Cornelia Cornelissen .
Dochter van ? .


x Bergen op Zoom 3-10-1679 (otr Bergen op Zoom 6-9-1679)
    Corstiaen Pietersen van IJperen , *Bergen op Zoom ±1646 , ~Bergen op Zoom 13-1-1647 .
Kinderen:
 1. Teuntien van IJperen , * ±1680 , ~Bergen op Zoom 5-2-1681 , † ±1681 .
   Doopget. Claes Anthonissen, Nelleken Cornelis en Maeijken de Bout.


 2. Teuntje Korstiaans van IJperen , *Bergen op Zoom ±1681 , ~Bergen op Zoom 27-1-1682 , † ±1727 .

  x Dordrecht 27-6-1706   Bartholomeus Gerritse Langeweg , *Klundert <1685 , † 1717, [] Dordrecht 4-5-1717.

  x Dordrecht 30-5-1717   Jacob Logger , * 1696 , ~Dordrecht 9-9-1696 , [] Dordrecht 1-10-1756.
      Zoon van Cornelis Logger en Johanna van der Burg .
   Otr. op 16-5-1717 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Johanna van der Burg .

   Jacob Logger.
   Cornelis Logger en Anna van den Bergh lieten op 9-9-1696 in Dordrecht een zoon Jacob dopen.

   Een Jacob Meertens Logger, gedoopt op 7-11-1660 in Roosendaal, was in 1688 gehuwd met een Dirkje Bosvogel. Zij lieten kinderen dopen in de periode 1691-1713. In 1737 wordt Dirkje Bosvogel vermeld als weduwe en Jacob Logger als overleden.

   Dordrecht, Sondagh den 16 meij 1717:
   Jacob Logger, jongman van Dordregt, woont bijde boom, geassisteert met Johanna vander Burg, wede Corn. Logger, sijn moeder, met
   Teuntje van IJperen, wede. Bartel Langenwegh van Bergenopsoom, woont buijten de Sluijspoort.
   Den 30 meij 1717 alhier getrout.

   Dordrecht, Vrijdagh den 18 februarij 1729:
   Jacobus Logger, wedr. geboren en wonende tot Dordregt, met
   Elizabeth de Pauw, jongedogter geboren en wonende tot Bergenopzoom, volgens attetatie van ondertrouw van Bergenopzoom in date den 16 februarij 1729. Den 6 maert 1729 atte. gegeven.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.