis Konincx, sijne huisvrouwe, nu salr., hadden op den 29en januarij 1674 een testament gemaakt. Daarbij was sprake van zijn voorkinderen.

   Maeijke de Putter, weduwe van suikerbakker Johannes van de Gorsse, verstrekte in 1698 een hypotheek van f700,- aan Martijnis Vereijck met als onderpand een huis en erf aan de Voorstraat.

   Op 7 Sep. 1709 compareerde Maeijke de Putter, borgeresse deser Steede [..] Sijn geen minderjarige.
   Maycke de Putter

  × ?? <1682   Philips van Sommelsdijck , † <1682.

  × ?? Dordrecht 8-2-1682   Johannes van de Gorsse , [] Dordrecht 8-1-1684.
   Otr. op 25-1-1682 in Dordrecht.

   De eerdere vrouw van suikerbakker
   Johannes van de Gorsse, Maria Retel, is begr. op 15-11-1679 in Dordrecht. Zij hadden op 18-5-1672 in Dordrecht een zoon Abraham laten dopen. Mogelijk is die als "zoon van Johannis v.d. Gorse" op 7-1-1684 in Dordrecht begraven.
   Beroep: suikerbakker
   Johannis v.d. Gorse


 3. Jan Anthonisse (de) Putter , * 1642 , ~Dordrecht 24-2-1642 .

   Terzijde: Anthonij Jansen de Putter, jongeman van Eethen, en Geertruij Jansen de Graef, jongedochter van Sprang, ondertrouw: 9 maart 1680, trouw: 24 maart 1680 in Sprang.


 4. Aeltje Anthonisse (de) Putter , * 1649 , ~Dordrecht 30-6-1649 .


 5. Anneken Anthonisse (de) Putter , * 1651 , ~Dordrecht 21-8-1651 .
   Wsl. rond 1652 overl.


 6. Anna (de) Putter , * 1653 , ~Dordrecht 15-12-1653 , [] Dordrecht 17-3-1735.
  Anna trad op als getuige bij het huwelijk van Samuel van Bueren .

   Op 18-6-1737 was sprake van een verkoop uit de erfenis van Cornelis Coomans en Anna de Putter, beiden overleden. De erfgenamen Cornelia Koomans, Hermina Koomans, Cornelis van Nispen en Pieter van Tholl verkochten toen uit hun erfenis een Hoekhuis en erf aan de Vest voor f250,- aan Trijntje van Iperen.
   Anna de Putter

  ×   Cornelis Coomans , * 1655 , ~Dordrecht 15-9-1655 .
      Zoon van Herman Coomans (?) en Haesje Lubberts (?).
   Otr. op 8-7-1685 in Dordrecht.
   Kinderen: Cornelia, Herman en Hermina.
   Herman Coomans en Haesje Lubbers lieten op 15-9-1655 in Dordrecht een zoon Cornelis dopen.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.