Cornelis .
Zoon van ? .


x
    NN. .
Kinderen:
 1. Cornelis Cornelisz Breur , † <10-1675 .

   Cornelis Cornelisz Breur alias Broer woonde aan de Kinderdijk en werd op 5-9-1675 in de weeskamer vermeld.

  x Dordrecht 6-5-1631   Marichen Claes , † <1633.
   Otr. op 20-4-1631 in Alblasserdam.

  x >1631   Ariaentgen Teunis , *Nieuw-Lekkerland ±1610 , † 13-6-1643.
   Kinderen: Teunis, Pieter, Jan (2x) en Adriaen.

  x   Lijdewij Jaspers , *Streefkerk ±1620 , † <4-1658.
   Otr. op 30-10-1644 in Alblasserdam.

  x Alblasserdam 5-1658   Annitgien Ariens (Anneken Ariens) , * 1620 , ~Alblasserdam 31-5-1620 , † >1677.
   Kinderen: Neeltjen, Cornelia en Aarjen.
   Doopget. Cornelis Arijenss, Trijntken Jans (Rotterdam) en Anneken Gijsen.

   Annigjen/Anneken Ariens was een dochter van Arien Gijsbertssen en Neeltgen Arijens.
   Zij werd aangesteld als turftonster op 10-12-1678 en was toen reeds weduwe.

   In Alblasserdam op 5.9.1675 compareerden:
   - Annitgien Ar yens, laatst weduwe van Cornelis Corneli sz Breur , als enige en geinstitue erde erfgename van Crijn Maertensz, haar zoon, geassisteerd met Pieter
   Engelbrecht va n de Grijp, oud-secr etaris te Ridderk erk, als haar gekore n voogd in dez en, ter eenre; en
   - Cornelis Jacobsz Boer , als getr ouwd hebbende Martijntgie Maertens, ter
   andere zij de.
   Zij verklaard en dat er tus sen hen vers cheidene differe nten en questi en
   bestonden betreffende de testamentaire disposi tie van de voorsz. Crijn Maertenszals van desselfs grootemoeder. Door tussenkomst van de sc hout, Jacob Thoen en Wouter Jacobsz Th oenen de voorn. Van der Grijp moet een oplossing gevon den worden.

  8 kinderen


 2. Claes Cornelissen (van Stek) , † >18-8-1680 .

   Claes was heemraad in de periodes 1664-1673 en 1677-1682. Hij was kerkmeester in de periode 1660-1664.

   Kinderen uit zijn 2e huwelijk gingen zich Van Stek noemen.

   Te Alblasserdam op 25.8.1668 Comp:
   * Aechgien Abrahams, weduwe van Cornelis Claesse zaliger, geassis teerd met Zeger Jans, haar oom, en Willem Abrahams, haar broeder als haar gecoren voogd in dezen, ter eenre;
   * CLAES CORNELIS, grootvader, en Leendert Thoen als oudoom, en diens volgens bloedvoogden van de twee minderj arige weeskinderen van de voorn. Cornelis Claes, ter andere zijde. De weesk inderen: Ingen Cornelis (ca. 2½ jaar) , Neeltgie Cornelis(ca. 3/4 jaar.

  x 1640   Ingetghe Cornelis (Ningen Cornelis) , † <10-1642.
   Otr. op 4-3-1640 in Alblasserdam.
   Doopget. Pleun Claessen, Marijken Cornelisen, Machtelt Leenders.

  x 1644   Inghentien Ariens (Dingentgen Arijens) , * ±1612 , ~Alblasserdam 6-1-1613 .
      Dochter van Arien Quirijnen (Arien Crijnen) en Janneken Arijens .
   Otr. op 28-2-1644 in Alblasserdam.
   Claes was weduwnaar van Ingetghe Cornelis, afkomstig uit Alblasserdam, en Inghentien Ariens woonde in ’s-Gravendeel en was een dochter van Arien Crijnen en Janneken Arijens.
   Doopget. Cornelis Willemss., Anneken Pieters (Wuwindrecht) en Leentken Janss.

   Ingetjen Ariens van den Kinderdijck onder Alblasserdam werd op 28-9-1667 lidmaat in Ridderkerk.

   Dingentgen Arijens trad op als getuige bij de doop van Jan Leendertsz Thoen (?) .

  7 kinderen


 3. Marijke Cornelis (Maritgien Cornelis) , * ±1615 .

  x ±1635   Leendert Pieterssen (Leendert Pietersz) Thoen , † <3-1689.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.